Dub 25 2010

Případy rušení tramvajových systémů

Tento příspěvek je 7. částí z 11 článků Tramvaje

Vytrhat koleje! Přidat jízdní pruh! Hurá! V Kazani otevřeli metro.

I přes dnešní ekologické trendy se v mnoha městech ruší nebo eliminují tramvajové systémy. To neprospívá životnímu prostředí i lidem, jak na lokální tak na globální úrovni. V některých městech se to dá pochopit. Provoz tramvají tam totiž může být neekonomický z důvodu malého počtu obyvatel. Všechna města popsaná v následující kapitole se nacházejí v Evropě.

K rušení tramvajových systémů dochází hlavně v zemích, kde byly dříve hodně potřeba a dnes si lidé neuvědomují jejich důležitost. V sovětských průmyslových městech byla MHD nutností. Po konci komunismu význam částečně upadl, ale města stále potřebují dopravní obslužnost. Na údržbu vozů a tratí naráz nebyly peníze. Stav zastavení investic nemůže trvat věčně. Systém tak postupně ztrácí hodnotu. Svou roli hraje také v Rusku a ostatních státech bývalého SSSR tzv. „Maršrůtky“ jedná se o jakési smluvní sdílené taxi. Soukromí dopravci zajišťují pomocí minibusů na vlastní pěst veřejnou dopravu, ale zároveň tím konkurují té udržitelnější oficiální. Ani v hlavním městě Ruska není dosud tarifně sjednocen provoz metra a tramvají. To v České republice si dopravci konkurují jen do chvíle uzavření licence na danou linku, pak spolupracují při přepravě cestujících a kraje jim zaplatí za vykonanou službu. I Ruské tramvaje mají naději, ale faktem zůstává, že v letech 1990 až 2006 bylo na území bývalého SSSR demontováno 1000 km tratí. Do některých ruských měst jsou dodávány zrekonstruované tramvaje od českých výrobců. Občanské iniciativy, které se snaží hájit tramvajovou dopravu, si naši zemi berou jako příklad. Jsme na tom doopravdy tak dobře? Jsou na tom lépe města, která tramvaje v současné době obnovují?

Přibližujeme se v Česku myšlením o MHD spíše Rusku, nebo západní Evropě?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Voroněž. Obnoví se ta trať? Vzniknou zde pruhy pro auta? Nebo snad cyklostezka?

Předvěstí rušení tramvajových systémů je logicky zastaralost infrastruktury a vozidel. Při špatném technickém stavu a údržbě v mizerných podmínkách je jednoduší argumentovat, že systém je bezcenný a je levnější ho nahradit autobusy. Kolejová doprava má dlouhou životnost a nedostatečným investováním na dlouho dobu se kumulují nutné investice k nereálným hodnotám. Ve městech se rozrůstá automobilismus a žádá si svoje místo. Problém se však odstraněním tramvají nevyřeší, ale zhorší. Každé město má trochu jiný systém. V některých rušili tratě, které byly ještě docela v pořádku. Z úst viníků z ruských měst je často slyšet argument, že tramvaje práší a díky odstranění se postaví další jízdní pruhy a zmenší se dopravní zácpy. To je nesmysl, když si uvědomíme, kolik tramvaj přepraví lidí.

Přitom většinou to bývá tak, že tramvaje jsou atraktivnější formou MHD než autobusy. Mají mnoho výhod vůči metru i autobusům. Nejsou tak drahé jako metro, ale ani tak „neviditelné jako autobusy. Když se tramvaje rušily, cestujících většinou ubylo. Když se nové postavily, MHD nabývala na atraktivitě.
Určitě jsou na tom tramvaje v Praze lépe než v Rusku, ale máme dost co vylepšovat. Budu rád, když přidáte komentáře a popovídáme si o problémech rušení tramvajových systémů. U nás to sice není tak hrozné, ale automobilismus se bohužel velice rozšířil tak, že to není zdrávo. Většina vedení měst přistupuje k problému tak, že nalžou lidem, že schovají auta pod zem a postaví další silnice a problém se vyřeší. Jenže to není tak jednoduché. Prokázaná teorie vycházející z přirozeného vztahu nabídky a poptávky ukazuje, že každá nová silnice má potenciál přitahovat novou dříve nerealizovanou dopravu. Tento jev je velice důležité pochopit, pokud chceme, aby naše města byla přívětivá pro lidi.

První video shrnuje rušení tramvají v Rusku v kontrastu s jejich obnovováním ve vyspělejších částech světa. České titulky!

Další video se zabývá tématem podrobněji a dokonce srovnává ruská města s Prahou. Je to první díl dokumentu, který jsem také doplnil českými titulky.

Related Images:

Share

Můžete komentovat