Bře 23 2012

V Jihlavě končí další legenda – Tentokráte autobusy Karosa řady 700

Karosa řady 700

V poslední době jsem se stal spíše poslem špatných zpráv nežli těch dobrých. Velice rád bych vás informoval o nějaké veselejší záležitosti než je vyřazování a případná šrotace vozidel, ale bohužel v tomto příspěvku budeme opět vzpomínat na jeden z nejznámějších autobusů nejenom v Jihlavě, ale vůbec v celém tehdejším Československu.

Převyprávět příběh sedmistovek od začátku až do konce jejich výroby by bylo nošením dříví do lesa, protože přece jen zájemci o MHD buďto mají tyto informace v hlavách anebo jim pomůžou internetové vyhledávače. Je to jen o zájmu a vůli si nějaké informace sehnat. Možností je dost a dost. Já se spíše zaměřím na příběh sedmistovek jihlavských od jejich začátků až do současného konce. Paradoxní je, že v tomto roce si připomínáme jubilejní 30. výročí od zařazení první Karosy řady 700 v jihlavském DP.

Jak jste již mohli sami vyvodit, příběh „sedmistovek“ v Jihlavě se začal psát v roce 1982, kdy byly dodány první vozy s označením B 731.00 ev. čísel 301 a 302. O rok později je následovaly vozy stejného typu č. 303 a 304. V letech 1983-84 pak dorazily zbylé „nulkové“ B 731 čísel 305, 306, 307 a 308. Jako další pak byli v roce 1985 dodány vozy označené jako B 731.04. Zde se jednalo o vozy č. 309 – 312. Poté nastal menší útlum v dodávkách, který utnula až dodávka jediného vozu v roce 1987. Byl to první dodaný vůz s  manuální převodovkou a označením B 732.20. Obdržel č. 313. V roce 1988 ovšem znovu přišly ke slovu “ automaty“. Vozy označené B 731.20 dostaly čísla 314 – 316. V „převratovém“ roce 1989 Jihlava obdržela opět 3 vozy. Tentokrát se jimi staly vozy B 731.40 čísel 317 – 320. Ovšem ani revoluce nezastavila dodávky nových vozů do Jihlavy a v roce 1990 jihlavský vozový park obohatily vozy B 731.1653 č. 321-325. No a posledním rokem a posledními vozy řady 700 dodanými přímo z výroby se stal rok 1991 a vozy B 732.1654 č. 326 – 330.

Záměrně jsem zdůraznil „dodané přímo z výroby“, protože ne všechny jihlavské sedmistovky byli „funglovky“. Bylo zde i několik vozů, které byly odkoupeny z ostatních DP. Na následujících řádcích si je představíme. Odkupy Karos řady 700 z jiných Dp započaly v roce 1990, kdy byly z pražského DP odkoupeny 2 vozy B 731.00, které v Praze nosily čísla  3294 a 3298. V Jihlavě dostala 3294 číslo 299 a 3298 číslo 300.U těchto dvou vozů zmíním zajímavost, že byli mezi řidiči celkem pověstné a někdy označované jako „nikým nepředjeté“. U 299 to byl důvod ten, že byla dle vzpomínek řidičů velmi živá a dokázala ze sebe vybičovat velmi vysoké rychlosti, ovšem naproti tomu 300 sice rychlostí nevynikala, zato vynikala svojí nezaměnitelnou „kouřovou clonou“ při rozjezdech. Další „cizí“ vozidla do Jihlavy zavítala až v roce 1997, kdy se u nás zabydlel opět původem pražský vůz označený B 732.20 s číslem 5462. V Jihlavě mu bylo přiděleno číslo 298. Ovšem největší nákup vozidel z Prahy se uskutečnil v roce 2001, kdy jihlavský DP odkoupil celkem 5 vozů. Zde je stručný výpis s typovým označením, číslem v Jihlavě a původním číslem z Prahy.

B 732.40 – 292 ( ex 5766)

B 732.1654 – 293 (ex 5817)

B 732.40 – 294 (ex 5615) GO 2002

B 732.40 – 295 ( ex 5617)

B 732.40 – 296 (ex 5506) GO 2004

B 732.40 – 297 (ex 5613)

Poslední Karosa řady 700 byla odkoupena z Liberce, kde nosila číslo 347. V Jihlavě nosila ze všech „sedmistovek“ číslo nejnižší – 291.

Ovšem stejně jako v sedmdesátých letech u Karosy řady Š, ani u Karosy řady 700 se nezůstalo jen u nákupu městské verze. V roce 1986 byl nakoupen první zájezdový autobus Karosa LC 735.20 ,který obdržel číslo 108. V roce 1990 ho pak následoval vůz LC 735.1011 č. 109 a dodávky zájezdových autobusů sedmistovkové řady zakončil v roce 1992 vůz LC 736.1022 s číslem 110.

První Karosa řady 700 byla z provozu vyřazena právě v roce 1992. Jednalo se u vůz B 731.00 č. 302. Jako další pak padla v roce 1994 ex pražská B 731.00 č. 300 vyrobená v roce 1982, ale v Jihlavě zařazená až v roce 1990, takže u DP Jihlava si odsloužila pouhé 4 roky.  O rok později zakončily své působení další dva vozy B 731.00. Stali se jimi původem pražská 299 a do Jihlavy z výroby dodaná 303. O rok později dojezdila pouze jediná sedmistovka a to 307. V roce 1997 svou životní pouť zakončily hned 3 vozy.  Jednalo se o další dvě „nulkové“ B 731 čísel 304 a 308 a třetí vyřazenou se stala B 731.04 čísla 310.  To bylo na dlouho poslední vyřazování sedmistovek v jihlavském DP. Další vozy byli vyřazeny až v roce 2001, kdy z provozu zmizely 4 vozy B 731.1653 čísel 321, 322, 323 a 324.  Rok 2002 znamenal vyřazení vůbec první sedmistovky s manuální převodovkou. Tímto prvenstvím se „pyšnil“ vůz B732.20 číslo 298 původem z Prahy rok výroby 1988, u DP Jihlava zařazen až v roce 1997.

V prvních letech nového tisíciletí se příliš vozů nevyřazovalo, protože se přistupovalo spíše ke generálkám a rekonstrukcím z automatů na manuální převodovky. Další vyřazování se uskutečnilo v roce 2004, kdy jihlavské ulice opouští vůz B 731.00 č. 305. Jen doplním, že tento vůz byl po vyřazení převezen do nedaleké obce Bílý Kámen, kde sloužil jako stavební bouda a v létě roku 2010 byl sešrotován. Společně s vozem 305 ale ukončil své působení v jihlavském DP také první zájezdový autobus řady 700. Jednalo se o vůz LC 735.20 č. 108 z roku 1986. Rok 2005 se stal posledním pro vozy B 731.00 čísel 301 a 306, které se tak stali posledními vyřazenými „nulkovými“ vozy B 731 v Jihlavě. První jmenované se následně ujalo o.s. Za záchranu historických trolejbusů a autobusů Jihlava v jehož vlastnictví je vůz dodnes. Dalšími vyřazenými vozy pak byl vůz čísla 309, který byl původně značen B 731.04 ovšem při GO v roce 1996 je rekonstruován na typ B732.20 a v lednu roku 2006 následně sešrotován. Vyřazování v roce 2005 pak završilo duo vozů B 731.20 čísel 315 a 316,ale také poslední zájezdové sedmistovky čísla 110. Vozy 315 a 316 ale nečekala muka kovošrotu nýbrž odprodej. Vůz 315 zamířil po vyřazení do Kazašského města Šimkent a 316 se vydala do Banské Bystrice. Doplním, že oba tyto vozy byli v roce 1998 rekonstruovány na typ B 732.20. Rok 2006 znamenal nejrozsáhlejší vyřazování Karos sedmistovkové řady. Postupně z ulic vymizely vozy čísel 292, 293, 297, 311, 313, 319, 326 a 329. Důvodem pro toto masivní vyřazování bylo zahájení provozu nových nízkodpodlažních autobusů Irisbus Citelis 12m ,které obdržely čísla 201-212. Od této chvíle přichází Karosy řady 700 o svou nadvládu v ulicích Jihlavy a stávají se vozidly tvořící menšinový podíl na skladbě vozového parku v Jihlavě. O rok později končí B 731.40 čísel 317 a 318, které v roce 2000 prodělaly rekonstrukci na typ B 732.20. V roce 2008 po požáru motoru končí vůz stejného typu č. 320 a společně s ním i další zájezdová „sedmistovka“ čísla 109, která byla následně prodána do Bohumína. V roce 2010 se s jihlavskými ulicemi rozloučil ex Liberecký vůz č. 291. V roce loňském, tedy 2011, Jihlavu opouští nejprve vůz B 732.1654 č. 330 ,který byl vyřazen po nehodě ve vozovně, kdy nacouval do sloupu trolejového vedení a pár měsíců na to i vůz stejného typu č. 327, který byl následně odprodán soukromé osobě do Zlína. Do roku letošního tak jihlavský DP vstupuje s pouhými 3 provozními vozy řady 700 čísel 294, 295 a 328. V lednu byla vyřazena 294 a v prvních dnech měsíce února dokonala svou pouť 328 a tak 295 zůstává poslední provozní sedmistovkou v Jihlavě, ovšem její dny byly sečteny dne 15.2.2012, kdy vyjela do jihlavských ulic naposledy. Její další osud zatím není znám,ale pravděpodobně ji čeká šrotace.

Pokud jste dočetli tento vyčerpávající článek až sem tak Vám gratuluji. V tomto článku jsem se snažil přehledně zmapovat ta uplynulá 3 desetiletí, ve kterých jsme se mohli se sedmistovkami v jihlavských ulicích setkávat. Většina z vás by mi jistě řekla “ Co smutníš, buď rád, že ty vraky jsou pryč.“ Já rád nejsem. Uznávám,že tak jako každé vozy i sedmistovky měli svoje mouchy, ale myslím, že spousta milovníků starších autobusů mi dá za pravdu když řeknu, že zvukům motorů Liaz ML 635 a 636 a zadních náprav Rába se nic nevyrovná a že takovouto pastvu pro ucho nám už nikdy žádný vůz nabídnout nedokáže. Stejně jako jsem ukončoval článek o trolejbusech 14Tr, tak i tento článek ukončím větou “ Vzpomínáme v dobrém“.

 

Poděkování patří panu Jiřímu Vobeckému za poskytnutí  fotografií.

Related Images:

Share

Můžete komentovat