Pro 31 2012

Veřejná služba ve stínu politického handlu

ZamyšleníMezi důležité funkční složky územního celku patří mimo jiné i funkční složka doprava a její jednotlivé druhy (motorová, železniční, osobní, nákladní, MHD, pěší), které vytváří důležitou souřadnou spojující a rozdělující funkci území. Kvalitní dopravní obslužnost územního celku (DO), především formou veřejné osobní dopravy (VOD), významnou měrou přispívá k rozvoji území a současně vytváří protipól-konkurenci prudce narůstající individuální automobilové dopravě (IAD). Mezi její další přednosti patří např. nižší negativní důsledky na životní prostředí, nižší prostorové nároky, vyšší stupeň bezpečnosti a rovněž příznivější sociální dopad na obyvatelstvo v nákladech na dopravu. Read more »

Related Images:

Share
Led 24 2011

Dopravní infrastruktura v režimu STOP

Stavba

Po parlamentních volbách nastoupila nová vládní garnitura a „věci“ v oblasti výstavby dopravní infrastruktury (DI) dostaly náramně rychlý spád. Zatímco dřívější vládní elity tvrdily, že „zdroje jsou“, nová vládní garnitura tvrdí, že „zdroje nejsou“, a proto jednotlivá ministerstva začnou šetřit, kde se dá. Nejostřeji z šetřících ministerstev vystoupilo ministerstvo dopravy (MD). Read more »

Related Images:

Share
Zář 27 2010

Zadání splněno

Autobusy sytému IDS JMK

Jest dokonáno. Za 6 let neomezeného vládnutí se tandemu KU JmKr – Kordis JMK (KOO), za asistence některých odborně nezpůsobilých elitních politiků, podařilo vrátit veřejnou službu – veřejnou osobní dopravu (VOD) v kraji o 21 let zpátky a znovu nainstalovat centrálně řízený a financovaný systém, zabalený ovšem do modernějšího hávu. „Úspěšná“ iniciativa tandemu nejenže zajistila Jihomoravskému kraji primát mezi vyššími územně správními celky (VÚSC) odmítajícími konkurenčně-podnikatelského prostředí (nepostradatelnost úředníka nelze připustit), ale současně vyslala jasný signál, že pod diktátem Jm KRAJE – KOO nebude únik ze „sevření“ monopolních subjektů možný. Potvrzení monopolu „osvědčených“ dopravců je zajištěno smlouvou mezi MĚSTEM a DPMB v trvání 15-ti let resp. smlouvou mezi KRAJEM a ČD v trvání 10-ti let. Paradoxní na celé kauze „krajského znárodňovaní“ je skutečnost, že se tak děje v kraji, kde společnost Student Agency, považovaná za symbol podnikatelského úspěchu má svou domovskou základnu. Read more »

Related Images:

Share
Lis 09 2009

Integrovaná doprava a jádrové město

Čtyřkolejná trať elektrické dráhy v Brně

Čtyřkolejná trať elektrické dráhy v Brně

Idea, vybudovat v Jm kraji integrovaný systém, po vzoru zahraničí, měla šťávu a u odborné i laické veřejnosti se setkávala převážně se sympatiemi a podporou. Proti deklarovaným cílům (alternativa k IAD, ochrana životního prostředí) nevzešla žádná zásadní námitka či oponentura. Jisté pochybnosti o kvalitě a spolehlivosti preferovaného dopravce ČD, nebyly podle realizátorů důvodem, proč by systém nemohl dobře fungovat, pod dohledem a řízením fundovanými odborníky, navíc vybavenými dostatečnými (neomezenými ) pravomocemi. Read more »

Related Images:

Share
Pro 28 2008

Hmyzí oči

Logo IDS JMK bylo odstarněno na základě přání společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o.

Nechci působit jako programový kritik či nespokojený neurotik, ovšem blamáž „s jedním jízdním dokladem“, kterou je cestující veřejnost JmKr systematicky masírována, si přímo „koleduje“ o zareagování. Metodou hmyzí oči tj. každou událost chce vidět poskládanou z různých pohledů, bych si dovolil nastínít, co všechno můžeme vypozorovat na údajně nejlepším IDS v tuzemsku, ale i celé střední Evropě (dle realizátorů). Read more »

Related Images:

Share