Říj 07 2011

Veď mě dál, cesto má …

Paris EST

Ale jo, můžu si za to sám. Vinen jsem jenom já, protože jsem to vědět mohl a měl. Měl jsem to vědět, už když jsem v Santiagu de Compostela zjišťoval ty spoje, nejpozději mi to mělo dojít, když jsem stopl ten italský karavan. Prostě jsem měl vědět, že tohle nebude dobrý… Read more »

Related Images:

Share
Lis 13 2010

Kartel? To snad ne!

Letiště

Evropská komise tento týden potrestala pokutou téměř 800 milionů eur účastníky kartelu v nákladní letecké dopravě. I přesto, že se jedná o největší uloženou pokutu, kterou kdy Komise v tomto odvětví udělila a jednu z nejvyšších pokut udělených Komisí za porušování hospodářské soutěže vůbec, nedá se o odstrašujícím účinku pokuty téměř vůbec hovořit. Jak celá historka začala, tedy komu obrazně zazvonil v roce 1999 na stole telefon jako prvnímu, není zase až tak důležité Read more »

Related Images:

Share
Bře 02 2010

Rotterdamská pravidla, aneb do třetice všeho … (???)

Bremerhaven

Mezinárodní snaha o vytvoření jednotných pravidel pro přepravní smlouvu v mezinárodní přepravě nákladu vyústila nedávno v přijetí dalšího dokumentu, tentokrát v oblasti přepravy námořní. Tímto dokumentem je Úmluva OSN o smlouvě o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo z části po moři, která se též zkráceně nazývá podle místa konání diplomatické konference, na které byl dán tento dokument k podpisu, jako „Rotterdamská pravidla“. Vyvstává však otázka, zda je tato snaha přínosem, či zda povede k dalšímu rozdrobení již existující unifikované úpravy. Odpověď pak není vůbec jednoznačná. Read more »

Related Images:

Share
Lis 18 2009

Rusko přistoupí k Úmluvě COTIF

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vláda Ruské federace podala dne 21. srpna 2009 žádost o přistoupení k Úmluvě COTIF (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě). Počínání Ruska není zase tak překvapivé vzhledem k poměrně vysokému počtu ratifikací této úmluvy – pokud by se podařilo celou proceduru dokončit, stalo by se Rusko 44. členskou zemí OTIF (Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu založené právě Úmluvou COTIF) a to k 1. únoru 2010. Read more »

Related Images:

Share
Lis 04 2009

Svátečním řidičem snadno a rychle

Krásné ošklivé kačátko ...

Krásné ošklivé kačátko ...

Chcete-li se stát svátečním řidičem, máme pro Vás návod, který Vám pomůže rychleji dosáhnout úspěchu. Toto zcela nové školení je založeno na zobecnění základních praktik používaných těmi nejlepšími v tomto oboru. Read more »

Related Images:

Share