7 306 přečtení
Úno 19 2010

Ústecký kraj chystá další omezení železniční osobní dopravy na Podbořansku

Soumrak nad osobními vlaky v Podbořanech

Podle sdělení poskytnutého Krajským úřadem Ústeckého kraje byl dne 9. února 2010 na jednání obcí svazku Podbořanska představen návrh odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje na neobjednání osobních vlaků v úseku Blatno u Jesenice – Podbořany a rozšíření autobusové dopravy v tomto úseku s platností od 12. 12. 2010.

Představený návrh byl podle zmíněné informace „obcemi přijat kladně“, a proto je třeba počítat s dalším omezením už nyní nepříliš atraktivní dostupnosti obcí na Podbořansku železniční dopravou od počátku platnosti jízdního řádu 2010/2011. Po zrušení osobních vlaků v úseku Žatec západ – Podbořany před několika roky tak Ústecký kraj pokračuje na jím spravovaném území v likvidaci železničního spojení i ve zbývající části trati „Plzeňsko-březenské dráhy“: jako spojení Podbořanska s „ostatní světem“ veřejnou dopravou tak zbudou kromě několika rychlíků pouze autobusové linky, které ovšem jen stěží vyhoví například pro dopravu školních výletů nebo třeba cyklistů, zejména pak jejich větších skupin. V této části Ústeckého kraje navíc dosud neexistuje nejen plnohodnotný IDS, ale ani žádná jiná relevantní tarifní integrace mezi železniční a autobusovou dopravou, a proto ani jistě dobře míněné tvrzení úředníka Krajského úřadu Ústeckého kraje, že „během tohoto roku bude snahou odboru dopravy a silničního hospodářství vytvořit fungující systém s návaznostmi na autobusovou dopravu ze směru Blatno a Žatec, popřípadě na rychlíky ze směru Plzeň a Most“, a že jeho „cílem je zajistit návaznosti mezi autobusy ze směru Krásný Dvůr a rychlíky ve směru Plzeň k termínu 12. 12. 2010, což s sebou přinese rozsáhlé změny autobusové dopravy“, nepůsobí na uživatele veřejné dopravy příliš optimisticky.
Jak výhodné (pokud vůbec nějak) bude chystané opatření pro místní obyvatele a jejich přepravní potřeby, lze zatím jen těžko odhadnout, protože návrhy budoucího vedení autobusových linek a jejich jízdních řádů pochopitelně zatím nejsou k dispozici. Jisté však je, že připravovaná redukce omezí možnost využívání regionálních i síťových časových železničních jízdenek, a tedy i výhodnost využívání železnice (a potažmo veřejné dopravy vůbec) například k výletům do této turisticky zatím nepříliš frekventované oblasti, na jejíž přitažlivost pro potenciální návštěvníky (a návazně ani na její „lokální ekonomiku“) to zjevně nebude mít příznivý dopad. A radost z popsaného přístupu kompetentních orgánů Ústeckého kraje určitě nebudou mít ani „státní“ ekonomové, protože zařízení železniční infrastruktury (tedy státního majetku) nebudou po připravované redukci osobní dopravy využívána ani zdaleka v souladu s předpoklady, jimiž byla zdůvodňována jejich poměrně nedávná nákladná modernizace: i nákladní doprava je totiž v předmětném úseku běžně jen minimální a její občasný větší rozsah je vyvolán v podstatě pouze odklony vlaků souvisejícími s rozsáhlejšími výlukami na jiných blízkých jednokolejných tratích.

Od prosince 2010 se cestující mohou těšit na rozšíření provozu jeřábkobusů namísto vlaků, jak jsou zde pejorativně nazývána tato "luxusní" vozidla

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
Ústecký kraj chystá další omezení železniční osobní dopravy na Podbořansku , 3.7 out of 5 based on 3 ratings
Share


Autor:


7 komentářů

 • Napsal Jan Krško, 19. 2. 2010 @ 11:02

  Vážení přátelé, nechci zde rozbírat klady železniční dopravy. Jen se optám na jednu otázku. V jakém vztahu je Ing. Jakub Jeřábek k autobusovým dopravcům. Neživí se někdo z jeho blízkých tímto způsobem. Jen se ptám. Jinak to na webových stránkách středočeského kraje Ing. Jakubu Jeřábku moc sluší. Jde jistě o flexibilního člověka. Je podobný jednomu makléři, který v reklamě nabízel výhodné půjčky na HOMECREDIT….

 • Napsal Jan Krško, 19. 2. 2010 @ 11:07

  Možná by bylo vhodné s touto problematikou vystoupit před nadcházející volbami a obrátit se na jednotlivé politické subjekty s tím, že chování odboru dopravy ústeckého kraje je v rámci celé republiky pozoruhodné

 • Napsal jpp, 19. 2. 2010 @ 14:49

  Ale ale – proč chce Ústecký kraj omezovat dopravu na kterékoliv trati? Nepsalo se přece, když kraj dostal peníze od ministerstva na “stabilní a dlouhodobé financování regionální železniční dopravy”, že už se nic rušit nebude, protože k tomu už vlastně není důvod (peníze jsou)?

  Ta chybějící integrace je problém asi ve všech částech kraje i v dalších krajích. Kdyby IDS byl, tak je celkem jedno, jestli jede vlak nebo bus, klidně by mohly jezdit v prokladu a lidi by mohli jet třeba ráno vlakem a zpátky busem na stejnou předplatní jízdenku. Stejně tak by pak mohly existovat i nějaké výhodné víkendové turistické jízdenky, které by platily i v těch autobusech (a turisté by se dostali i tam, kde je to od nejbližší tratě daleko).

  Samozřejmě, že POCHOPITELNĚ nejsou nyní ještě nové jízdní řády, které mají začít platit až za nějakých 10 měsíců, k dispozici. S takovým předstihem nejsou k dispozici ani návrhy dálkové železniční dopravy.

  Pozn. Zajímalo by mě, kolik tamních obyvatel říká těm mikrobusům skutečně “Jeřábkobusy”. Přijde mi to jako nadnesený pojem, který používají spíš jenom odpůrci zrušení vlaků a zavedení těch autobusů.

 • Napsal Honza, 20. 2. 2010 @ 11:24

  Pro „jpp“ (ale vlastně i pro ostatní):
  Odpověď na více-méně „řečnickou“ otázku „proč chce Ústecký kraj omezovat dopravu na kterékoliv trati?“ je vcelku jednoduchá: naprostá většina osob tvořících společnost v tomto státu a v této době žijící, a to včetně (a především) těch, kdo život naší současné „trhovecké“ společnosti řídí, funguje podle principů „kapitalismu prvotní soutěže“, které lze charakterizovat m.j. i pořekadly „bližší košile, než kabát“ a „po nás potopa“ – téměř nikoho z „mocných“ ani jejich nohsledů příliš nezajímá nejen to, jaké budou mít jejich rozhodnutí a činy následky ve vzdálenější budoucnosti, ale ani to, zda výsledky jejich rozhodnutí a činů v lokalitě či regionu, kde je uplatňuje, nebudou „vykoupeny“ třeba i podstatně většími negativními následky jejich dopadů jinde. V oblasti VHD jsou „praporečníky“ tohoto přístupu především kraje Ústecký a Vysočina: v tomto konkrétním případě sice Ústecký kraj formálně ušetří na nákladech spojených se zajišťováním VHD v části „svého“ teritoria, ale náklady na údržbu a provoz méně využité železniční dopravní infrastruktury bude stejně muset někdo uhradit – nebude to však už pouze Ústecký kraj …
  Tarifní integrace je pro řádně fungující systém VHD podmínkou sice důležitou, ale nikoli postačující, protože řeší jen část předpokladů nezbytných pro zajištění “atraktivity“ VHD: ani „IDS“ v idealizované podobě, v jaké je u nás obvykle presentován jako optimální řešení, ostatně není totožný s „absolutně dokonalým“ systémem VHD, protože sám o sobě bez dalších opatření a „nadstaveb“ nemusí dokázat například spolehlivě zajistit dopravu větších skupin osob, zejména třeba cyklistů s jízdními koly, vozíčkářů, rodin s dětskými kočárky apod.: minimálně tarifní integrace a dostatek spojů se zajištěnými vzájemnými přestupy jsou ovšem předpoklady naprosto nezbytnými pro existenci fungujícího systému VHD.
  Ve svém textu jsem nepsal nic o tom, že by měly být „nové jízdní řády, které mají začít platit až za nějakých 10 měsíců, k dispozici“ – zmínil jsem se pouze o tom, že „návrhy budoucího vedení autobusových linek a jejich jízdních řádů pochopitelně zatím nejsou k dispozici“: to samozřejmě neznamená, že by takové oficiální předběžné NÁVRHY už neexistovaly, a dokonce se domnívám, že na jednání zástupců odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ ÚK s představiteli obcí Podbořanska byla o takových předběžných návrzích vedena debata – k dispozici je (pochopitelně) nemáme pouze my ostatní. Pro úplnost dodávám, že v současnosti už (pochopitelně) existují i první návrhy dálkové železniční dopravy pro nový GVD 2010/2011 – to, že je nový GVD (pochopitelně) připravován v podstatě už předtím, než začne platit ten předchozí, je známá věc, a to, že první návrhy dálkové dopravy nemají už v počátcích platnosti současného GVD k dispozici ti, kdo je nepotřebují k výkonu své pracovní činnosti, souvisí především s potřebou zpracovatelů GVD věnovat čas jeho tvorbě a nikoli odpovědím na nezřídka zcela bezduché a nesmyslné připomínky těch, kdo sice mají o problematice tvorby jízdních řádů minimu vědomostí, ale rádi se k nim kriticky vyjadřují.
  Mým výtvorem je pouze text, sestavený podle e-mailové zprávy, kterou jsem dostal od úředníka odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ ÚK, nikoli žádná „obrazová příloha“ a její popisek: tato „vylepšení“ připojil někdo jiný bez mého přičinění. Název „jeřábkobus“ jsem nepoužil já, byť bych jej považoval za docela hezký a trefný, pokud by skutečně platilo, že uplatnění „minibusů“ v „linkové“ autobusové dopravě na Chomutovsku je opravdu dílem Ing. Jeřábka z aparátu Ústeckého kraje – domnívám se ovšem, že toto řešení jeho nápadem není, a nenalezl jsem nikde žádný doklad o tom, že by tomu tak bylo – nijak výslovně to ostatně nepotvrzují ani informace dostupné na „hobbystických“ internetových stránkách s adresou:
  http://www.citybus.wz.cz/
  (z nichž lze aspoň orientačně zjistit, kdy „DPChJ“ svá vozidla získal).
  Pokud jde o chystanou „náhradu“ železniční dopravy v úseku Blatno u Jesenice – Podbořany dopravou autobusovou, předpokládám, že spíše než DP měst Chomutova a Jirkova ji bude zajišťovat firma „Autobusová doprava s.r.o. Podbořany“ = viz:
  http://www.adpodborany.cz/
  – tento dopravce podle mně dosud dostupných informací „minibusy“ zatím neprovozuje. Osobně rozhodně nemám vůbec nic proti využívání „minibusů“ na krátkých a cestujícími běžně jen málo frekventovaných linkách (třeba ve funkci „MHD“ v malých městech, apod.), jako „kvalifikovaná“ náhrada vlaků (byť by to byly třeba i pouhé samostatné „šukafóny“) nejsou ovšem bez dalších úprav či doplnění ani zdaleka dostatečně „přívětivé“ například pro dopravu cyklistů ani „soráče“ či „karosy“. Redukci osobní železniční dopravy na trati Plzeň – Žatec považuji ovšem za naprosto zcestný akt, působící proti již i bez něho nedokonalé „logičnosti“ (marně hledám lepší výraz) české železniční sítě a v současných podmínkách i proti smysluplnému fungování systému VHD v ČR.

 • Napsal Vozka, 22. 2. 2010 @ 2:43

  Vše pokračuje, jak je vidět, podle původního scénáře, který se šuškal již před pár lety za p. France, Šulce i Jeřábka. některé politické strany slibovaly změnu, ale jak je vidět, nic se nezměnilo, vše jde dále. jde o dokonalou a pomalou likvidaci železniční dopravy na tomto území a je jen otázkou, zda se to podobně nepřipravuje i v jiných krajích. Nějak to tak vypadá. Tím šuškaným cílem bylo ponechání jen pár obvodových hlavních tratí, tedy konkretně 090, 130, 140. zrušené tratě měly být dokonce 120 (snad jen od Lužné), 110, 160, A jnak samozřejmě všechny regionální. Zrušena nyní už měla být i trať Lovosice – Teplice, zatím kupodivu zůstala. byl tam i údajně spor mezi Plzeňským krajem a Ústeckým, kde bylo vyčítáno Plzni, že tam nadále vůbec prosazuje ty rychlíky a osobní dopravu.
  Nejhorší na tom všem je to, že se tím rozbíjí kompletmě nejen železniční systém, ale i systém celé veřejné dopravy. po totmto zákroku totiž málokdo pojede busem třeba 20 km, aby pak přesedl na vlak a jel třeba dalších 20 km. V nejlepším případě pojede celé autobusem – dálkovým, ale spíš přejde na auto. Takže opět méně cestujícíh, opět další omezení, až už nezbude nic. Železnice tak přes všechny poznatky, praxi ze zahraničí, její výhodnost, pohodlí a bezpečnost bude zlikvidována.
  Jistě tušíte, že jsem zásadně proti a dokonce trvám na obnovení dopravy na všech zastavených tratích a důvodů, i ekonomických, mám pro to víc než dostatek. To, co se tu v této zemi děje a tvrdí, jsou jen polopravdy, většinou však lži a vždy je nutné se ptát, komu se to hodí a co z toho má. Pokud bude vše přesunuto na silnice, je zde opět další tlak na výstavbu a rozšiřování silniční sítě, na další stavbu průmyslových zon na volných pozemcích, další nutnost dálnic, odstavných ploch a miliardy tečou, bez ohledu na to, co to má za další vlivy. prostě na lidi i zájmy této země, natož přírody, odpovědní zvysoka kašlou. Opravdu si myslím, že si to již nelze nechat líbit a je nutné se tvrdě ptát poltiků, nejen před volbami, co v dopravě chtějí a co slíbí. A tvrdě to pak po nich vyžadovat nebo chtít jejich odstoupení. Stejně tak ale ve zdravotnictví, životním prostředí, sociálních koncepcích atd., protože jde skutečně o náš další život, i když si to řda lidí neuvědomuje.
  K těm závislostem na bus společnostech jednu zajímavost. Ing. Dušek blahé paměti, na jednom zasedání s krajem právě upozornil na zájmy a provázanost různých lidí vkraji na silniční dopravu a jiné. Byl za to napaden, ale jeho reakce byla okamžitá, ihned pomocí internetu se podívat na obchodní rejstříky apod. Diskuse a námitky ihned ustaly, vše se zamluvilo. A jen pár dnů na to, se provalila na ing. Duška aféra, která ho zlikvidovala. jsou to na světě takové náhody. A navíc jak napotvoru se nedá nic dotáhnout do konce /třeba ani trestní oznámení na podivné výpočty nerentabilnosti atd.).A poslední poznámku, opravdu pro výlety, služební cesty i běžnou činnost tento navrhovaný způsob dopravy je k ničemu, cestující nechtějí využívat autobusy, snad jen opravdu na velmi krátké vzdálenosti, je to kvůli pohodlí, WC, vodě, prostoru, zdravotní důvody apod. Proto také tam, kde došlo k náhradám kolejí za silnice, zejí autobusy prázdnotou a nakonec i počet linek se změnšuje, o So a Ne nejezdí skoro nic. takže jen likvidace veřejné dopravy. A ještě jeden drb, dokonce i ze státní správy se nesou názory, že dopravní obslužnost b y měla být omezená, veřejná doprava také, protože je každého soukromá věc, že chce někam jet. No a samozřejmě podpora železnice také nemá být uvažována, natož aby byla bránajako páteř dopravy. takže kam jsme se to dostali? Rozhodují odborníci nebo lumpové? Pokud by vládnul rozum a odpovědnost, byl by vypracován koncept veřejné dopravy v ČR se základem na železnici a do té by postupně šly peníze na její přestavbu stejně jako jdou na celou silniční síť. A nezbývá se než jen ptát, kdo ty všechny nesmysly odnese a zaplatí. To už si všichni snadno domyslíte.

 • Napsal Vozka, 22. 2. 2010 @ 3:08

  No zase mně to něco smazalo, takže ještě jednou. Vzpomněl jsem si na nedávný článek pánů Peltráma a Lehovce, který měl dosáhnout dojmu, že regionální železnice by měla být nahrazena silniční dopravou, protože je neekonomická a bylo to dokazovánpo i na spotřebě pohonných hmot. pokud pominu, že to byla spíš teorie, protože z provozu mám údaje o spotřebách, zejména u autobusů, úplně jiné, v regionálních podmínkách podstatně vyšší než tam bylo uváděno. Nicméně i při tomto srovnání se 810 ka již ukázala jakosrovnatelná při obsazenmí 17 cestujícími, ale srovnání kulhá v tom, že ten autobus má nižší obsaditelnost, nepobere kočárky, kola, poštu, spěšniny atd., o pohodlí, prostoru, vodě, WC atd. nemluvě. Pokud by se to mělo srovnávat s busem podobných vlastností, pak už výhoda i regionální železnice je jednoznačná, takže ten článek se spíš sám vyvracel. A to, že nejezdí náklady po železnici, že se zrušily vlečky, podniky atd., je spíš věc tristní nebo spíš záležitost trestní. Čili řešení je úplně někde jinde než navrhují tito pánové a třeba i kraj Ústecký, Hradecký či Vysočina, ale už i Jihočeský a růžky vystrkuje i Středočeský.
  A jen namátkou: dnes jsem bvyužil služeb trati Bakov – Bousov – kopidlno a jako na potvoru, opět jsem nzažil nevytížený prázdný vla. již z bakova jela skupina studentů, která jela do Dětenic, někteří do Kopidlna a ještě zde přestupovali jak na Jičín, tak Nymburk. Byl zde přestrup lidí v Bousově z Boleslavi, nástupy byly i v některých dalších stanicích. průměrná obsazenost kolem 15 lidí. Vskutku nevytížené i vzhledem k tomu, že od vlaků se v Bakově čeká skoro půl hodiny, další čekání v Bousově přes půl hodiny. jen mne tak napadá, jak ti lid radostně pojedou po 13. březnu. A zase ubude cestujících, zase můžeme rušit další vlaky. No není to Absurdistan? neměli by být trestáni odpovědní na krajích a na MD?
  Obdobně ale tomu bude i na tu Do brušku, kde jde také o nesmysl. Zatímco pojede autobus místo vlaku přes Opočno na Dobrušku, nejezdí autobusy buď vůbec nebo dostatečně do okolních obcí, rozpadá se celostátní doprava třeba do celé oblasti, cdestující je rovnou hnán do busů už na celou trasu třeba z prahy atd. Ale to už by bylo na vysvětlení zase moc dlouhé, čili jen jako poznámka.

 • Napsal drateniček, 5. 5. 2010 @ 16:04

  Jeden se diví, jak se u nás ruší železniční spoje.
  Když přijde zima, tak vlak jede, i když se zpožděním,
  ale autobus kolikrát ne. Výmluva, že silničáři nesypou , není
  kolikrát pravda.Myslím si, že toto dělají kolikrát lidi, kteří sedí
  na místech, kde nemají být.
  Budou volby,tak si myslím, že by k tomu měli říct své také lidé,
  kterých se to nejvíc týká. Nechť tam pustí společnost
  „STUDENT AGENCY“nebo jiné společnosti, ať ukáží,
  zda daná trať je nerentabilní. Výmluva, že je daná trať
  prodělečná si myslím, že je špatná výmluva .
  Něco zrušit , jde rychle , ale znovu vybudovat už dá víc práce,ale i peněz.
  A z čích kapes to bude …

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*