Úno 19 2010

Ústecký kraj chystá další omezení železniční osobní dopravy na Podbořansku

Soumrak nad osobními vlaky v Podbořanech

Podle sdělení poskytnutého Krajským úřadem Ústeckého kraje byl dne 9. února 2010 na jednání obcí svazku Podbořanska představen návrh odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje na neobjednání osobních vlaků v úseku Blatno u Jesenice – Podbořany a rozšíření autobusové dopravy v tomto úseku s platností od 12. 12. 2010. Read more »

Share
Kvě 21 2009

VHD na hraničních přechodech mezi ČR a Polskem v oblasti Krkonoš v roce 2009 – 2. část: autobusy

Autobus PKS Kamienna Góra

Autobus PKS Kamienna Góra

Druhá část informace o možnostech využití veřejné hromadné osobní dopravy při „turistickém“ překračování česko-polské státní hranice v oblasti Krkonoš doplňuje údaje týkající se dopravy železniční (obsažené v samostatné první části), údaji o možnostech využití nabídek dopravců provozujících „linkovou“ autobusovou dopravu. Read more »

Share
Kvě 21 2009

VHD na hraničních přechodech mezi ČR a Polskem v oblasti Krkonoš v roce 2009 – 1. část: železnice

Polská jednotka SA 134 v Trutnově, foto V. Hrubý

Polská jednotka SA 134 v Trutnově, foto V. Hrubý

S blížící se hlavní turistickou a výletnickou sezónou se postupně začaly objevovat různé dílčí zprávy o nových i staronových příležitostech, které dopravci hodlají nabídnou zájemcům o možnost využití veřejné hromadné osobní dopravy k jejich letním cestám. Read more »

Share
Led 24 2009

Investice SŽDC v roce 2009

Rekonstrukce stanice...

Rekonstrukce stanice...

Pokud se Správě železniční dopravní cesty v roce 2009 podaří získat všechny předpokládané prostředky z českého Státního fondu dopravní infrastruktury a z fondů EU a Evropské investiční banky, vzroste hodnota majetku SŽDC o více než 9 miliard Kč. Read more »

Share
Led 06 2009

Výměnné setkání KŽC

Výměnné setkání modelářů a přátel železnic je od února 2009 přemístěno na Masarykovo nádraží v Praze, do kuturního sálu v 1. patře z důvodu rekonstrukce pražského hlavního nádraží. Read more »

Share
Pro 10 2008

Osobní vlaky přes Lubawku nevyjedou ani od 14.12.2008

Motorový vlak Viamontu v Trutnově-Poříčí

Motorový vlak Viamontu v Trutnově-Poříčí

AKTUALIZOVÁNO

Ačkoli traťová tabulka pro trať č. 043 SŽDC (ex ČD), zveřejněná v knižních jízdních řádech SŽDC dostupných v tištěné i elektronické podobě, obsahuje tři dvojice „víkendových“ osobních vlaků relace Jelenia Góra – Trutnov a zpět, jejichž vozbu měla stejně jako v létě roku 2008 zajišťovat svými náležitostmi polská strana, podle aktuálních informací získaných od zástupce dopravce VIAMONT ani tyto vlaky zatím jezdit nebudou.

Read more »

Share
Pro 05 2008

Rozloučení s pohořelickou lokálkou

V sobotu 13.prosince letošního roku skončí zřejmě definitivně pravidelná osobní doprava na železniční trati Vranovice – Pohořelice, protože pro období platnosti jízdního řádu 2008/2009 koordinátor veřejné osobní dopravy v Jihomoravském kraji KORDIS JMK neobjednal další provozování osobních vlaků a nepočítá už ani s možností obnovení železniční osobní dopravy do Pohořelic někdy v budoucnu. Read more »

Share
Lis 21 2008

ÖBB – konec provozu jednotek Transalpin

Modernizovaná jednotka ÖBB 4010 019-0 v Mürzzuschlagu

Modernizovaná jednotka ÖBB 4010 019-0 v Mürzzuschlagu

AKTUALIZOVÁNO

O letošních Vánocích dojde k ukončení provozu elektrických jednotek Transalpin řady ÖBB 4010-7010-6010.

Jednotky byly vyráběny v letech 1965 – 1978 firmou SGP a byly nasazovány zpravidla ve složení hnací vozidlo-4 vložené vozy-řídící vůz.

Read more »

Share