Úno 19 2010

Ústecký kraj chystá další omezení železniční osobní dopravy na Podbořansku

Soumrak nad osobními vlaky v Podbořanech

Podle sdělení poskytnutého Krajským úřadem Ústeckého kraje byl dne 9. února 2010 na jednání obcí svazku Podbořanska představen návrh odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje na neobjednání osobních vlaků v úseku Blatno u Jesenice – Podbořany a rozšíření autobusové dopravy v tomto úseku s platností od 12. 12. 2010.

Představený návrh byl podle zmíněné informace „obcemi přijat kladně“, a proto je třeba počítat s dalším omezením už nyní nepříliš atraktivní dostupnosti obcí na Podbořansku železniční dopravou od počátku platnosti jízdního řádu 2010/2011. Po zrušení osobních vlaků v úseku Žatec západ – Podbořany před několika roky tak Ústecký kraj pokračuje na jím spravovaném území v likvidaci železničního spojení i ve zbývající části trati „Plzeňsko-březenské dráhy“: jako spojení Podbořanska s „ostatní světem“ veřejnou dopravou tak zbudou kromě několika rychlíků pouze autobusové linky, které ovšem jen stěží vyhoví například pro dopravu školních výletů nebo třeba cyklistů, zejména pak jejich větších skupin. V této části Ústeckého kraje navíc dosud neexistuje nejen plnohodnotný IDS, ale ani žádná jiná relevantní tarifní integrace mezi železniční a autobusovou dopravou, a proto ani jistě dobře míněné tvrzení úředníka Krajského úřadu Ústeckého kraje, že „během tohoto roku bude snahou odboru dopravy a silničního hospodářství vytvořit fungující systém s návaznostmi na autobusovou dopravu ze směru Blatno a Žatec, popřípadě na rychlíky ze směru Plzeň a Most“, a že jeho „cílem je zajistit návaznosti mezi autobusy ze směru Krásný Dvůr a rychlíky ve směru Plzeň k termínu 12. 12. 2010, což s sebou přinese rozsáhlé změny autobusové dopravy“, nepůsobí na uživatele veřejné dopravy příliš optimisticky.
Jak výhodné (pokud vůbec nějak) bude chystané opatření pro místní obyvatele a jejich přepravní potřeby, lze zatím jen těžko odhadnout, protože návrhy budoucího vedení autobusových linek a jejich jízdních řádů pochopitelně zatím nejsou k dispozici. Jisté však je, že připravovaná redukce omezí možnost využívání regionálních i síťových časových železničních jízdenek, a tedy i výhodnost využívání železnice (a potažmo veřejné dopravy vůbec) například k výletům do této turisticky zatím nepříliš frekventované oblasti, na jejíž přitažlivost pro potenciální návštěvníky (a návazně ani na její „lokální ekonomiku“) to zjevně nebude mít příznivý dopad. A radost z popsaného přístupu kompetentních orgánů Ústeckého kraje určitě nebudou mít ani „státní“ ekonomové, protože zařízení železniční infrastruktury (tedy státního majetku) nebudou po připravované redukci osobní dopravy využívána ani zdaleka v souladu s předpoklady, jimiž byla zdůvodňována jejich poměrně nedávná nákladná modernizace: i nákladní doprava je totiž v předmětném úseku běžně jen minimální a její občasný větší rozsah je vyvolán v podstatě pouze odklony vlaků souvisejícími s rozsáhlejšími výlukami na jiných blízkých jednokolejných tratích.

Od prosince 2010 se cestující mohou těšit na rozšíření provozu jeřábkobusů namísto vlaků, jak jsou zde pejorativně nazývána tato "luxusní" vozidla

Share

Můžete komentovat