Zář 22 2020

Ukončení provozu na trati do Prachovic

Osobní vlak do Heřmanova Městce na nádraží v Přelouči.

V neděli 27. září opět skončí provoz vlaků na úseku Heřmanův Městec – Prachovice v Pardubickém kraji. Článek se věnuje tomu, zda zastavení provozu vůbec přinese nějakou úsporu, a zda to nezpůsobí víc škod než užitku.

Nedávná historie

Poprvé byl provoz na úseku Heřmanův Městec – Prachovice ukončen v prosinci 2011, kdy v Pardubickém kraji probíhaly rozsáhlé škrty na železnici v rámci optimalizace dopravy. Před prvním zastavením provozu jezdily do Prachovic 3 páry vlaků v pracovní dny, 4 páry v sobotu a 5 párů v neděli. Nutno dodat, že už tehdy byl provoz poznamenán zastavením dopravy na trati Chrudim – Heřmanův Městec v roce 2010. Kvůli tomu přestaly jezdit také přímé vlaky Chrudim – Prachovice, které byly doplňkem k vlakům z Přelouče.

Optimalizace veřejné dopravy v roce 2011 se stala terčem kritiky veřejnosti a způsobila značné politické otřesy při krajských volbách v následujícím roce. Nové vedení kraje se pokusilo provoz na mnoha neprovozovaných tratích obnovit, ovšem provádělo to dost chaotickým způsobem, který příliš mnoho lidí nenadchl. V roce 2013 začaly do Prachovic opět jezdit vlaky, 2 páry v pracovní dny a 3 páry o víkendech. Tak malá nabídka spojení je však v dnešní době neatraktivní a nevyužitelná. A proto v roce 2018 byl provoz ještě více zredukován na současný 1 „udržovací“ pár vlaků o víkendu.

V návrhu jízdního řádu pro rok 2021 nejsou na úseku Heřmanův Městec – Prachovice uvedeny žádné vlaky.

Návrh jízdního řádu 2021 (pro zvětšení klikněte).

Popis současného stavu

Trať do Prachovic si nemůže stěžovat na problémy, které trápí jiné české lokálky, především vzdálenost obcí od vlakových zastávek. Obě zastávky v Kostelci u Heřmanova Městce se nachází v přijatelné docházkové vzdálenosti, v samotném Heřmanově Městci by bylo vhodné zřídit ještě jednu zastávku na jihu města, u přejezdu v Barákově ulici, aby se zkrátila docházková vzdálenost na vlak.

Nádraží v Prachovicích je umístěno v údolí, zhruba půl kilometru od centra obce, poblíž cementárny. U něj se nachází autobusový terminál, který je však takřka bez využití a zajíždí sem pouze několik málo autobusových spojů, které dopravují dělníky do cementárny.

Trať je velice důležitá pro nákladní dopravu. V Prachovicích se nachází velký vápencový lom a cementárna, odkud se odváží cement nákladními vlaky. V Kostelci u Heřmanova Městce se nachází sklad paliva, který patří Státní správě hmotných rezerv a je strategický důležitý.

Kolejiště cementárny v Prachovicích s odstavenými nákladními vagóny.

Ušetří se vůbec něco zastavením provozu?

Velmi pravděpodobně ne. Na úseku Přelouč – Heřmanův Městec je v současnosti dvouhodinový takt osobních vlaků s několika málo výjimkami. Provoz na trati zajišťuje jediný motorový vůz řady 810. Ve většině případů je v Heřmanově Městci čas na obrat o délce zhruba 54 minut, což je dost času na to, aby vlak stihl jet do Prachovic a zpět. Celá cesta z Heřmanova Městce do Prachovic trvá 13 minut, v opačném směru 12 minut. Takže ještě stále zbývá v Prachovicích čas na obrat soupravy, a to ještě s velkou rezervou.

Vozidlo je v oběhu, stejně tak strojvedoucí musí přijít do práce. Jediné ušetřené náklady jsou tedy pouze palivo a poplatek za dopravní cestu, které na celkových nákladech představují jen malý podíl. Skutečně to stojí za to, aby byla zastavena osobní doprava na takto krátkém úseku?

Prachovice. Konečná stanice, prosíme vystupte.

Share

Můžete komentovat