Úno 28 2017

Veřejná doprava Vysočiny

Logo nového IDS.

Na začátku roku unikly některé návrhy změn jízdních řádů, ke kterým má dojít v souvislosti se zavedením nového IDS na Vysočině. Tento článek má za cíl stručně popsat navrhované změny a jejich dopady. Tyto návrhy by měly být uvedeny v platnost s jízdním řádem 2018/2019.

Tratě 212 a 230

Stávající stav

Na trati jezdí ve dvouhodinovém intervalu rychlíky Brno – Havlíčkův Brod – Praha, které se míjí v Havlíčkově Brodě v S:00, ve špičkách jezdí v hodinovém intervalu. Na tyto rychlíky jsou navázány vlaky z Jihlavy či Pardubic.

Na trati z Havlíčkova Brodu do Kolína osobní vlaky nejezdí v pravidelném intervalu, rozestupy jsou mezi nimi různé, zpravidla dvě až tři hodiny, někdy ale i pět hodin. V úseku do Světlé nad Sázavou je doplňuje několik přímých vlaků jedoucí do Čerčan, Zruče nebo Ledče nad Sázavou. Je zde patrná snaha nejezdit v těsném souběhu s rychlíky. V pracovní dny v této trase jede 12 párů vlaků, o víkendu 7 párů.

Na trati ze Světlé do Čerčan (Posázavský Pacifik) rovněž není zaveden pravidelný interval, důvodem je nízká propustnost trati. Přípoje vycházejí náhodně. Jakési náznaky intervalu lze pozorovat na úseku ze Zruče nad Sázavou do Čerčan, kde většinou vychází křižování vlaků do Ledečka (cca v S:00), aby byl zajištěn přestup z obou směrů na vlaky do Kolína. V pracovní dny zde jede 11 párů vlaků, v sobotu osm, v neděli deset.

Trať má velký význam pro turisty, ať už pro vodáky kvůli řece Sázavě, nebo pro pěší a cyklisty kvůli jejímu okolí (hrad Ledeč, zámek Zruč, zámek a pivovar Kácov, hrad Český Šternberk apod.).

Nádraží ve Světlé nad Sázavou, opodál stojí motorák do Čerčan.

Návrh

Počítá se se zavedením přímých vlaků Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou. Tyto vlaky však mají mnohá úskalí. V Havlíčkově Brodě vůbec nebudou v přípojové skupině v X:00, přípoje ve Světlé nad Sázavou ve směru od Čáslavi vychází náhodně. Největším problémem jsou však hodinové přestupy v Ledči nad Sázavou v pracovních dnech. Není ani jasné, jak budou vlaky koordinované se Středočeským krajem.

Všechny vlaky směrem na Kolín budou nově začínat ve Světlé nad Sázavou. Přípoje z Havlíčkova Brodu budou zpravidla zajištěny rychlíky, což přináší úskalí v podobě těsného souběhu těchto vlaků směrem na Kolín. Společně s nuceným přestupem ve Světlé je otázkou, jestli tato změna nepovede spíše k poklesu cestujících. Již teď je např. ve Žďáru nad Sázavou situace, že ve směru na Brno jede R a pět minut po něm Os. Téměř všichni cestující samozřejmě jedou R, zatímco Os jede zcela prázdný.

Opět není v návrhu řešena koordinace se Středočeským krajem.

Tratě 224, 225 a 227

Stávající stav

Na trati jezdí rychlíky Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň ve dvouhodinovém intervalu s jednou vynechávkou v dopoledních hodinách. Jejich časová poloha je určena přípoji v Plzni (S:00) a v Českých Budějovicích (rovněž S:00). Křižování na trati probíhá ve stanicích Kralice nad Oslavou (S:00, nástup a výstup cestujících zakázán), Bransouze (L:00, nástup a výstup cestujících zakázán), Horní Cerekev (S:00) a Kardašova Řečice (L:00). Vzhledem k jednokolejným úsekům a častým výlukám jsou tyto vlaky jedny z nejméně spolehlivých na české železniční síti, zpoždění jednoho z těchto vlaků má vliv na území celého našeho státu. Nejvíc vytížené jsou o prázdninách, protože spojují množství turisticky zajímavých měst (např. Třebíč – zapsaný na seznamu UNESCO) a jiných lokalit. Vlaky zastavují ve stanicích: Brno hl.n., Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Okříšky, Jihlava, Jihlava město, Kostelec u Jihlavy, Horní Cerekev, Počátky-Žirovnice, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Úsek dál na Plzeň se v tomto článku neřeší.

Co do regionální dopravy, v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava je zaveden dvouhodinový interval osobních vlaků (hodinový ve špičkách). Jejich časy se odvíjí od přípojové skupiny v Havlíčkově Brodě cca v S:00, do které přijíždějí i rychlíky z Prahy do Brna a opačně. V Jihlavě funguje těsný přípoj na rychlíky do Brna (v opačném směru rovněž).

Z Jihlavy do Horní Cerekve funguje přibližně hodinový interval osobních vlaků ve špičkách, mimo špičku žádný pevný interval není. Je zde zřetelná snaha podchytit příměstskou dojížďku kolem Jihlavy. V Kostelci u Jihlavy je snaha zajistit návaznost na vlaky do Slavonic z obou směrů (někdy na Os, jindy na R, jak to zrovna vyjde), a to i za cenu dlouhých přestupních dob ve směru z Jihlavy na Slavonice a opačně. Na trati do Slavonic je zaveden ve špičkách hodinový interval, mimo špičku dvou až tříhodinový.

V Horní Cerekvi jsou od osobních vlaků zajištěny přípoje na Tábor. Problémem je však omezení většiny Os z Jihlavy na jízdu pouze v pracovní dny. O víkendu tedy jsou přípoje zajištěny na rychlíky, což však opět naráží na rozdílné časové polohy na území Jihočeského kraje. Situace je tedy „vyřešena“ prostoji v Pelhřimově, které někdy činí i dvě hodiny.

Některé vlaky jedou z Horní Cerekve do stanice Počátky-Žirovnice, kde vychází přípoje na osobní vlaky do Veselí nad Lužnicí zcela nahodile. Jedná se o ukázkový příklad situace, kdy koordinace regionální dopravy na hranicích krajů zcela selhává. Nucený přestup na hranicích kraje, často doprovázený dlouhými čekacími dobami, se samozřejmě podepisuje na počtu cestujících velmi negativně, a proto již delší dobu se spekuluje o úplném zrušení osobních vlaků v úseku Horní Cerekev – Jindřichův Hradec. Napovídá tomu i to, že v úseku Horní Cerekev – Počátky-Žirovnice jede v sobotu jen jeden pár osobních vlaků.

Osobní vlak z Havlíčkova Brodu v Jihlavě.

Návrh

Provoz na trati bude dotčen chystanou změnou časových poloh rychlíků z Brna přes Jihlavy do Českých Budějovic. V současné době se křižují v Horní Cerekvi (S:00) a v Kardašově Řečici (L:00), a dosahují skupiny v Českých Budějovicích v S:00. Podle nového konceptu se přenese křižování do Kostelce u Jihlavy (S:00) a Jindřichova Hradce (L:00), a má k tomu dojít po dokončení modernizace úseku z Veselí nad Lužnicí do Ševětína. Dojde tam k prohození pořadí vlaků – napřed tudy pojede rychlík z Prahy, poté rychlík z Jihlavy.

Navzdory očekáváním Ministerstva dopravy nebude křižování rychlíků v Kostelci u Jihlavy (S:00) využito k přípojům. Dojde k zavedení přímých Sp z Havlíčkova Brodu do Slavonic, které pojedou ve dvouhodinovém intervalu, budou vázány na rychlíky v Havlíčkově Brodě v S:00 a křižovat se budou v Třešti (L:00) a v Dačicích (S:00). Tyto vlaky budou zastavovat jen ve stanicích Havlíčkův Brod, Jihlava, Jihlava město a Kostelec u Jihlavy, dále do Slavonic však zastaví ve všech stanicích a zastávkách.

Osobní vlaky z Havlíčkova Brodu do Jihlavy budou jezdit tak, aby tvořily doplněk spěšných vlaků. Ve špičce bude ve směru do Jihlavy půlhodinový proklad, mimo špičku hodinový. Nevýhodou tohoto řešení bude zánik přípojů na tyto vlaky ve směru z Prahy. V opačném směru ve špičce žádný proklad nebude, Os z Jihlavy dojedou do Havlíčkova Brodu těsně před příjezdem Sp ze Slavonic. Dokonce v jednom případě je zavedeno předjíždění ve Šlapanově. Opět je otázkou, jestli nebudou Sp brát cestující z Os, které pak pojedou zbytečně prázdné.

V Plánu dopravní obslužnosti je rovněž zmíněno prodloužení či přetrasování všech Os Jihlava – Horní Cerekev přes Pelhřimov do Tábora. Navzdory původním očekáváním však nepojedou ve dvouhodinovém intervalu, ale jen třikrát denně. O víkendu žádný Os v úseku Jihlava – Horní Cerekev nepojede, vlaky ve zbylém úseku Horní Cerekev – Pelhřimov budou mít přípoje od rychlíků, nebudou však mít přípoj dále do Tábora.

V úseku Horní Cerekev – Jindřichův Hradec zůstanou pouze rychlíky, veškeré Os budou zrušeny.

Trať 228 (JHMD)

Stávající stav

Na trati není zaveden pravidelný interval, vlaky jezdí podle místních potřeb. Přípoje v Obratani vychází různě, někdy na Pelhřimov, jindy na Tábor. V Jindřichově Hradci je díky částečnému prokladu R a Os z Veselí nad Lužnicí zajištěn vždy přípoj alespoň z Veselí. Na trati jede 9 párů vlaků v pracovní dny a 5 párů vlaků o víkendu.

Osobní vlak z Jindřichova Hradce na nádraží v Obratani.

Návrh

Stejně jako trať do Humpolce, tak i úzkokolejka se stává obětí salámové metody. Bude zaveden nucený přestup v Černovicích u Tábora, který navíc bude trvat téměř dvě hodiny. Nelze totiž stihnout přípoje od rychlíků v Jindřichově Hradci (křižování v L:00) a zároveň stihnout vlak do Tábora v Obratani. Dojde tedy k rozdělení na dvě nesouvisející části, Jindřichův Hradec – Černovice u Tábora a Černovice u Tábora – Obrataň, které nebudou na sebe navazovat. V Obratani bude zajištěn přestup na vlak do Tábora, ale nebude zajištěn na vlak do Pelhřimova.

Tento návrh by se dal nazvat morovou ranou, protože nebude možné cestovat přes Černovice bez velkého zdržení cestujících. Společně se zprávami o problémech provozovatele trati, JHMD, to nepřináší do budoucna žádné dobré vyhlídky.

Trať 237

Stávající stav

Na trati do Humpolce jezdí vlaky ve dvouhodinovém intervalu s přípoji v Havlíčkově Brodě v S:00. Podle místních potřeb jsou však v jízdním řádu výjimky.

Návrh

Návrh jízdního řádu této trati vzbuzuje asi nejvíc kontroverzí, protože je zde patrná „salámová metoda“, jak vyhnat cestující z vlaků a následně vlaky zrušit. V pracovní dny nově pojede pouze 5 párů vlaků, o víkendu 4 páry ve čtyřhodinovém intervalu. Zaniknou všechny mimošpičkové vlaky, a to dopoledne a pozdě večer.

Navrhovaný jízdní řád ani nepřinese žádnou reálnou úsporu, protože namísto toho, aby vlak jel, bude muset zbytečně stát na jednom ze dvou konců trasy.

Trať 238

Bude doplněno po zjištění dalších informací.

Tratě 240 a 241

Stávající stav

I po této trati jezdí rychlíky z Brna přes Jihlavu a České Budějovice do Plzně. Jejich časové polohy jsou podrobněji popsány u trati 225.

V úseku Jihlava – Třebíč jedou osobní vlaky ve dvouhodinovém intervalu, a to tak, aby mezi Os a R byl přibližný hodinový rozestup (křižování v Bransouzích v S:00). Na trati jezdí i špičkové posilové vlaky, které kvůli konfliktu s R jedou podle toho, jak se zrovna vejdou na trať.

Na úseku dále z Třebíče do Brna jsou časové polohy Os přizpůsobeny křižování ve Studenci (L:00), kde jsou zajištěny přestupy na vlaky do Velkého Meziříčí. Směrem k Brnu jsou časové polohy přizpůsobeny potřebám IDS JMK.

Na trati z Okříšek do Znojma je dvouhodinový interval osobních vlaků, vlaky odjíždějí krátce po příjezdu R z Jihlavy, křižují se v Moravských Budějovicích (S:00) a dosahují skupiny Znojmo v L:00. V Moravských Budějovicích jsou poměrně dlouhé prostoje (15 až 20 minut). Je to přežitek z doby, kdy ještě jezdívaly vlaky do Jemnice, aby byly v Moravských Budějovicích zajištěny přípoje v obou směrech.

Návrh

Křižování rychlíků v Krahulově bude poměrně nevýhodné pro přestupní vazbu Jihlava – Okříšky – Znojmo, protože souprava vlaku od Znojma musí mít nějaký čas na obrat. Aby tato přestupní vazba byla co nejkratší, zanikne vazba Třebíč – Okříšky – Znojmo. Údajně to mají suplovat autobusy z Třebíče do Moravských Budějovic, je však otázkou, jestli to nebude podobný vzdušný zámek, jako již slibované přímé vlaky z Jihlavy do Tábora jedoucí třikrát denně.

Křižování vlaků do Znojma se přesune z Moravských Budějovic do Šumné, což bude představovat zkrácení cestovní doby. Je však jasné, že s obnovou provozu do Jemnice se zřejmě již nepočítá.

Zajímavostí je několik navržených Sp Jihlava – Znojmo, které jezdí jako posily v odpoledních hodinách. Některé z nich ve směru do Jihlavy mají na trase dokonce projíždět Okříšky. Na trase zastaví v Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích a v Šumné.

Z návrhu není jasné, jak se projeví změny rychlíků na osobních vlacích v systému IDS JMK. Protože však vlaky z Třebíče dál do Brna nejsou vůbec zmíněny, existuje oprávněná obava, že by mohly být osobní vlaky v úseku Třebíč – Náměšť nad Oslavou zcela zrušeny a s nimi i vlaky Velké Meziříčí – Studenec (viz trať 252).

Osobní vlaky v úseku Jihlava – Třebíč mají jezdit přibližně ve stejných časech jako dnes, ale jen v pracovní dny. O víkendu mají jet mimo interval, systém se vrátí k náhodným výstřelům.

Tratě 250 a 252

Stávající stav

Na trati jezdí ve dvouhodinovém intervalu rychlíky Praha – Havlíčkův Brod – Brno, které se míjí v Havlíčkově Brodě v S:00. Z toho se odvíjí poloha těchto rychlíků ve Žďáru nad Sázavou v S:30 (směr Brno)/L:30 (směr Praha). Zde navazují Os přes Nové Město na Moravě do Tišnova (po staré trati). S jízdním řádem 2016/2017 bylo ukončeno zastavování rychlíků v Křižanově, kde byly zajištěny přípoje z Velkého Meziříčí na oba směry.

Osobní vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou jezdí metodou náhodných výstřelů. Velmi často nevycházejí návaznosti v Havlíčkově Brodě, v takovém případě je to však dáno tím, aby do Žďáru přijely před rychlíkem do Brna a byl možný přestup. V některých časech je naopak snaha jezdit v maximálně odlišných polohách oproti rychlíkům a tím je doplňovat.

V úseku ze Žďáru nad Sázavou dál na Tišnov a Brno se poloha Os odvíjí od potřeb IDS JMK. Vlaky jedou ve dvouhodinovém intervalu. Stěžejní je skupina v X:30 v Tišnově, do které přijíždí vlak po staré trati z Nového Města na Moravě. Od toho se odvíjí skupina v L:00 v Křižanově, ze které jsou zajištěny přípoje na Velké Meziříčí z obou směrů. K minutí Os v Křižanově v L:00 docházelo i během zastavování rychlíků, které stavěly cca v S:45 (směr Brno)/L:15 (směr Praha). Přípoj na Velké Meziříčí byl tedy zajištěn jak od Os, tak i od R.

Po ukončení zastavování rychlíků v Křižanově se časy Os nezměnily.

Vlaky v úseku Velké Meziříčí – Studenec jsou v současné době vázány na křižování Os Brno – Jihlava ve Studenci cca v L:00, funguje tedy přestup na oba směry. Nevýhodou tohoto řešení jsou však hodinové prostoje ve Velkém Meziříčí od vlaků z Křižanova.

Osobní vlak ze Žďáru nad Sázavou v Havlíčkově Brodě.

Návrh

V úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou má rozsah provozu Os zůstat stejný, má však dojít k zavedení dvouhodinového intervalu. Způsob, jakým to bude provedeno, však znemožní jakékoliv rozumné návaznosti ve Žďáru ve směru Brno, ale rovněž i v Havlíčkově Brodě ve směru Kolín. Jediný přípoj, který bude fungovat, je na Jihlavu.

Časové polohy osobních vlaků ze Žďáru do Brna zůstanou stejné. Tím se však neřeší problém těsných rozestupů na odjezdu R a Os ze Žďáru ve směru do Brna. I když se mírně zvětší, nebude mít takový efekt, aby došlo k rozmělnění cestujících do obou vlaků. Zrovna tak se nepočítá s obnovením zastavování rychlíků v Křižanově.

V návrhu nejsou vlaky mezi Velkým Meziříčím a Studencem vůbec zmíněny. Již delší dobu prosakují zprávy o chystaném zastavení provozu.

Celkové zhodnocení optimalizace

Návrh představuje zbytečné posílení některých relací, jako např. Havlíčkův Brod – Slavonice, za cenu razantního zhoršení dopravní obslužnosti pro jiné tratě. Na mnoha místech se stanou vlaky naprosto nepoužitelnými. Jediná trať, která na tom skutečně může získat, je do Slavonic, ostatní budou tratit.

Současný stav si sice změnu žádá, měla by však být provedena zcela jinak. I s novými polohami rychlíků lze pracovat mnohem lépe a dosáhnout lepších výsledků.

Pro normálního člověka se může zdát podezřelé, že návrhy jízdních řádů unikají takto po částech. Člověka napadá otázka, jestli není za tím snaha do poslední chvíle utajovat průšvih. Naznačím, že na této optimalizaci pracují podobní lidé, jako v roce 2011 v Pardubickém kraji.

Někteří cestující svou nespokojenost vyjadřují velmi svérázným způsobem… (nádraží Přibyslav)

Použité zdroje

Related Images:

Share

Můžete komentovat