Čvc 21 2010

Blíží se zánik veřejné dopravy v Karlových Varech?

Na úvod musím napsat, že rozhodně nechci šířit poplašné zprávy. Berte prosím tento článek jako soubor poznatků o fungování a výhledech ve veřejné dopravě v Karlových Varech a okolí.

V Karlových Varech samotných funguje MHD. V provozu jsou poměrně kvalitní vozidla, máme prioritu v použití autobusů na plyn. Máme dvě lanovky. Terminál MHD je v centru města, u tržnice. V krátké docházkové vzdálenosti od dolního nádraží, které je terminálem dálkové a příměstské autobusové dopravy a železniční stanicí. Několik spojů MHD projíždí v těsné blízkosti dolního nádraží a má tam zastávky, jedna linka zde má konečnou zastávku. A právě toto se má změnit. Město má v plánu přesunout terminál MHD od tržnice jinam (nejspíš proto, že by vadil uvažované rekonstrukci a dostavbě areálu Národního domu). Hodně občanů zaregistrovalo že by to mělo být právě do oblasti dolního nádraží. I když by to bylo nepatrně dál ze samotného centra města, přesto by to bylo asi v rozumné vzdálenosti. Jenže…..

Dochází k prodeji pozemků v těsném okolí dolního nádraží. Schéma pozemků, které se nabízejí, je k vidění například na kraji chebského mostu u kuželny. Velmi reálně se uvažuje o tom, že město odkoupí podíl Českých drah a společnosti Autobusy Karlovy Vary na samotné budově dolního nádraží, dojde k jeho demolici. Je připravena výrazná redukce kolejiště – až na dvě koleje. A místo autobusového nádraží by mohla být pouhá zastávka autobusů. Zaznamenal jsem několik úvah o tom, že autobusy dálkové a příměstské dopravy budou končit na menších terminálech na okrajích města – třeba u Krajského úřadu. A dále by měli být cestující dopravováni MHD.

Jak moc je to reálné? Obávám se, že velmi. Prvním krokem je zastavení osobní železniční dopravy mezi horním a dolním nádražím od nového jízdního řádu, jehož návrh právě zveřejnil Krajský úřad. Do centra města tak již nebudou zajíždět vlaky od Nejdku, a to ani ty mezistátní. Na připomínky kraj reagovat vůbec nemusí, a dokonce je ani nemusí vyřídit – viz spodní část stránky s návrhy. Návrhy jizdních řádů autobusů nejsou a nebudou zveřejněny pro jistotu nikde. Občané se o změnách nejspíš dozví až v první den platnosti.

Souhr všech poznatků, které ve věci dolního nádraží mám, spolu s téměř nejdražší MHD v republice nutně povedou k výraznému odlivu cestujících z veřejné dopravy do aut s veškerým negativním dopadem – zvýšení provozu, zácpy v centru, nemožnost zaparkovat …….

Related Images:

Share

Můžete komentovat