Pro 03 2008

Zajímavý odbavovací systém

Odbavovací terminál

Odbavovací terminál

I Latinská Amerika nám může přinést zajímavá poučení ohledně použití moderního odbavovacího systému ve veřejné dopravě. V aglomeraci Buenos Aires zavedli u jedné společnosti v roce 2002 platbu čipovými kartami. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby letos postupně nezačali spouštět docela zajímavou nadstavbu tohoto, již všude běžného, systému. Díky čipové kartě si můžete zastavit i vlak na znamení na méně frekventované zastávce.

Jak to funguje?

Stanice byly osazeny sloupky s čtečkami karet, kde příchozí cestující přiloží svojí čipovou kartu. Tím, dojde k odečtení zálohy za cestovné ve výši rovnající se maximální ceně jízdenky v daném dopravním systému. A zároveň s tím se vyšle signál dispečinku, respektive vlaku, že v zastávce čeká na nástup cestující. Díky tomu vlak dostane s předstihem avízo, že má ve stanici zastavit a snížit rychlost. V případě, že žádnou poptávku neobdrží, pokračuje nesníženou rychlostí dále. Při výstupu pak cestující opět přiloží kartu ke čtečce a následně je mu vrácen rozdíl mezi zálohou a skutečně projetým jízdným (systém check-in/check-out). Výstup z vlaku na zastávce na znamení se provádí obdobným způsobem, jako známe od nás – stiskem příslušného tlačítka ve vozidle.

Výhody tohoto systému jsou zřejmé. Vlak zbytečně nemusí snižovat rychlost před zastávkou, pokud zde nikdo nebude odbaven. Díky tomu, že zastavení vlaku je podmíněno nákupem v podstatě nejdražší jízdenky, eliminuje se tím zastavení vlaku „jen tak pro srandu“ a pokud se někteří takovým způsobem přeci jen hodlají bavit, pěkně si zastavení zaplatí.

Ovšem i nevýhody jsou zřejmé. Tohoto systému těžko může použít osamocený náhodný cestující, který nevlastní kartu, popřípadě vlastník karty, který na ní nemá dostatečnou částku pro pokrytí zálohy. Také pozdní příchody na vlak jsou víceméně problematické, ale v příměstské dopravě lze předpokládat, že vlaky jezdí relativně v krátkém sledu za sebou. I ono „doodbavení“ při výstupu má takovou nepatrnou mušku – zdržuje. Ovšem pokud někdo tak moc spěchá, a vyplatí se mu to, bude cestovat draze za zálohu.

Related Images:

Share

Můžete komentovat