Led 27 2009

Nový úsek DLR v Londýně

DLRDne 10. ledna 2009 byl v Londýně, hlavním městě Velké Británie, otevřen nový úsek DLR (Docklands Light Railway) mezi stanicemi King George V. a Woolwich Arsenal.

V den 146 výročí otevření metra v Londýně (10.1. 1863), došlo k zprovoznění nového 2,5 km dlouhého úseku DLR, obsluhující nové moderní čtvrti podél řeky Temže východně od centra hlavního města. Prodloužení bylo realizováno za tři roky, je vedena v podzemí a pod Temží je napojena ve stanici Woolwich Arsenal s železnicí.

DLR je v provozu od srpna 31 z roku 1987 a postupně systém dosáhl rozsahu 40 stanic na 5 větvích linek o celkové délce 31 km. DLR též odbrží od firmy Bombardier 55 nových souprav.


Related Images:

Share

Můžete komentovat