6 611 přečtení
Dub 10 2010

Historie MHD

Tento příspěvek je 6. částí z 11 článků Tramvaje

90% z 3500 tramvajových systémů nepřežilo 20. století! Poznáte tohle město?

Města se v 19. století masivně rozvíjela díky průmyslu, a proto potřebovala velké systémy MHD. Tramvaje v té době byly na technické špičce a byly nejjednodušším druhem dopravy ve městě. Autobusy stejně jako auta byly ještě v plenkách a o metru se uvažovalo jen v doopravdy velkých městech. Tramvaje tak začaly jezdit postupně v asi tři a půl tisících měst po celém světě. Ale po druhé světové válce začalo ubývat cestujících. USA, které byly vždy napřed, pocítily úbytek cestujících už v meziválečném období. Tramvajové provozy byly podfinancované a autobusy se jevily jako výhodnější forma MHD. Ve třicátých letech vymysleli v rámci konkurenčního boje představitelé dopravních podniků čtyřnápravovou tramvaj koncepce PCC. Z té vychází naše T3, jejíž licence se přesunula po druhé světové válce do Československa. Použitím ve východním bloku došlo k výrobě nejrozšířenějšího typu tramvaje na světě – třináct a půl tisíc kusů.

Jaké město má podle vás lepší předpoklady k vyřešení dopravy jako celku?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

V době druhé světové války bylo mnoho systémů zničeno a taky se ukázalo, že svobodná silniční mobilita je výhodou. Lidé ve vyspělých zemích začali používat auta místo MHD. 90% procent měst zrušilo své tramvajové systémy v padesátých až sedmdesátých letech. Rychlost rušení byla ve vyspělejších zemích vyšší. Vydatně k tomu přispěl trend suburbanizace. Lidé se stěhovali do rodinných domků za města. Řídce osídlené oblasti se těžko obsluhují VHD. Tramvajové systémy se většinou nedokázaly přizpůsobit, takže byly nahrazovány autobusy. Jejich nevýhody (především viditelnost systému a nízká míra preference), ale způsobily, že většina lidí používá auta. Mnoho amerických měst je na auta přímo stavěných a lidé nejsou zvyklí MHD používat a tudíž její torzo je neatraktivní. Do centra se z předměstí dostanete po dálnici, která se ale také někdy naplní. A to že k naplnění opakovaně dochází a je to slepě řešeno přidáním kapacity silnic. Rozšiřování opakovaně problém neřeší, ale odsouvá.

Americké velkoměsto Los Angeles proslulo výstavbou dálnic. Video nám ho uvádí jako příklad. Za zrušení mnoha tramvajových systémů je pravděpodobně odpovědná automobilka General Motors. V současné době se tam tramvaje za obrovských nákladů vracejí. Druhé video je o chystaném tramvajovém sytému v Cincinnati. Jako hlavní důvod návratu tramvají tam uvádějí oživení lokalit, které přináší podle zkušeností z mnoha měst právě výhody tramvajové dopravy. Převážně to, že tramvajová trať se stává stabilní rozvojovou osou území.

V Evropě byla situace odlišná. K rušení tramvajových systémů nedocházelo tak rychle. Stará evropská města s úzkými ulicemi potřebují MHD, protože auta by se do nich prostě nevešla. Někde byla města přebudována, ulice rozšířeny při přestavbě měst zničených válkou. V mnoha západoevropských městech byly také zrušeny tramvajové systémy.

Ve východním bloku bylo úplně jiné společenské uspořádání, ve kterém nebyla tak vysoká životní úroveň. Vedle mnoha negativních dopadů komunistického režimu existují dopady pozitivní. Ve městech bylo stále potřeba přepravit spoustu lidí do továren. Společnost ale nebyla tak bohatá, aby se automobilizace rozšířila. Sice byla zrušena asi polovina tramvajových systémů na území ČR, provozy byly ale většinou nahrazeny pro dané město vhodnějšími trolejbusy. U trolejbusů se podle aktuální ceny pohonných hmot vystřídalo několik období úpadku a rozvoje. S rozvojem automobilizace bylo nutné přistavovat další dálnice a také metro. Prostorově náročná auta ucpala v ulicích i povrchovou MHD.

Jak je na tom podle vás tramvajová doprava?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dnes je asi 350 tramvajových, 350 trolejbusových a 200 provozů metra na celém světě. Zároveň používáme na začátku 21. století přibližně miliardu aut. O tom jak se situace vyvíjí do dnešních dnů, se podíváme v dalších kapitolách. Ve vyspělých zemích automobilizace pokračuje, ale zároveň se více dbá na životní prostředí. Vyvstává hrozba globálního oteplování a v některých městech vítězí zdravý rozum spolu s podporou šetrných druhů dopravy.  Může se zdát, že tramvaje jsou zbytečně drahé, ale na rozdíl od autobusů doopravdy poskytují mnoho výhod. Po zrušení tramvajového systému ubývají cestující většinou v celé MHD. Naopak nové atraktivní tramvajové provozy nalákají víc lidí k použití MHD.

Stránka, která eviduje všechny trolejbusové systémy na světě

Znáte podobnou stránku ale tramvajovou?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Historie MHD, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Share


Autor: Doprava ho zajímá. A chce řešit její problémy.


Leave a Reply

15 komentářů

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*