5 738 přečtení
Led 18 2010

Železnice kolabuje, protože sloni stůňou !

Městští sloni na Masarykově nádraží v Praze

Městští sloni na Masarykově nádraží v Praze

Uplynulý týden přinesl celou řadu zajímavých událostí a zpráv, vypovídajících o stavu české železnice, kdo a odkud řídí České dráhy a za co byly utraceny miliardy.

Předně zase přišel po dlouhé době nečekaně v zimě sníh. Jenže tento největší nepřítel socialismu a kdysi železnice jako ocelové páteře národního hospodářství zmutoval a jal se velmi rafinovaně ohrožovat rodící se kapitalismus na železnici. Útočí zcela bezhlavě na to nejcennější, co česká železnice má. Především na téměř pozlacené páteřní koridorové tratě, kde nenechá elektrickým ohřevům, aby se zapínaly a ohřály výhybky, a nejdražší elektrické motorové jednotky City Elefanty – jinak městské slony, kterým je jedno, že jeden stojí 220 miliónů korun, a přesto po vdechnutí sněhu stůňou a odmítají jezdit. Medicína se na ně ještě nenašla, ale s vrozenými vadami se rodí další. Zatímco v době, kterou jsem tak neměl rád, si náčelníci stanic a lokomotivních dep rvali vlasy a škrtali po dvacetikoruně prémie za každý zpožděný vlak, České dráhy a.s.(CD) a podobně i Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) namísto řešení zcela zásadních selhání uvnitř i ve vzájemném vztahu, jehož výsledkem je stále více nefunkční kolejová dopravní cesta, přijaly princip kolektivní neodpovědnosti za nic, obrňujíce se vinou vnějšího nepřítele, tak jako jím byl dřív za hranicemi číhající imperialista.

To, že vlaky osobní dopravy podle jednotlivých kategorií nabraly na začátku minulého týdne a zejména 11.ledna taková zpoždění, že ve výkazech dispečerů se objevovala procenta plnění jízdního řádu v rozsahu 23 – 69 %, v konečném důsledku představující kolaps železniční dopravy po celé republice, je náležitě a barvitě tiskovými mluvčími vysvětlenou sněhovou kalamitou. Upřímně se baví výpravčí z hlavní koridorové trati, který si po denní směně večer udělal grog a  pustil televizní zprávy. Jen tak mimochodem za celý den naběhal mezi zhlavími po stanici ve sněhu více než 10 kilometrů díky nefungujícím ohřevům výhybek, aby mohly projet vlaky hodiny se z obou stran štosující před jeho stanicí. V noci se mu pak zdá o fungujících vertikálách ČD, segmentaci činností a zejména o outsourcingovaných vymetačích sněhu, až teprve kalamita přijde. Upřímně řečeno, mnohatunovému kolosu na kolejích ten sníh až tolik nepřekáží a bývaly doby, kdy železnice fungovala a silnice stála.

Tiskovým mluvčím na železnici není co závidět, ale naštěstí pro ně jsou otrlí a naučili se nečervenat. Bude-li to tak ale pokračovat dál, mohou už s klidným svědomím (určitě nejsou křesťané) vytáhnout nějakou pohádku od Boženy Němcové nebo lépe od někoho jiného, ale o mašinkách, po kterých tímto přístupem odpovědných za osobní dopravu zanedlouho nikdo neštěkne. Každopádně nikdo za nic nemůže, vše je v nejlepším pořádku. Jen ty výhybky zamrzly a vlaky před nimi stály. Ke zmutovanému sněhu, když už ho odvanuli, se totiž přidal i zmutovaný mráz a vybral si, neřád jeden, nejfrekventovanější a nejdůležitější chloubu našich železnic, samotnou páteřní trať Praha – Česká Třebová.

České tiskové kanceláři a jejím prostřednictvím médiím poskytl tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský vysvětlení, proč je v Praze kvůli závadám odstaveno 19 z celkem 49 elektrických vlaků. Následkem toho byly úplně rušeny spoje Praha – Český Brod a na všechny strany, kam elektrické jednotky jezdí, došlo v uplynulém týdnu k výraznému zkracování vlaků a omezení kapacity. V drtivé většině se jedná o „nemoc“ elektrických jednotek řady 471 City Elefant, jinak vlajkovou loď české příměstské dopravy. V rámci sdělení tiskového mluvčího je dobrou zprávou, že na odstraňování závad spolupracuje výrobce. City Elefanty byly vyvinuty před 13ti lety a za tu dobu má určitě se závadami a nedostatky, se kterými vozidla dodává, nejlepší zkušenosti. Tisková zpráva ale začíná „elektrické vlaky mají problém z důvodu jemného sněhu“, takže jsme zase u toho „prevíta“, co to zavinil, a vše je v pořádku.

Přiznám se, že jsem v uplynulém týdnu pátral s Jaromírem Duškem pod vlajkou Svazu odborářů služeb a dopravy po ztracených miliardách státu a našly se. Opět díky tiskovému mluvčímu! V účetní závěrce Českých drah za rok 2008 je mimořádný výnos přes 8,2 miliardy Kč, zřejmě zbytek prostředků za „prodej infrastruktury“ od SŽDC a vedle toho existují usnesení představenstva i dozorčí rady Českých drah ze závěru roku 2008, kterými byl posvěcen blíže neurčený nákup směnek ČEZu. Nabízela se otázka, zda ČD nějaké směnky ČEZu nemají a nebylo by na tom nic špatného. Jeden tiskový mluvčí jeden den večer jednomu novináři tuto možnost připustil, ale že si to musí ověřit. A když se zeptal, nebyla to v žádném případě pravda, ale vznikla další dobrá zpráva. ČD totiž téměř vše investovaly do vozového parku. Pokud dáme dohromady údaje z podnikatelského plánu ČD na rok 2009, kde jsou prezentovány plány na modernizaci a nákup vozidel, které počítaly s vlastními zdroji, prostředky EUROFIMY na základě státní záruky, úvěry, operativními nebo finančními leasingy a dalšími dotacemi, vychází hodně přes 10 miliard, které byly v roce 2009 investovány do nového vozového parku. Na českých kolejích však nová vozidla v takovém objemu nejsou vidět, zvláště když jsou vlaky rušeny a někde i nahrazovány kvůli poruše autobusy. Z mého stupně poznání vyplývá, že ta vozidla, co stačili čeští výrobci za tolik peněz v rámci omezené výrobní kapacity v tak krátké době dodat, čekají tajně v halách a depech po celé republice. Z toho nové jednotky City Elefanty až sejde sníh. Pořád ale dost zbývá, a tak něco nového vozového parku je zřejmě ukryto v zahraničí. Až to všechno vyjede, to budeme koukat…

A konečně poslední zpráva, kterou přinesl článkem „Kde se scházejí mocní“ týdeník Ekonom. Zmíněný článek pojednává o lidech, kteří hýbou touto zemí a tvoří neveřejná společenství, v nichž diskutují o obchodech. Kromě toho spolu vytvářejí i neviditelné sociální sítě, o něž se lze opřít v byznysu, politice i osobním životě.

Za zmínku stojí prezentované schůzky „mocných“ v rezidenci Appia na malostranském Jánském vršku ve Šporkově ulici, kde vzniklo neoficiální občanské sdružení Appia, jehož otcem zakladatelem je nynější tajemník generálního ředitele Českých drah Jan Veverka, hudebník a dříve učitel hry na pozoun, který se stal privátním bankéřem v Citibank a se schůzkami v Appii začínal jako se setkáními se svými klienty. Appie se, jak uvádí Ekonom, dodnes účastní téměř kompletní managament ČD a Jan Veverka nezastírá, že v prostředí Appie došlo k jeho zformování. Odtud se znají generální ředitel Petr Žaluda (dříve pojišťovna Axa), náměstek pro správu majetku Milan Matzenauer (dříve stavební firma Skanska), náměstek pro ekonomiku Michal Nebeský (dříve Citibank) a bývalý personální náměstek Milan Ruttner (dříve Citibank). Vedle zmíněných a převažujících lidí z bankovního sektoru je třeba přidat i lidi z Coca-Coly, kteří přišli měnit ČD, a už se vysvětluje, proč zbytek bývalých odborníků v rolích náměstků generálního ředitele i jiných postech, mající nejblíže k osobní dopravě jako hlavnímu produktu činnosti ČD, jenom přežívá a ztrácí kompetence. Evidentně nechodí na Jánský vršek…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (10 votes cast)
Železnice kolabuje, protože sloni stůňou ! , 4.3 out of 5 based on 10 ratings
Share


Autor: železničář a radní Jablonce nad Nisou


7 komentářů

 • Napsal železničář, 19. 1. 2010 @ 2:47

  Nehodlám se vyjadřovat k “politizující” většině obsahu textu, ale s pocitem lítosti si nemohu nepovšimnout odtrženosti autora od praktického železničního provozu, která je přímo do očí bijící: je škoda, že si neuvědomuje, že trasy vlaků v nákresných jízdních řádech koridorových tratí mají “tangentu” zcela jinou, než vlaky v listu GVD pro “Jizerskou dráhu”, a časové kóty u nich jsou většinou jen “odjezdové” (pro pomůcky GVD neznalé čtenáře doplňuji, že to znamená, že vlak v příslušné dopravně projíždí): žádný EOV v ČR(ani na “koridorech”) není konstruován tak, aby stíhal v osmi- či desetistuňovém mrazu soustavně rozehřívat drobný suchý sníh, který do výměn (i když z oblaků sníh právě nepadá) každých 3 až 5 minut stále znovu zanášejí víry vzduchu vytvářené rychlíky a “ešusy” přejíždějícími zhlaví rychlostí 80 – 140 km/h, a zároveň vzniklou vodu ještě zahřát tak, aby odtekla (ještě jako “tekutina”) až někam mimo prostor výhybek (které ostatně ani nemají adekvátní “odvodnění”) – po několika hodinách provozu EOV v takových podmínkách tudíž výhybky logicky musejí začít namrzat a výměny se přestávají spolehlivě pohybovat a “docházet”. Ani EOV nemůže být v takových podmínkách “samospasitelnou” záležitostí, a pokud ve stanici není dost lidí na to, aby ohřevu “pomáhali”, tak zkrátka nezbývá, než jezdit, jak to jde (tedy většinou jen “po rovných” a stylem “jak se to narodí, tak to jede”). Pokud je sníh vlhký a vlaky jej víří jen minimálně, je situace zcela jiná: EOV pak běžně stačí sníh napadaný do výměn rozehřát, protože pro takové podmínky je konstruován (z důvodů ekonomických i energetických) – napadá-li ovšem sněhu v krátké době 20 cm, je třeba jej z výhybek stejně odstranit “mechanicky” = vyházet lopatami.
  Letošní lednová “sněhová situace” byla po delší době skutečně trochu jiná, než na jakou jsme z posledních zim zvyklí – budovat EOV a “vyhřívaná” odvodnění ve zhlavích pro takové extrémní podmínky, které nastávají jen zcela mimořádně, by ovšem bylo příliš nákladné a navíc náročné i energeticky (v mnoha lokalitách nyní ani není dostatečný příkon od “energetiky” a jeho přivedení by vyžadovalo další vyvolané investice): o tom, že si to nedovolují ani “vyspělejší” železniční správy, svědčí ostatně dostatek příkladů velkých zpoždění mezistátních vlaků, vzniklých na jejich tratích.
  Závěrem ještě dodávám, že do současné doby je v Čechách trvalým “vředem na těle sítě SŽDC” železniční stanice Praha-Libeň (a její řádné fungování dost zásadním způsobem ovlivňuje pravidelnost dopravy na “páteřním koridoru v ČR”): až do dokončování výstavby “Nového spojení” zde totiž nebyl EOV instalován vůbec nikde, a na většině výhybek (v “nekoridorových” kolejích) není osazen dosud – je to relikt skutečnosti, že “etapizovaná” přestavba žst. Praha-Libeň ze 70. let 20. století skončila už “1. etapou”, do níž (m.j. asi i z tehdy dost podstatného důvodu “rozložení nákladů v čase”) vybudování EOV zařazeno nebylo.

 • Napsal Jirka_S, 19. 1. 2010 @ 8:10

  Informační hodnota tohoto článku by se dala shrnout do čtyř vět. Vše ostatní je zbytečný balast – kombinace nadávání na poměry, kdy celá železnice brutálně kolabuje a nad tím vším vládnou v jakémsi démonickém závoji mafiánské struktury. Bombastická provolání stylu reklam na “Rytmus života” tyto struktury odhalují, ale překvapení se nekoná – jsou to obvyklí zlouni: vládnoucí politici, ČEZ, majoritní výrobce železničních vozidel a konečně veskrze špatná Černá Díra. Kdybych se nechal zmanipulovat podle takovýchto článků, snad bych si vzal dřevěný kolík a šel na nejbližší nádraží propíchnout přednostu 🙂 protože na tom odporném molochu je naprosto všechno spolčeno s mafií a ďáblem. Takže jako obvykle – mnoho povyku a ohraná klišé. Jak rád bych si na tomto webu přečetl častěji něco jiného.

 • Napsal Jindřich Berounský, 19. 1. 2010 @ 9:04

  Jinak odborně zdatný železničář má dar zdůvodnit, že bychom to prostě v zimě měli na koridoru zabalit. Nevím o žádném odtržení od provozu. Především zamrzlé výhybky jsou oficiálním stanoviskem ČD i SŽDC. Nechápu, nad čím je vyjadřována lítost. Zcela se ztotožňuji s tím, že v kalamitní situaci je třeba nějakých rukou s koštětem navíc. To se ale nestalo. Kolega železničář asi reagoval na jiný článek a nic nevyvrací. Na našem hlavním koridoru se prostě podařilo dobře ušetřit…

 • Napsal Štěpán Esterle, 19. 1. 2010 @ 12:47

  Z celého článku na mě nešel dojem, že se píše o tom, že když se něco děje na ČD, jede v tom celý podnik. Nikoliv, tak to není. V každé velké firmě je vrcholný management odtržen od reality a leckdy ani malý šéf u ČD nezná toho velkého, který mu nějakým způsobem ztěžuje podmínky. Ať již je to nákupem nespolehlivých vozidel, nebo špatnou investicí do stavby dopravní cesty, či šetření na její obsluze. To, že ohřevy výměn nestíhají a že se jim chodilo pomáhat i kdysi je pravda. Ale další realitou jsou také neobsazené stanice ovládané dálkově. A kdo v nich má výměny vymetat? I když je výpravčí sám na stanici která má od zhlaví ke zhlaví 700 metrů, tak nemůže v tomto počasí stíhat. Pokud tedy víme z dlouholeté praxe, že ohřevy nám pomáhají, ale né na všechno stačí, musíme se rozhodnout jestli: a) zaměstnat někoho, kdo situaci pomůže
  b) zkonstruovat lepší ohřevy, které si se situací poradí
  Situace je bohužel taková, že nahoře se cosi připraví bez vidin reálného dopadu a dole se to pak dlouhodobě praktikuje. A protože se já dnes můžu distancovat i od toho, že jsem psal tenhle příspěvek pod článek, tak není těžké, aby se dráha distancovala od toho, že cosi neprobíhá tak jak má.

 • Napsal arj, 19. 1. 2010 @ 15:13

  Jindřich Berounský si hezky stěžuje – v mnohém má pravdu, něco je trochu nadnesené a nepřiměřené. “Nepřiměřená” je ovšem celá letošní zima, která prostě byla nad očekávání všech – stačí se podívat od tepla počítače na ulici a zjistíte, že sníh je všude a tam kde není, bude za chvíli, protože spadne ze střechy. A nemůže za to ani novela zákona o silnicích, která nutí uklízet obce, tedy majitele silnic a chodníků.

  Jinak mi ovšem situace na dráze vyvolává vzpomínky na jeden rozhovor s nějakým pánem z letecké branže. Ten tam upozornil, že “letectví je (snad) jediný obor, kde nikdo nevyužívá technicko-bezpečnostních problémů svých konkurentů”. Žádný výrobce nevyhlásí po nehodě konkurenčního letadla reklamní kampan, jak jsou jeho výrobky skvělé a dokonalé, zatímco ty ostatní ne – protože na každého jednou dojde.

  Takže by si možná dráha měla vzít ponaučení, že reklamy typu “Auta stojí, vlaky jedou” jsou nejen nefér, ale i kontraproduktivní. Aspon minulý týden to v Praze platilo – silnice pro auta i busy byly nějak průjezdné, tramvaje měly větší problémy a vlaky stály (před zhlavím i v depu).

 • Napsal Cestující, 19. 1. 2010 @ 21:33

  Dovolím si dvě připomínky. Ohřevy výhybek (alespoň těch nejdůležitějších) na nově budovaných koridorech by měly zajistit provozuschopnost za podmínek, které lze očekávat. A nějakých -10 a sníh v našich podmínkách očekávat lze. Jinak jsou navrženy špatně a ten kdo je navrhl a schválil, by to měl hodně tvrdě pocítit. Elektrický ohřev lze totiž obecně velmi snadno regulovat
  A ta druhá připomínka. V čem ČD v uplynulých dnech totálně zklamaly, je informování cestujících. Příklad – pátek 8.ledna večer, ČD centrum Kolín. Sice oficiálně pracovní doba, ale obě okénka pečlivě zatažena. Na “pragotronu” jen přibývají desítky minut zpoždění a rozhlas občas ohlásí standartní – za daných okolností spíše trapné – hlášení. Takže na jednu stranu někdo se venku v docela slušné fujavici snaží zajistit, aby alespoň něco jelo, jiný si v pracovní době udělá prodloužený víkend.

 • Napsal Snoopy, 23. 1. 2010 @ 10:55

  V této souvislosti zní paradoxně tvrzení Antonína Blažka, náměstka generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu v pořadu ČT 24 Hyde Park 19.1.2010, že problémy s odstavenými elektrickými jednotkami vyřeší výměna starých jednotek za nové Elefanty!!! Jak vůbec může vypustit takovou lež, když právě Elefanty problémem se sněhem trpí?? Pořad viz http://www.ct24.cz/vysilani/2010/01/19/10252839638-210411058080119-20:10-hyde-park-ct24/1/

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*