9 648 přečtení
Dub 07 2019

Jak IDS JMK škodí veřejné dopravě

Osobní vlak z Čejče do Ždánic už nikdy nepojede.

V řadách fandů veřejné dopravy patří Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) k těm, které se nekritizují. Vznikl na základě jistých pravidel, či možná spíše dogmat, která byla prezentována jako atributy „moderního pojetí“ hromadné dopravy. Ti, kteří se s těmito dogmaty ztotožnili, potom používají s oblibou IDS JMK jako vzor toho, jak má hromadná doprava vypadat a fungovat. Mnozí laici, novináři a politici se rádi přidají k pochvalným hodnocením „skvělého“ dopravního systému. Stokrát zopakovaná informace se potom stane obecnou „pravdou“, bez ohledu na to, jestli je nebo není pravdivá.

Hromadná doprava musí mít nějakou filosofii. Musíme vědět, proč ji vlastně děláme, pro koho ji děláme, jaký má mít smysl a co od ní očekáváme. Jsou v podstatě 2 možné modely nastavení hromadné dopravy:

 1. Hromadná doprava pro babičky a šotouše – Vychází ze základního principu, že její uživatel nechce mít nebo nemůže mít jakýkoliv svůj dopravní prostředek, a je výlučným a oddaným uživatelem hromadné dopravy. Tou potřebuje dojet úplně všude, proto musí být zastávka v každé vesnici, ideálně v každé druhé ulici. Aby šla hromadná doprava v takovém rozsahu provozovat, musíme mít obrovské množství vozidel a linek. Toho lze docílit tak, že se v podstatě zlikviduje maximum železničních spojů. Za ušetřené peníze může jezdit autobus každou hodinu i do poslední vísky, čímž jsou vlastně všichni teoreticky uspokojeni. Kvalita a rychlost jsou naprosto nepodstatné pojmy, protože uživatel nevlastnící auto nemá jinou volbu, než jezdit hromadnou dopravou. Železnice plní v tomto systému roli jakési třešničky na dortu. Ta má podobu několika V.I.P. linek, které jsou „šalinizovány“, tj. vlaky na nich jezdí v hustotě blízké tramvajím. Jediným povoleným způsobem, jak se k těmto linkám dostat, je přestup z autobusů. Taková železnice je v podstatě rychlou spojkou mezi autobusovými nádražími a případně MHD. Všechny ostatní tratě, které nespadají pod „šalinizaci“, musí být nemilosrdně zrušeny. Všichni lidé, kteří používají jiné dopravní prostředky, jsou nepřátelé hromadné dopravy a nemají nárok na její užívání.
 2. Hromadná doprava pro všechny vrstvy obyvatel – Vychází z principu, že hromadná doprava existuje v prostředí mnoha jiných dopravních prostředků, a nemůže být vždy a všude nejlepší volbou. Cílí na to, aby jejími uživateli byli i motoristé nebo cyklisté, kterým nabízí své služby právě v takových relacích, kde užití kola nebo auta není výhodné. Principem je to, že lidé použijí vždy ten dopravní prostředek, který se pro jejich cestu nejlépe hodí. Tím je pro uživatele dosaženo maximální rychlosti a komfortu. Protože je takto nastavená doprava velmi atraktivní, potřebuje vysokou kapacitu. Ta má podobu kolejové dopravy, zpravidla železnice. S autobusy počítá daleko méně, mají doplňkovou funkci k páteřní železniční dopravě. Takto nastavený systém rezignuje na minimálně zatížené autobusové linky, ty raději ponechá individuální a poptávkové dopravě. Úspora plynoucí z neprovozování linek hromadné dopravy tam, kde téměř nikdo nejezdí, může být následně kompenzována lepší nabídkou páteřních regionálních linek, které nestojí na každém rohu a dosáhnou proto takové atraktivity, že se k nim začnou lidé individuální dopravou sjíždět. Páteřní funkci přitom nemají jen „šalinizované“ linky na koridorech, ale i hustá síť regionálních tratí s hustou sítí zastávek. U nich vznikají přestupní terminály pro krátký dojezd po silniční síti, ať už autem, na kole, nebo třeba MHD.

Princip omylu IDS JMK je jeho zcela chybné filosofické pojetí. Tento systém je nastavený zcela v souladu s prvním modelem, tj. „pro babičky a šotouše“. Na silně přetížené, pomalé a zastaralé silniční síti není možné provozovat atraktivní dopravu. Naprostá většina uživatelů může stejně pomalu a stejně nekomfortně jezdit po silnicích vlastními dopravními prostředky, hromadná doprava jim nenabízí naprosto nic navíc. Cílem IDS JMK zřejmě není kvalita, ale kvantita hromadné dopravy, jinak by nemohl být založený na naprosto jednostranné preferenci autobusů. To, že cestující naopak preferují vlaky, musí velmi dobře vědět ze zkušenosti, kdy zavedení výluky na železnici zpravidla způsobí propad množství cestujících až o 1/3. Proč ovšem v rozporu s tímto faktem IDS JMK vnucuje autobusy i tam, kam vedou koleje?

Osobní vlak ve Svatobořicích, včetně samotné tratě, je též dávná minulost.

Kde všude už IDS JMK zlikvidoval železniční spojení:

 • Břeclav – Lednice: Mimořádně turisticky atraktivní spojení do Lednice dosud funguje. Vlaky jsou však zavedené jako mimořádné turistické spoje, nejsou v objednávce organizátora dopravy (na rozdíl od řady jiných turistických vlaků, které přímo organizátor dopravy zajišťuje – např. v Ústeckém kraji).
 • Křenovice horní nádraží – Vyškov: Tady IDS JMK dokázal, že se nebojí zlikvidovat dopravu i na hlavní rychlíkové trati, a od železnice umí odstřihnout třeba vcelku velké město Rousínov. Autobusy jsou samozřejmě lepší – a kdo nevěří, nechť si v libovolný den v čase ranní špičky naladí dopravní informace a poslechne si, jak doprava do Brna z tohoto směru kolabuje…
 • Hevlín – Hrušovany nad Jevišovkou: Trať sloužící jako napaječ hlavní tratě z Břeclavi do Znojma a navíc s vazbou k Brnu. Možný potenciál v obnově provozu do Rakouska. Dnes zastavený provoz, snad se našel zájemce o koupi.
 • Ivančice – Oslavany: V Oslavanech naprosto ideální umístění nádraží pro vznik přestupního terminálu – cyklostezky, autobusová doprava, plocha pro velké P+R parkoviště. Vše zůstalo opuštěné, zdevastované a nevyužité. Veškeré vlaky končí v Ivančicích, na absolutně nevhodném místě, kde téměř není místo na parkování, používání kola je krajně obtížné, návaznost na autobusy je mimo jedné zastávky, kde zastavuje autobus jen jedním směrem, pouze pěší docházkou na vzdálené autobusové nádraží. Cesta k němu vede podél mimořádně zatížené silnice …
 • Boskovice – Velké Opatovice – Jevíčko: Spádová trať k Boskovicím a Brnu na stranu jednu, na druhé straně existoval funkční přestupní uzel mezi třemi kraji v Chornicích (Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický). Do Velkých Opatovic vlaky ještě občas zajíždí, s výhledem na jejich úplnou likvidaci poté, co má být spojení do Boskovic „šalinizováno“. Koncová stanice tak bude v Boskovicích, které budou zatížené intenzivní dojížďkou automobilů a autobusů od Velkých Opatovic a Chornic. To vše v situaci, kdy podmínky pro umístění konečné stanice vlaků v Boskovicích nemůžou být horší – hustý provoz a kolony na blízké křižovatce, a prakticky nulové možnosti k zaparkování.
 • Vranovice – Pohořelice – Velmi atraktivní příměstská trať Brna, tvořící odbočku z koridorové tratě. Z jakéhosi důvodu je ovšem pro IDS JMK nepoužitelná, přestože jiné dvě odbočky z téže tratě, vedoucí do Hustopečí u Brna a Židlochovic, jsou naopak velmi použitelné, a musí být proto s miliardovými náklady elektrifikovány, aby mohly být následně „šalinizovány“. Šotouši často zdůrazňují, jaká že je to z Pohořelic zajížďka oproti silnici, přičemž u Hustopečí jde o zajížďku ještě větší. Holt měří se takovým metrem, který se zrovna hodí.
 • Hrušovany u Brna – Židlochovice – Další trať, na níž byl zastavený provoz už před 40 léty (tedy viníkem není výjimečně IDS JMK), a která má být „šalinizována“. Alespoň nemá být zrušená…
 • Kyjov – Hodonín: Trať procházející hustě obydleným územím, spojující dvě největší města okresu Hodonín (Kyjov a Hodonín) a na obou koncích s návazností na hlavní tratě. Zrušena, nahrazena vcelku zbytnou cyklostezkou.
 • Čejč – Klobouky u Brna – Ždánice: Trať jako jediná byla z části pro osobní dopravu málo využitelná. Jednalo se o úsek z Klobouků u Brna do Ždánic. Naopak úsek z Čejče do Klobouků u Brna prochází v těsné blízkosti velkých obcí a má přímou spádovost k Hodonínu. V Kloboukách je sice nádraží daleko od města, ale nevýhoda šla opět snadno překlopit ve výhodu, pokud by zde vznikl atraktivní přestupní terminál (P+R, cyklostezky, autobusy).

Z výčtu je zřejmé, že pojem regionální železniční doprava na jižní Moravě v podstatě neexistuje. Zůstaly pouze hlavní tratě a několik málo ostatních tratí, které pokud mají být vzaty na milost, musí z nich být vytvořena kopie hlavních tratí. „Šalinizace“ je pojata jako proces, kdy je z původní regionální tratě vytvořena malá kopie koridoru, zajíždí sem elektrické vlaky z koridoru, a to se stejnou kapacitou a četností, jakou mají na koridoru (čili pro podmínky regionální železnice naprosto nepřiměřenou). Nechybí samozřejmě les modrých zábradlí, aby byl dojem dokonalý.

A co nám připravil IDS JMK nového pro letošní rok? Likvidaci další spádové tratě do okresního města a koridorové stanice, kterou budou mj. odřezány od železniční sítě téměř čtyřtisícové Mutěnice:

https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vlaky-na-odpis-zeleznici-z-cejce-do-hodonina-nahradi-autobusy-20190403.html

Na této trati si pamatuju před léty plně obsazené pětivozové vlaky a desítky cestujících nikoliv za den, ale u každého vlaku v téměř každé zastávce. Pokud tudy dnes opravdu jezdí v pracovní dny max. desítky lidí denně, tak je to zejména tristní vizitka působení IDS JMK. Důsledky by z toho měly být opravdu vyvozené, nikoliv však vůči trati, ale vůči vedoucím představitelům společnosti KORDIS, která dopravu na jižní Moravě organizuje. Je to jen jeden z mnoha případů díla zkázy, které svým jednáním způsobili.

Závěr

Jaký je podle mě IDS JMK? Je to ve své podstatě naprosto nevhodně nastavený systém, popírající výhody, které by mohla mít železniční doprava oproti dopravě silniční. Naopak nepřiměřenou preferencí autobusové dopravy plně sdílí veškeré závažné problémy, kterými trpí celá silniční síť. Díky tomu nemá potenciál stát se atraktivnější alternativou k silniční dopravě. Systém naprosto nereaguje na velmi progresivní trend multimodální dopravy, naopak je vcelku uzavřeným jen pro své vlastní uživatele, zřejmě s přesvědčením, že je tak skvělý, že nikdo nemůže mít důvod přesedat na jiné druhy dopravy. Jedinou jeho výhodou je hustá síť vcelku propojených spojů, které jsou velmi slušně využité zejména proto, že leží v hustě obydleném území se silnou spádovostí do druhého největšího města v ČR. V takových podmínkách bude velmi dobře fungovat jakýkoliv dopravní systém. Ten Jihomoravský je navíc značně finančně náročný, což spolu s přetěžováním silniční sítě nadměrným provozem autobusů vede k tomu, že není dostatek financí na opravy silniční sítě. Silnice na jižní Moravě patří nikoliv náhodou k nejhorším v rámci celé ČR. To je jen jedna z mnoha odvrácených stran pozlátka, zvaného IDS JMK. Doba se za poslední čtvrt století změnila, a jižní Morava čeká na svého odvážného chlapečka, který řekne že „Král je nahý“. V tomto případě spíše že IDS JMK není už dávno dobrý, a potřebuje zásadně změnit způsob své práce. Krásný region jižní Moravy by si to opravdu zasloužil.

Stav silniční sítě v Jihomoravském kraji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/5 (25 votes cast)
Jak IDS JMK škodí veřejné dopravě, 2.0 out of 5 based on 25 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


240 komentářů

 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 1. 2020 @ 18:11

  Pajzák:
  Opava – Svobodné Heřmanice a Kojetín – Tovačov jezdí daleko déle než Jemnice. U Tovačovky došlo pouze k náhradě mnoha nepravidelných vlaků za vlaky víkendové pravidelné.

  Jinak mne celkem fascinuje, jak máte detailní znalosti lokálek od Kadaně po Lednici. Opravdu jste všude doma a pravidelně sledujete provoz? Mimo jiné v řadě případů mám o těch lokálkách diametrálně odlišné informace, a to z mého pohledu od mnohem důvěryhodnějších zdrojů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal zzz, 28. 1. 2020 @ 18:27

  To bylo asi na mě s tou Kadaní ne?
  Ano, vyjadřuju se k tratím které znám osobně(nejen podle zdrojú a mapy) a ne krátce, proto nedávám příklady např. z Libereckého kraje či severní Moravu a zmiňuji v Ústeckém jen dvě tur. které osobně znám už pěkně dlouho (ještě jsem to tam napsal).
  137ku od dětských let, dá se říct že dýl, než slavné Chornice, i když jsou rodišti blíž.

  To by mohlo být upozornění spíš na vás, že se vyjadřujete k tratím v JMk okolo Opavy na st. Moravě atd. a všude v ČR. Kostelec jste tady střelil podle nějakého nákresu, přitom to bylo úplně vedle…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzak, 28. 1. 2020 @ 18:46

  Na Ústecku můžu kladně ohodnotit Zubrnice. Jak předloni čistě Hurvajz, tak loni ve spojení s autobusem do Úštěku velmi solidní obsazenost, dokonce k erťáku jezdila posilová Karosa. Otestuji opět o Velikonocích.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal doktor, 28. 1. 2020 @ 18:54

  Tomáš Tužín: ” výpočty jsou takovým chaosem, že se v nich člověk bez důkladného studování ztrácí”
  Struktura je velmi jednoduchá:

  Kategorie trati
  úsek A-B počet km
  úsek C-D počet km
  atd.
  celkem počet km

  Co na tom potřebujete důkladně studovat? Je to přesně dle vašeho “100 + 100 = 200”. Potřebujete k tomu obrázkový návod, abyste se neztratil? A již na první pohled je patrné, že utlumené úseky nejsou počítány dvakrát. Nesvádějte na mě svoji zkraty.

  Psal jste o IDS JMK? Psal. Patří přeshraniční úseky do IDS JMK? Patří. Tak si odpusťte řeči o podvodu, když vám nejde karta.

  U dopravních výkonů realizovaných po silniční síti jste nekonkretizoval příslušnou územní lokaci. No i Morava, její dolní tok, byla užívána k dopravě již v dřívějších dobách. A kolik procent přihodíte na dopravu realizovanou mimo silniční síť, tedy volným terénem či po stezkách?

  Tomáš Tužín: “jezdci na koních jsou dodnes účastníci silničního provozu”
  Pouze v případě, že se pohybují po pozemních komunikacích. Mimo pozemní komunikace, tedy kupříkladu ve volném terénu či na pěšinách, účastníky silničního provozu samozřejmě nejsou. Nejinak tomu bylo i ve středověku. Mimochodem, jak byl ve středověku definován účastník silničního provozu?

  Tomáš Tužín: “účastníci oné akce vědí z valné většiny o dopravě daleko více než šotoušci Vašeho střihu”
  Tak určitě! Hlavně, že si ani neuměli najít spojení do Oslavan. O to víc zarážející je, že se jedná o úředníky a zástupce samospráv, jak dále uvádíte. Jak mohou spravovat své úřady, obce, když mají problém vyhledat dopravní spojení. Jinak je dostatečně srozumitelné, že dotyčné nehodnotím kvůli jejich rozhodnutí, jak mi podsouváte, ale kvůli jejich neschopnosti vyhledat dopravní spojení. No je i dost dobře možné, že dotyčným křivdím, protože jste si realitu přikreslil k obrazu svému a oni ve skutečnosti nic takového neřekli či se vyjádřili v jiném duchu.

  Tomáš Tužín: “Já jsem nikde netvrdil, že se do Vyškova vejde 15 párů vlaků denně, tudíž to nemusím nijak prokazovat”
  To jste opravdu netvrdil a ani to po vás nikdo nechce prokazovat. Vy tvrdíte, že zde IDS JMK zlikvidoval dopravu. A jediné, co mě zajímá, je, kolik by zde mělo jezdit vlaků, abyste úsek Křenovice-Vyškov nepovažoval za utlumený. A na to jste doposud nebyl s to odpovědět.

  Upřímně, ani nevěřím, že bych se na to od vás odpovědi dočkal. Pak by se ukázalo, že počet osobních vlaků adekvátní páteřní funkci by se na tuto trať nevešel a tím pádem je nesmyslné vinit KORDIS z neprovozování osobních vlaků v tomto úseků.

  Tomáš Tužín: “IDS JMK škodí železniční”
  Železnici škodí především fanatici vašeho ražení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 1. 2020 @ 19:45

  zzz + Pajzák:

  Tak to se máte asi fajn, že si takto můžete cestovat napříč celou ČR a být všude místními znalci. Já to mám poněkud složitější, neb pracovní závazky a hodně omezená možnost jezdit kamsi napříč republikou, proto se rád setkávám s lidmi z různých krajů a rád poslouchám jejich pohled na věc.

  doktor:
  Možná byste měl zvážit, zda křečovitá snaha mít poslední slovo slouží opravdu ve Váš prospěch. Jestli je někdo, kdo tuto debatu sleduje, tak mu musí být zcela zřejmé Vaše trapné podvody s čísly a ještě trapnější snaha se z toho vykroutit. Jednoduše jste ve své hloupé nabubřelosti předpokládal, jak oslníte skvělou argumentací, přičemž jste si utrhnul dokonalou ostudu. Samozřejmě to všechno otočíte tak, že všichni okolo jsou blbci a Vy jste nepochopený génius. Český statistický úřad určitě neví, kolik je na jižní Moravě tratí, ještě že jste jim to poradil ve svém “cinknutém” výpočtu. Snad to podle Vás přepíšou! Dopravní odborníci jistě neznají IDOS, možná se jen rozhodli cestovat jinak, takže jsou to idioti, protože správní borci cestují tak, jak jim to předepíše “doktor”.

  No, mám v každém případě pocit, že jsem splnil svůj závazek z jednoho z příspěvku z minulých dní, totiž hezky dokázat, jaký jste lhář a demagog. Povedlo se, vyšší ambici jsem neměl. Hysterické výkřiky z Vaší strany (nazývejme je kejháním potrefené husičky) jistě budou “napravovat” tuto křivdu na Vašem egu. S dovolením je asi už budu přecházet bez komentáře, téma je vyčerpáno a mise z mého hlediska splněna. Jo, a nezapomeňte mně pořádně vytrolit na K- čku, OK?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Pajzak, 28. 1. 2020 @ 20:31

  Nepotřebuji být všudezdejším. Z Hané pocházím, na jihu Moravy už hezkých pár let bydlím, na Českolipsko jezdím s dětmi na dovolenou nebo výlety. Nic nepochopitelného.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal doktor, 28. 1. 2020 @ 21:52

  Tomáš Tužín: “Český statistický úřad určitě neví, kolik je na jižní Moravě tratí, ještě že jste jim to poradil ve svém “cinknutém” výpočtu. Snad to podle Vás přepíšou!”
  Těžko říci, zda Český statistický úřad (ČSÚ) ví, kolik je na jižní Moravě tratí, když oblast jižní Moravy není přesně ohraničena. Tedy je nereálné vést exaktní statistiku pro tuto oblast. ČSÚ však udává na svých stránkách data vztažená k Jihomoravskému kraji.

  Já jasně deklaruji, že svá data vztahuji k území, na němž operuje IDS JMK, což je logické, když se bavíme o IDS JMK. Vy sám jste si toho vědom, když dopočítáváte přeshraniční úseky. Tedy jste si plně vědom, že mé výpočty nejsou vztaženy čistě k území Jihomoravského kraje, ale k širšímu území IDS JMK, přesto mé výpočty teď srovnáváte s daty vztaženými jen k Jihomoravskému kraji a divíte se, že jsou odlišná a vydáváte to za důkaz mého podvodu. Ta čísla logicky musí být odlišná, když je v obou případech zahrnuto jiné území. Srovnáváte jablka s hruškami a divíte se, že nejsou stejné.

  Přepisovat údaje, které uvádí ČSÚ ve vztahu k Jihomoravskému kraji, mými údaji je samozřejmě nesmysl, když mé údaje se vztahují k IDS JMK, které přesahuje hranice Jihomoravského kraje.

  Přesahy za hranice Jihomoravského kraje jste napočítal na 74 km. Mně vyšla délka železničních tratí na území IDS JMK na 828 km. Pokud od délky železničních tratí IDS JMK (828 km) odečtu přeshraniční úseky (74 km), měl bych dostat délku železničních tratí čistě v Jihomoravském kraji: 828 – 74 = 754 km. ČSÚ udává na svých stránkách údaj 785 km. Tedy napočítal jsem méně kilometrů, než udává oficiální statistika. Mají-li být mé výpočty cinknuté, pak v můj neprospěch. Anebo jsou cinknuté vaše výpočty přeshraničních úseků, nepřepočítával jsem je.

  Tohle vám nějak nevyšlo.

  Tomáš Tužín: “možná se jen rozhodli cestovat jinak, takže jsou to idioti, protože správní borci cestují tak, jak jim to předepíše “doktor””
  Co jste nepochopil na větě “Jinak je dostatečně srozumitelné, že dotyčné nehodnotím kvůli jejich rozhodnutí, jak mi podsouváte, ale kvůli jejich neschopnosti vyhledat dopravní spojení.”?

  Tedy ještě jednou – nejsou to “idioti” z důvodu, že se rozhodli cestovat jinak, než jim to předepsal Doktor, ale protože nejsou schopni vyhledat si dopravní spojení. Jinak by nemluvili o autobusech se složitými přestupy. Proč, to už bylo vysvětleno dříve.

  Nuž, tohle vám taky moc nevyšlo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 29. 1. 2020 @ 11:35

  Když už někdo nemá pravdu, musí mít alespoň poslední slovo. Jak typické …

  Heslovitě ke lžím a manipulacím “doktora” –

  – Český statistický úřad má nepochybně přesné údaje, protože stavební délka tratí není shodná s tarifní délkou.

  – Žádné “širší území IDS JMK” neexistuje, “doktor” si toto vymyslel jako prostředek k zdůvodnění svých podvodů s čísly. Všechny linky přes hranice kraje spadají pod společnou objednávku dvou krajů, a to tak, že když linka jede 25 % trasy na území jednoho kraje a 75 % trasy na území druhého kraje, tak první kraj financuje 25 % ceny linky a druhý kraj 75 % ceny linky. Z toho plyne, že žádný kraj nefinancuje žádné linky mimo své vlastní území a tudíž žádné “širší území IDS JMK” neexistuje.

  Něco jiného jsou tarifní nabídky pro cestující, kde by při striktním dělení musel mít při přejezdu hranice cestující dvě jízdenky. To je samozřejmě blbost, takže si kraje většinou dohodly recipročně přesah uznávání svých jízdenek (zón) i za hranici kraje, pokud tam je nějaké spádové centrum. Nakonec platí to i v mezinárodní dopravě – takto jsem kdysi na SoNe + dojel s jízdenkou ČD až do poloviny Bavorska (Lichtenfels). Logikou “doktora” by tak zřejmě měla česká železniční síť přesah až do poloviny Bavorska …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal zzz, 29. 1. 2020 @ 13:58

  T T: To byla naprosto zbytečná poznámka, že můžeme být všude místními znalci, za sebe jsem to podle mě srozumitelně vysvětloval.

  Jinak je to tak, že posledních cca 6 let jezdím mezi českou a moravskou částí velice často, na mě až moc.
  Většinu cest veřejnou dopravou a někdy , když vyjde čas, tak i nějakou šotooklikou, takže mám myslím nadprůměrnou možnost osobně vidět různé relace, ať jde o autobusy, nebo vlaky.
  Mám tedy výhodu oproti fanatickým odpůrcům autobusové dopravy, kteří se vyjadřují ve stylu, že do busu nevlezou a nezajímají je.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal doktor, 29. 1. 2020 @ 14:14

  Tomáši Tužíne, to vám to “asi přecházení bez komentáře” dlouho nevydrželo.

  Tomáš Tužín: “Český statistický úřad má nepochybně přesné údaje, protože stavební délka tratí není shodná s tarifní délkou.”
  V pořádku. Pak je tím pádem délka železničních tratí IDS JMK ještě delší, než jsem uváděl. A tedy i procenta využívaných tratí jsou vyšší, než jsem uváděl.

  Tomáš Tužín: “Žádné “širší území IDS JMK” neexistuje, “doktor” si toto vymyslel”
  Žádné “širší území IDS JMK” neznám, a proto ani nic takové nikde neuvádím. Píšu o území IDS JMK, které je širší než území Jihomoravského kraje. Ač je to zřejmě mimo vaše rozlišovací schopnosti, je v tom rozdíl.

  Jsou ony oblasti mimo Jihomoravský kraj součástí IDS JMK? Jsou! Je váš text o IDS JMK? Je! Takže když je řeč o IDS JMK, musí se brát v potaz území IDS JMK. S řečmi o tom, kdo co platí, jste přišel až teď v komentářích, když už nevíte kudy kam. Nehledě k tomu, že je to beztak od věci, protože oblasti jsou stále součástí IDS JMK bez ohledu na to, kdo za spoje platí.

  Tomáš Tužín: “na SoNe + dojel s jízdenkou ČD až do poloviny Bavorska (Lichtenfels). Logikou “doktora” by tak zřejmě měla česká železniční síť přesah až do poloviny Bavorska”
  Nikoliv. Ale do železniční sítě využitelné v rámci jízdenky SoNe+ by se započítávaly i kilometry tratí v Bavorsku, po nichž lze cestovat na jízdenku SoNe+.

  A úplně stejně je to s krajsky přeshraničními tratěmi na Moravě – nejde o tratě ležící na území Jihomoravského kraje, ale protože jsou součástí IDS JMK, započítávají se do tratí využitelných v rámci IDS JMK.

  Nuž, v logice těžce pokulháváte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 29. 1. 2020 @ 14:35

  Už jen pro zábavu:

  “doktor” 28. 1. (21:52): “mé výpočty nejsou vztaženy čistě k území Jihomoravského kraje, ale k širšímu území IDS JMK, …

  Tužín 29. 1. (11:35): “Žádné širší území IDS JMK neexistuje”

  “doktor” 29. 1. (14:14): “Žádné “širší území IDS JMK” neznám, a proto ani nic takové nikde neuvádím.”

  Tož to potom jo… 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal doktor, 29. 1. 2020 @ 15:17

  Došlo na má slova – je to mimo vaše rozlišovací schopnosti. To vážně potřebujete rozbor, abyste byl schopen pochopit obsah jednoduchého textu?

  Vy operujete s pojmem “širší území IDS JMK”, což je pojem, pod kterým nevím, co konkrétně si mám představit, a který jsem nepoužil.

  Celé mé souvětí zní: “Tedy jste si plně vědom, že mé výpočty nejsou vztaženy čistě k území Jihomoravského kraje, ale k širšímu území IDS JMK, přesto mé výpočty teď srovnáváte s daty vztaženými jen k Jihomoravskému kraji a divíte se, že jsou odlišná a vydáváte to za důkaz mého podvodu.”

  Pro přehlednost vypíchnu klíčovou část, kterou i vy citujete: “mé výpočty nejsou vztaženy čistě k území Jihomoravského kraje, ale k širšímu území IDS JMK”

  Tedy neexistuje nějaké území, které by se nazývalo “širší území IDS JMK”, jak mi to podsouváte. Věta vyjadřuje, že území, na němž se rozprostírá IDS JMK, je širší (větší) než území Jihomoravského kraje. Řečí uvozovek by to bylo “širší území”, nikoliv vaše “širší území IDS JMK”. A že je území, na němž je provozován IDS JMK, větší než území Jihomoravského kraje, to je fakt.

  Vysvětluji to i o komentář výše, přesto vás to ani napodruhé netrklo. Holt pokulháváte nejen v logice.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal doktor, 29. 1. 2020 @ 15:21

  Ještě mě napadlo – zkuste si dosadit místo slova “širšímu” slovo “rozlehlejšímu”. Pak to už třeba pochopíte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal zzz, 30. 1. 2020 @ 12:16

  Takže , když to trochu shrnu – článek , který má název “Jak IDS – JMK škodí veřejné dopravě” skončil po několikadenním “přesívání” tím, že Kordis nezajistil Cyklovlak do Jevíčka(Chornice) a z Hrušovan do Mor. Krumlova.

  Osobně si nemyslím, že by se v JMK nemohlo v dopravě něco změnit, ale v souvislosti s výše uvedeným článkem jde pro Kordis o hodně solidní vysvědčení.
  Jediná konkrétní změna, navržení dvou více než diskutabilních cyklovlaků, je v celkovém oběmu dopravy kapka v moři a to ještě pochybná kapka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 30. 1. 2020 @ 15:03

  zzz:
  Samozřejmě z diskuse si můžete učinit jakýkoliv závěr, vždy ovšem s vědomím, že jde o subjektivní pohled – sám jsem na tom stejně, každý jsme ve svých názorech subjektivní. Beru to tak, že zřejmě patříte k těm, kterým současné nastavení IDS JMK vyhovuje, a argumenty jiných neberete příliš v potaz.

  Za mně je závěr asi takový, že IDS JMK velmi nadměrně protěžuje autobusovou dopravu na úkor dopravy železniční, a to i tam, kde by železnice byla využitelná. Toto nastavení může vyhovovat těm, kterým autobusová doprava buď vyhovuje, nebo ji alespoň akceptují. Současně je třeba vnímat skutečnost, že řada lidí má odlišné preference ve volbě dopravy, a to zejména ve smyslu kombinace několika dopravních módů. Jedná se o tzv. “multimodální mobilitu” která ať chceme nebo ne je jednoznačným Evropským trendem. Tento způsob umožňuje škálu svobodné volby v dopravních prostředcích s vědomím, že čím je tato škála širší, tím více lidí bude cestovat jinak než autem. Proti tomu působí z mého hlediska zcela zkostnatělý přístup IDS JMK, který každému městu a vesnici naordinoval ten jediný správný model dopravní obsluhy s předpokladem, že jej všichni budou akceptovat a pro všechny je vyhovující pouze jediné řešení. Přestože je model dopravní obsluhy IDS JMK relativně propracovaný a nabízí v mnoha směrech teoreticky snadné a četné spoje, pravděpodobně včetně celkem přijatelného tarifu a přestože je díky těmto okolnostem a vysoké poptávce relativně hojně používán, tak potlačení principu volby a nulová reflexe principů multimodální dopravy vede k tomu, že nevyužívá plně potenciál hromadné dopravy a ve střednědobém horizontu se podle mně stane těžko udržitelným jak z důvodu financí (autobusy nejsou již zdaleka tak levné jako kdysi), tak i z hlediska značných personálních nároků na řidiče autobusů, jejichž množství se snižuje.

  Ať už tedy máme názor jakýkoliv, je podle mne zřejmé, že IDS JMK se prostě bude muset vlivem okolností nějak vyvíjet a měnit – nakonec jako všechny obory a všechny dopravní systémy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 • Napsal zzz, 30. 1. 2020 @ 17:10

  T T:Já jsem (na nejedné relaci) názoru, že na silných směrech, pokud je to provozně a ekonomicky výhodné(tj. na samostanou kapitolu s tou výhodností) nechat oba dva druhy dopravy. Proto třeba u Židlochovic nevidím problém, aby spoje které jedou až do Brna, končily na Zvonařce, i když páteřní linka bude vlaková. Např. u Benešov – Vlašim bych naopak nerušil vlak(vím že to není JMK) i když bude relace dál hlavně na autobusu.

  Všechno bude mít ale dál své meze(zejména finanční), proto už asi zpět nevznikne bus linka Blansko – Zvonařka atd. a v případě nepřestavění železnice se nevrátí pravidelný vlak např. do Oslavan. Přece jen ekonomika apd. budou dál ovlivňovat dění ve veřejné dopravě i přes některé populistické politiky a pro jednotlivce se zavádět nic moc myslím nebude.

  Jinak pokud vy, nebo někdo, ( kdokoliv) rozebere nějakou relaci v JMK, kterou považuje ze strany Kordisu za špatně řešenou a navrhne jaké konkrétní řešení považuje za lepší, rád si to jistě nejen já přečtu.
  Tím myslím konkrétní vedení vlakových a autobusových linek vč. četnosti spojů v jednotlivé části dne vč. víkendu a návazností na související linky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzak, 23. 2. 2020 @ 14:49

  Mala reportaz z paterni trati 255, dnesni vlak ve 13.43 z Hodonina.

  Hodonin: 5 ks
  Mutenice: +2 ks, protijedouci s z Mutenic odjizdel s 5 lidmi
  Mutenice, zast.: -1/+1
  Cejc: -1
  Brumovice: 0
  Kobyli: -1/+5
  Boretice: 0
  V. Pavlovice, zast: -4/+6
  V. Pavlovice: +2

  Necham to zcela bez komentare, at si kazdy udela obrazek sam.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 2. 2020 @ 15:00

  Moje poslední cesta vlakem v pátek 21. 2. ve 14:05 z Přerova (14:05) – v celé polovině vagonu jsem byl sám až do Grygova, tam přisedli nějací dva školáci. Závěr – zrušíme vlaky z Přerova do Olomouce?

  Poznámka: V návazném vlaku na Šumperk odhadem 100 lidí na 1 vagon, nesedl jsem si. Protijedoucí vlak Olomouc – Přerov narván obdobně. Tak co, nezrušíme z Přerova do Olomouce?

  Jinými slovy počítat množství cestujících v den pracovního klidu, v únoru, kolem poledne a za totálně hnusného počasí, kdy i v typicky turistických regionech klesne počet turistů k nule, to je fakt ukázka objektivity … končím stejným závěrem, ať si každý udělá obrázek sám.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 23. 2. 2020 @ 15:19

  Ocekaval jsem aspon nejaky pohyb studentu, ne me se synem na vylete vlakem po kraji, dva muze s malym ditetem jedouci taktez jen pro detskou radost (soubezne s vlakem jeli prarodice autem), a tri duchodce. A k tomu tedy 4 studenti jedouci na Brno. Chtel jsem tim jen poukazat, ze pro mistni ta trat velky vyznam nema, max. pro turisty

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 23. 2. 2020 @ 15:28

  Mimochodem, o ruseni jsem nepsal ani slovo, spis jsem chtel poukazat na to, ze kde je trat kus od centra obce (Cejc, Mutenice, zast., Brumovice, Boretice, Pavlovice obrat lidi je minimalni. A taky na to, ze i kdyz jede vlak o pil hodiny sriv jak bus, tak z Hodonina jede vicemene prazdny.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 2. 2020 @ 15:30

  Ve 13:43 pohyb studentů ještě rozhodně neočekávám. Jsem toho názoru, že pokud byste se projel vlakem ve stejnou hodinu na nějaké hlavní trati, tak by se počet cestujících v zásadě nelišil. Jsou prostě mrtvá období dne (poledne), mrtvá období týdne (dny pracovního klidu), a mrtvá období roku (únor, kdy je mj. i na většině vysokých škol pokud se nemýlím zkouškové období). Vyvozovat nějaký závěr zrovna na základě jednoho vlaku v jeden den, kdy se slabá frekvenční období dně, měsíce i roku potkávají, to tedy opravdu není moc věrohodný přístup k hodnocení významu regionální železnice.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 2. 2020 @ 15:32

  A ten BUS byl plný?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzak, 23. 2. 2020 @ 16:45

  Jak to mám vědět, když jel půl hodiny po nás? Ale vsadím se, že v něm bylo víc jak 5 lidí.

  Studenti jedoucí do Prahy/Ostravy, tou dobou nejspíš pojedou. Minimálně rychlík 808, do kterého jsme přestupovali, byl velmi plný, a to zejména studentů. Příjezd kolem půl čtvrté do Brna znamená odjezd do cíle op šesté večerní, a to studentů jezdí dost.
  Mimochodem, když je podle tebe tato doba mrtvá, proč zrovna v ni jede jeden ze tří hodonínský spojů?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 2. 2020 @ 17:11

  Já se nesázím, raději pracuju s fakty. Rychlík byl plný – viz můj popis výše ze zkušenosti z pátku. Ve stejnou dobu může být jeden vlak plný a jiný vlak prázdný. V neděle se plní hlavně dálkové vlaky do velkých měst, regionální (příměstské) daleko méně. Mimo jiné vlivem této zkušenosti jsem třeba do školy do Ostravy jezdil v neděli osobákem, který byl taky poloprázdný (na rozdíl od přecpaného rychlíku). Co se týká této lokálky, tak bych předpokládal, že naprostá většina studentů směřuje do nedalekého Brna a těm bohatě stačí vyjet v pondělí ráno. Tudíž bych je v neděli po poledni ve vlaku fakt nehledal.

  Proč jede vlak v takto hloupou dobu je otázka na KORDIS JMK, ne na mne. Vzhledem k jejich přístupu k regionální železnici by mne nepřekvapila ani varianta, že jede prostě proto, že je to málo použitelný čas – a v takové časy je třeba objednávat vlaky, aby bylo vidět, jak s nimi nikdo nejezdí. Obdobně se postupovalo na řadě nechtěných tratí, a myslím že je zřejmé, že z pohledu KORDISu JMK je tato trať jednoznačně nechtěná. Tolik moje spekulace, neb do hlavy jim nevidím.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 23. 2. 2020 @ 17:28

  Omyl, kolem Hustopec jezdilo vzdy nejvice studentu mezi 14. a 16. hodinou. Myslim, ze o tom neco vim.
  A nevim, proc by studenti meli jet do Brna v pondeli, kdyz ty jsi jezdil do Ostravy srovnatelne dlouho v nedeli. Protirecis si, jako ostatne vzdy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Pajzák, 23. 2. 2020 @ 17:41

  Jinak ta trat neni nechtena ani tak jakoukoli instituci, ale predevsim potencialnimi cestujicimi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 2. 2020 @ 18:32

  Neprotiřečím si. Přerov a Ostrava neleží v jednom kraji, a dojížďka mezi oběma městy netrvala tak jako dnes méně než hodinu, ale 2 hodiny, protože se zrovna stavěl koridor a byly tam rozsáhlé výluky. Velmi zásadní neznalost faktů, Pajzáku, jako vždy. Zato bohužel vždy stejný tendenční závěr …

  Za sebe to shrnu tak, že jakýmsi jedním pozorováním opravdu nevytváříte jakkoliv relevantní statistický vzorek dat, zvlášť v situaci, kdy využití veřejné dopravy je jak známo velmi proměnlivé jak v čase, tak i v jednotlivých směrech. Pravděpodobně už zítra ráno bude ta obsazenost vypadat úplně jinak.

  Jinak díky za postřeh, že z Hustopečí jezdilo nejvíc studentů mezi 14. a 16. hodinou (myšleno zřejmě v neděli). Asi proto tam KORDIS o víkendech (tedy i v neděli) zastavil provoz vlaků. To je taky podle Vás dobře? Nebo se dozvím, že je to dobře, protože tam v neděli nikdo nejezdil?

  Je takovou zajímavou “náhodou”, že na nechtěných lokálkách slýchám často od pamětníků, jak tam jezdili narvanými vlaky ráno do práce, zatímco “optimalizační šotouši” plní internet postřehy, jakže tam jely dvě babičky. Když přijde řeč na to, kdy tuto úžasnou zkušenost získali, tak z nich náhle vypadne, že v sobotu odpoledne. Je dost smutné, že na různých KORDISech mají zjevně daleko větší váhu argumenty optimalizačních šotoušů než lidí, kteří tu trať reálně využívali (v případě zrušených) nebo využívají (v případě tratí, o jejichž zrušení je horečně usilováno). Ono železnice není hračka pro šotouše na víkendové šocení, ale dopravní cestou, kterou třeba někdo jezdí taky do práce, nebo se po ní také vozí nějaké náklady …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 24. 2. 2020 @ 6:39

  “dojížďka mezi oběma městy netrvala tak jako dnes méně než hodinu, ale 2 hodiny”

  Jistě, tím osobákem zajisté ano.

  “z Hustopečí jezdilo nejvíc studentů mezi 14. a 16. hodinou (myšleno zřejmě v neděli)”

  To jsem nepsal, doporučuji nějaké kurzy čtení a pochopení psaného textu. Psal jsem o okolí Hustopeč, ne přímo o tomto městě. Ono se přes Hustopeče směr Brno jezdí jen ze Staroviček a max. ještě Kurdějova (plus linka 541 samozřejmě, ale ta do Šakvic jede tak jako tak). A zrovna Kurdějovu velmi uškodil vlak do Židlochovic, protože možnost jet o víkendu přes Hustopeče a ušetřit tak jednu zónu tímto padla. Ale to je při počtu potenciálních cestujících v této relaci asi marginální problém. Všechny ostatní obce mají směřování na Brno mimo Hustopeče.

  “proto tam KORDIS o víkendech (tedy i v neděli) zastavil provoz vlaků”

  Když se podívám na vytíženost šukafonu a srovnám ji s obsazeností autobusu linky 541, tak bych ten vlak zrušil komplet. Zvláště v době, kdy platí jen krajské jízdné. On je asi málokdo takový blázen, aby si kupoval jízdenku Hustopeče-Praha/Ostrava, když s IDS jízdenkou do Brna a odtud s akční jízdenkou zaplatí výrazně méně. Možná pro skupinu by to mělo význam, ale opět by šlo jen o jednotky skupin do roka. A abych předešel názoru, že osazenstvo 541 tvoří především lidé z Bojanovic a Boleradic, tak rovnou tvrdím, že ne. Většina lidí mezi Šakvicemi a Hustopečemi jsou lidé jedoucí do/z Hustopeč. Ony pro ně jsou totiž zajímavé i další dvě hustopečské zastávky, které jsou hojně využívány, což opět prokazuje, že lidi zajímá, jak daleko to mají ze zastávky do svého cíle, a přes celé město se nepotáhnou jen proto, aby jeli vlakem.
  A jestli zavedení přímých vlaků Hustopeče-Brno dopadne tak, jak je avizováno, budou lidi nadšením bez sebe. Prodloužená jízdní doba oproti dnešní kombinaci vlak/bus + rychlík, minuta v Hustopečích na vykřižování, tedy každé zpoždění vlaku od Brna bude znamenat zpoždění vlaku do Brna, zhoršení dopravy pro Popice a Pouzdřany atd. Ale z Hustopeč pojede vlak, radujme se. Co na tom, že stejně bude muset jezdit autobus od Mikulova do Hustopeč (toto si snad nikdo netroufne zkrátit) a autobus od nádraží do Šakvic (i když vlastně proč? Lidem přece nevadí, že mají zastávku 2 km od dědiny, naopak to vyžadují, že?)

  ” na nechtěných lokálkách slýchám často od pamětníků, jak tam jezdili narvanými vlaky ráno do práce”

  Ovšem, tomu věřím, jenže doba se nám trošku změnila. Jsou jiné možnosti dopravy a lidé jich využívají ve větší míře, než tomu bylo v době, kdy auto měla každá třetí rodina, a jeho roční nájezd přes 15000 km byl velmi vzácný.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 2. 2020 @ 10:39

  “Dojížďka mezi oběma městy trvala 2 hodiny” = “osobákem zajisté ano” – Víte, Pajzáku, vždycky je dobré se nad odpovědí zamyslet. Tato rádoby ironie Vám neslouží příliš ke cti. Z důvodu snížené kapacity dráhy totiž byly osobáky v rekonstruovaných úsecích koridoru zrušeny a plně nahrazeny rychlíky, které obsluhovaly všechny zastávky osobáku. Tudíž rychleji v trase Ostrava – Přerov prostě cestovat nešlo.

  Ad. Hustopeče – Celá naše předchozí diskuse začala o nedělní dopravě a pokračovala jistou polemikou o tom, od které hodiny jezdí v neděli studenti na školy. V reakci na tento kontext jste reagoval “kolem Hustopeč jezdilo vždy nejvíce studentů mezi 14. a 16. hodinou”, čili je zřejmé, že řeč byla stále o nedělích. Jenže ouha – musel byste uznat, že KORDIS zrušil vlaky zrovna v čase, kdy je podle Vás silná frekvence, a v ten moment z toho utíkáte jako malý Jarda s výmluvou, že jste o neděli vůbec nemluvil. Samozřejmě s patřičnou verbální agresivitou v tom smyslu, že já mám jakýsi problém s chápáním a pochopením textu. Buďte raději chlap a přiznejte si, že tady fakt kličkujete v argumentech tak, jak se Vám zrovna hodí. Nakonec nejste ve své komunitě “optimalizačních šotoušů” zdaleka sám.

  “tak bych ten vlak (do Hustopečí) zrušil komplet” – Překvapivý závěr. Je nějaký regionální vlak osobní dopravy, který byste “nezrušil komplet”? Myslím že ne.

  “přes celé město se nepotáhnou, aby jeli vlakem” – No jistě, jako všude. Nádraží za městem (i když to není pravda, ale to neva), autobus na zápraží domu … fakt nic lepšího nevymyslíte?

  “doba se trošku změnila” – ona se trošku změnila mezi rokem 1989 a cca 2006, kdy si všichni koupili auta a do značné míry odešli z veřejné dopravy (konjunktura ukončená krizí 2008) a znovu se trošku dost změnila od roku 2006 do roku 2020, kdy města velmi masivně zavedla restrikce parkování v centrech, dramaticky narostly kolony a zdržení na silnicích a vlivem toho drasticky narůstá využití příměstské dopravy:

  https://pid.cz/wp-content/uploads/2019/02/cest.png?x77800

  Příklad je z Prahy a okolí, ale jak mám možnost sledovat, tak to platí všude. Problém je v tom, že jste argumentačně zamrznul kdysi v roce 2005 a jaksi jste si nevšiml, co se za těch 15 let změnilo. A je vidět, že se toho změnilo sakra hodně, a veškeré příměstské tratě kolem velkých měst (Hustopeče, Mutěnice, Židlochovice, Pohořelice) jsou na tom z hlediska svého potenciálu úplně jinak než tehdy. Jen to někde pochopili a jinde bohužel ne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 24. 2. 2020 @ 14:06

  Tak vzhledem k tomu, že nebylo nikde uvedeno, kdy se ono dojíždění do Ostravy konalo, můžu těžko vědět, jak to tam vypadalo a jak dlouho to opatření trvalo.

  Opět nepochopení textu ohledně Hustopeč. Na co by tam byl ten vlak, když z Hustopeč, resp. přes ně, jede pár lidí? Psal jsem okolí Hustopeč, OKOLÍ HUSTOPEČ, ne Hustopeče. Okolí neznamená, že se jede přes ně. Děkuji za pochopení. Fakt nevím, k čemu by byl vlak lidem z Divák či Starovic, když do Brna jedou opačným směrem.

  Že mají Hustopeče nádraží za městem, jsem opět nepsal, jen jsem se zmínil, že lidem vyhovuje, když je autobus rozveze po městě.

  Vypíchnutá jedna věta ohledně vlaku z Hustopeč, i když celý odstavec byl o tom, že pokud bude přímé spojení HU-BM vypadat, jak je navrženo, bude se jednat o zhoršení stavu. Místo toho stupidní ironická poznámka bez jakékoli opory v předchozí debatě. Jediné provozované tratě, o kterých jsme se kdy bavili, a já v nich nevidím potenciál pro běžnou (neturistickou) dopravu, jsou 254, 255, 262 a 017. A to u některých jen v části trasy. Jinak regionální železniční dopravě fandím, ale musí mít jiný smysl, než ojíždění kolejnic.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 24. 2. 2020 @ 14:54

  A jeste jeden dotaz. Kdyz jezdily jen rychliky, co stavely vsude, proc jsi psal, ze jsi kvuli zaplnenosti rychliku jezdil osobakem?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 2. 2020 @ 15:26

  Pajzák:
  Já nevím, co je “okolí Hustopeč”. 10 kilometrů, 20 kilometrů? Pokud chcete být pochopen, tak se zkuste vyjadřovat jasně. Každopádně mám zato, že Hustopeče jsou dost velké město na to, aby příměstskou železnici bez problému uživily i samy o sobě. Řada srovnatelných měst ve spádovém okolí velkých krajských měst je toho naprosto jasným důkazem. Jestli se z nějaké vísky u Hustopečí vyplatí či nevyplatí jet přes Hustopeče je detail, který na zásadním faktu nic nemění.

  Zhoršení stavu – beru to jako Váš subjektivní pohled. Moje zkušenost je taková, že pokud někam přijde kvalitní železniční doprava, tak si velmi rychle najde svou cílovou skupinu uživatelů. Nemá smysl točit se na nějakém stávajícím stavu, v okamžiku změněné nabídky lidé zareagují a začnou cestovat jinak než dosud. Třeba tak, že místo využívání autobusové zastávky na rohu si raději dojedou na kole na nádraží, což se děje masivně např. u nás v Přerově (a mnohde jinde). Nakolik se tak stane v Hustopečích se uvidí. Bohužel Vás nelze brát jako zdroj relevantních informací. Byť jste zřejmě místa znalý, tak veškerou argumentaci zásadně přetáčíte tak, aby negovala železniční dopravu a potvrdila, že autobusy vyhovují všude a všem. To je bohužel dost absurdní, protože celostátní statistika i moje vlastní bohatá zkušenost z řady podobných míst je přesně opačná.

  Co se týká konkrétních tratí, tak si ve Vašem případě nevzpomínám na příklad jediné regionální tratě, u níž byste viděl nějaký potenciál. Vy byste nejraději zlikvidoval veškeré regionální tratě, dokonce včetně těch, kde potenciál vidí dokonce i takové organizace jako KORDIS – a to už je tedy fakt síla vzhledem k tomu, jak se KORDIS k regionálním tratím obecně chová.

  Co se týká onoho dojíždění do Ostravy, tak trvalo tak dlouho, jak dlouho trvá standardní studium vysoké školy, čili 5 let. Za tu dobu se samozřejmě minimálně pětkrát změnil jízdní řád. Některé roky z tohoto období (začátek) byl koridor ve vysokém stupni rozestavění a osobáky byly z valné většiny nahrazeny zastávkovými rychlíky. Ke konci onoho období se už koridor dokončil a osobáky poté jezdily standardně v souběhu s rychlíky. Mimoto byl s ohledem na postup prací často vydáván pro různá období výlukový jízdní řád (ostatně stejně se to dělá u velkých staveb na železnici i dnes). Myslím, že na tom není nic složitého k pochopení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 25. 2. 2020 @ 17:33

  Tak ja nemuzu za to, ze nekdo nevi, co je okoli Hustopec. Pro normalne uvazujici lidi je to Hustopecsko, tedy oblast pod huatopecskou spravou.
  O vikendu, pokud nejsou nejake slavnosti, jezdi autobusem na sakvicke nadrazi cca 5-15 lidi. Coz je mene, nez kolik v tom vlaku prijede od Breclavi, i v pripade osobaku.
  Ja nic neneguji, jen nehledam jen pozitiva jako zeleznicni ultrasotousi. Proti regionalni zeleznici nic nemam, denne ji pouzivam a jsem vetsinou spokojen. Jen nemam problem pouzit (oproti nekterym, kteri se k tomu v jednom z predchozich prispevku neprimo priznali) i autobusovou dopravu a prosazovat ji, pokud ji povazuji za vyhodnejsi nez zeleznicni, at uz z hlediska vytizenosti, nebo kvuli vyhodnejsimu trasovani. Takze bych prosil neopakovat jiz nekolikrat napsanou lez, ze bych vse zrusil, pravdou se opravdu nestane.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 2. 2020 @ 19:34

  Pajzák:
  Můžete definovat, co je “ultrašotouš”? Pokud je to člověk, který preferuje nějaký druh dopravy před jiným, tak potom jsou “ultrašotouši” téměř všichni – třeba i rodiče, kteří raději jezdí vlakem třeba jen proto, že se dětem dělá v autobuse špatně. Asi ani nemají ponětí, jak byli Vámi a Vám podobnými zařazeni. Každopádně toto škatulkování vypovídá daleko více o Vás než o nich.

  Ano, já se klidně přiznám, že se autobusům pokud možno vyhýbám, tak jako řada jiných lidí. Škodím tím někomu? Je tato moje volba důvodem k nenávistným výlevům? Pro někoho zřejmě ano. Opět jsem toho mínění, že to více vypovídá o něm (o Vás a nejenom o Vás) než o mně.

  Vy prosazujete autobusovou dopravu, protože ji považujete za nejvýhodnější. Zřejmě tak jako ostatní optimalizační šotouši pokládáte sám sebe za nositele toho správného názoru a neomylně nejlepšího řešení, které musíte prosadit i proti názoru široké veřejnosti. Dodávám, že já nejsem žádným reprezentantem názoru široké veřejnosti – to bych se musel stát taktéž šotoušem, a po tom netoužím, nehledě na to, že mám naštěstí poněkud jiné nastavení myšlenkových pochodů, takže bych tím správným šotoušem být nemohl. Já pouze sleduju trendy a statistiku (viz odkaz výše), a v rámci toho vidím vzorek desítek až stovek tisíc lidí, a taky jednoznačné trendy toho, co užívají stále více a co užívají stále méně. Jinými slovy – lidé si vybrali. Prostým faktem je to, že lidé využívají železniční osobní dopravu stále více a regionální linkové autobusy stále méně, a jsem toho názoru, že nabídka má respektovat poptávku.

  Závěrem – kolik lidí dojede jakýmsi autobusem k vlaku k Šakvicích zřejmě víte, tak Vám popřeju, abyste si jednou položil otázku, kolik lidí si řekne “vlak tam dnes nejede, tak pojedeme autem”. Odpověď na tuto otázku, a celkově schopnost cestující a jejich potřeby chápat a respektovat je daleko relevantnější než šotojízdy šukafonem do turistické oblasti cíleně mimo turistickou sezónu (a pro jistotu v patřičně hnusném počasí) a následné objevné výkřiky o tom, jak tam nikdo nejel. Tím opět neprezentujete realitu, ale pouze sám sebe – a bohužel způsobem, který nepůsobí zrovna dobře. Nicméně je to Vaše volba.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 25. 2. 2020 @ 20:05

  Ultrasotous: Ten, co neobjektivne preferuje urcity druh dopravy a odmita pripustit, ze v rade pripadu je “ta druha” lepsi. Z cehoz plyne, ze “poblijouni” do toho nespadaji, protoze maji objektivni duvod.

  K poslednimu odstavci: Kolik lidi si co rekne, netusim, zato vim, ze z Hustopec do Sakvic v pracovni dny jede vice lidi autobusovou linkou nez soubeznym vlakem. Vic k tomi asi netreba dodavat, snad jen to, ze o tom vikendu pojede do Brna autem kazdy, kdo ho ma. Casove i cenove (u dvou lidi i u ziznivejsiho vozu) vyhodnejsi, polud nepotrebuje primo do “statlu.” Urcite to nebude proto, ze by musel jet 4 km autobusem, to je demagogie nejvyssiho stupne.
  Zbytek si dovolim nekomentovat, protoze se uz jen smeju.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 2. 2020 @ 20:29

  V tom případě říkáte, že jste ultrašotouš Vy sám, protože neobjektivně preferujete autobusy.

  Pokud je “ta druhá doprava” lepší – je zřejmé, že svá myšlenková schemata neopouštíte. Prostě nepřipustíte, že pro každého cestujícího může být z řady důvodů a v různých situacích “ta lepší” jiná doprava. Že nejenom “poblijouni”, ale v podstatě kdokoli má právo ze svých objektivních či subjektivních důvodů preferovat jeden nebo druhý způsob dopravy. Stále jste zabetonován ve své šotopravdě, v níž jediná správná volba pro všechny je ta, která je Vám nejsympatičtější, a všichni ostatní musí fungovat striktně podle toho, jak jste to za ně rozhodl. Ten svět tak nefunguje. Naštěstí!

  Jinak očekávám, že už hrajete hru “když nemám pravdu, tak budu mít poslední slovo”. Pokud nenapíšete nějaký relevantní argument, tak zřejmě ponechám Vaše poslední slovo bez reakce, neb umím trávit čas i užitečnějším způsobem než debatou s Vámi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 25. 2. 2020 @ 20:46

  Aha, tak já neobjektivně prosazuji autobusovou dopravu. Já chci zrušit vlaky tam, kde mají smysl a zavést autobusy (vs. zaveďme vlaky do Pohořelic), já jezdím výhradně autobusy (vs. autobusům se pokud možno vyhýbám), já uvažuji stylem, když tam nejede autobus, tak jedu autem (vs. snad nejšoutouštější myšlenka, co jsem tu zatím četl ohledně víkendového cestování z Hustopeč do Brna). Myslím, že myslící čtenáři si udělají obrázek i bez další ultrašotoušovy reakce.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 2. 2020 @ 21:53

  Nezklamal jste. Už jen hýkání postřeleného šotouše, který modifikoval známé “zloděj křičí chyťte zloděje” na “šotouš křičí chyťte šotouše”. Asi nemáte doma zrcadlo.

  Myslím, že tento opravdu hloupý výlev má přeci jen jednu informační hodnotu, totiž že naplno odkrývá psychologické pozadí myšlenkových pochodů optimalizačních šotoušů Vašeho ražení a utvrzuje mne v tom, že proti takovým jedincům je prostě potřeba vystupovat a v mezích možností je držet na uzdě, jinak opravdu můžou způsobit značné škody.

  Z mé strany vše.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Pajzák, 26. 2. 2020 @ 6:40

  Z me taky, musel bych totiz jen zkopirovat prispevek nade mnou a zmenit urceni, wedi to totiz dokonale.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal doktor, 26. 2. 2020 @ 22:34

  Tomáš Tužín: “Mimo jiné vlivem této zkušenosti jsem třeba do školy do Ostravy jezdil v neděli osobákem, který byl taky poloprázdný (na rozdíl od přecpaného rychlíku).”
  vs.
  Tomáš Tužín: “Z důvodu snížené kapacity dráhy totiž byly osobáky v rekonstruovaných úsecích koridoru zrušeny a plně nahrazeny rychlíky, které obsluhovaly všechny zastávky osobáku.”
  Mě tyhle vaše fabulace, kdy v rozmezí několika příspěvků popíráte sám sebe, prostě baví. I ty následné zoufalé pokusy z toho vykličkovat.

  Tomáš Tužín: “Příklad je z Prahy a okolí”
  Příklad je z Prahy a okolí, ale pro Hodonín a okolí to bude platit stejně, protože Hodonín jako Praha, Chornice jako S-Bahn…

  Tomáš Tužín: “slýchám často od pamětníků, jak tam jezdili narvanými vlaky ráno do práce”
  To je přirozené a pro ty, jejichž svět se nesmrskl pouze na lokálky, ale mají širší rozhled, i pochopitelné. Svět se od těch dob ovšem radikálně změnil a vámi uváděné změny posledních let v dopravní politice měst na tom nic nemění. Rozdíly od dob minulých se neomezují jen na způsob dopravy, ale zahrnují celou řadu sociodemografických či ekonomických změn.

  Tomáš Tužín: “v celé polovině vagonu jsem byl sám až do Grygova, tam přisedli nějací dva školáci. Závěr – zrušíme vlaky z Přerova do Olomouce?”
  Ne, zrušíme pouze polovinu nevyužitého vagonu.
  Jak můžete na základě znalosti obsazenosti pouhé poloviny jednoho vozu vztahovat závěry k celému vlaku? Nezbývá než pískat argumentační faul.

  Tomáš Tužín: “tak dlouho, jak dlouho trvá standardní studium vysoké školy, čili 5 let”
  Standardní studium VŠ může trvat rovněž 3 roky nebo taky 6 let. To jen tak na okraj.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*