2 494 přečtení
Čvc 28 2015

Nehoda není náhoda – Zelení se ptají na odpovědnost ministerstev dopravy a vnitra

Pendolino Studénka

Pendolino po střetu s kamionem ve Studénce Foto DI ČR

Aktuálně mediálně probíraná kauza nehody na železničním přejezdu ve Studénce nechtěně poukázala na naprostou nekoncepčnost výstavby dopravní infrastruktury v ČR. Plánovači MD ČR stále tíhnou k upřednostňování výstavby nových dálnic, přičemž rekonstrukce železničních koridorů byla vnímaná jako nutné zlo pro naplnění formálních závazků ČR vůči EU, z čehož logicky vyplývala snaha na těchto stavbách za každou cenu šetřit. Nelze se tak divit tomu, že zatímco napojení polní cesty na dálnici, přechod pro chodce přes dálnici nebo úrovňová křižovatka dálnice se silnicí III. třídy je něčím zcela nepředstavitelným, tak totéž u železničních koridorů není dosud problém a vyskytuje se v hojné míře. Když už se nenašla vůle k výstavbě moderní železnice v nové trase, tak se měla najít vůle a finance alespoň k odstranění všech úrovňových křížení. To že pan ministr Ťok problém zaznamenal a chce jej řešit je chvályhodné, nicméně totéž měl učinit jeho předchůdce před 20 léty.

Je zcela mimo diskuzi, že na tratích s rychlostí 100 km/hod a vyšších mají srážky vlaků se silničními vozidly zcela fatální následky, především pak s vozidly těžšími než 10 tun. Taková vozidla by přes přejezdy jezdit neměla vůbec, neboť kromě lidského selhání mohou nastat i případy nezaviněného uvíznutí na přejezdu. Jedním z rozhodujících faktorů této nehody je vytvoření podmínek pro její vznik – stále se snižující nároky na profesionální řidiče, škrty a následně čím dál méně účinná práce Policie. V neposlední řadě také nevymahatelnost práva – vždyť i v případě předchozí tragédie ve Studénce před sedmi léty je potrestání viníků v nedohlednu! Nevymahatelnost postihů je přitom u řidičů ze zahraničí ještě násobně horší než u řidičů tuzemských. Stát tvrdošíjným odmítáním výběru mýtného na celé silniční síti přímo motivuje řidiče těžkých vozidel k tomu, aby co nejvíce využívali komunikace nižších tříd, které jsou pro tato vozidla velmi nevhodné a přímo tam ohrožují ostatní účastníky provozu. Studénka je toho bohužel exemplárním případem.

Všechny výše uvedené faktory vedly ke vzniku dlouhodobě velmi rizikového prostředí, kdy čekání na kolizi s fatálními následky bylo jen otázkou času. Ministři dopravy a vnitra by měli tragédii ve Studénce vnímat také jako důsledek práce jim svěřených resortů, a měli by vyvodit jednoznačnou personální odpovědnost na svých ministerstvech a přijmout velmi rázná opatření. Věříme, že tato nehoda je pro ně zcela jasným vzkazem.

Čím dál složitější a dražší zabezpečení železničních přejezdů je vyvolané zejména bezohledností a hazardem řidičů silničních vozidel, ovšem veškeré náklady s tím spojené nenesou viníci tohoto stavu, ale ti ohrožení – železniční dopravci, cestující a zákazníci. Další opatření, která musí následovat, musí jednoznačně nést silniční dopravci formou mýtného, z něhož se musí zabezpečení přejezdů nebo jejich nahrazení mimoúrovňovým křížením financovat.

SZ vyžaduje od vlády ČR neodkladné přijetí bezpečnostního programu na kříženích železnice se silnicí, které bude spočívat v těchto bodech:

  1. Přijmout program náhrady úrovňových křížení železnice se silnicí s tím, že prioritně budou řešeny koridorové tratě s cílem odstranění všech úrovňových přejezdů na koridorových tratích do roku 2025 a na ostatních tratích s rychlostí 100 km/hod a vyšší do roku 2030. To vše na náklady správců komunikací a státu, nikoliv železnice.

  2. Všechny železniční přejezdy na tratích s rychlostí 100 km/hod a vyšší vybavit kamerovým systémem s automatickým záznamem vozidel, která vjela na přejezd ve výstraze a řidiče a dopravce postihovat dle bodu 3.

  3. Urychleně předložit do PČR návrhy změn příslušných zákonů s cílem výrazného zvýšení postihu řidičů a jejich zaměstnavatelů včetně odebrání bezpečnostní licence dopravcům za porušování zákonů v oblasti bezpečnosti silniční dopravy

  4. Stanovit neodkladně silniční trasy pro kamionovou dopravu s tím, že tyto trasy budou postupně upravovány pro bezpečnou jízdu těžkých nákladních vozidel a jejich využívání bude povinné a bude kontrolováno, vyžadováno a zpoplatněno s tím, že řidiči na tuto trasu musí najet z míst ložných manipulací nejkratší cestou. V tomto duchu připravit výběrové řízení na celoplošný výběr mýta v ČR s jednoznačným cílem zabránit tranzitu těžkých vozidel po komunikacích nižších tříd.

  5. Do doby výstavby mimoúrovňových křížení a stanovení tras pro kamionovou dopravu zakázat průjezd nákladních vozidel těžších 10 t přes železniční přejezdy na koridorových tratích a pro tato vozidla stanovit objízdné trasy. Tam, kde to nebude možné, zajistit nepřetržitý dozor Policie ČR včetně postihů dle bodu 3.

Tisková zpráva Odborné dopravní sekce Strany Zelených

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (7 votes cast)
Nehoda není náhoda – Zelení se ptají na odpovědnost ministerstev dopravy a vnitra, 5.0 out of 5 based on 7 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*