5 423 přečtení
Bře 06 2012

Zase likvidujeme železnici, pořád dokola …

Destrukce

Již dva roky usilují obce podél několika tratí navržených ke zrušení o odvrácení tohoto nevratného kroku a převodu těchto tratí na tyto obce dle principu “veřejná ruka (stát) veřejné ruce (obec)”, neboť dráha stále zůstává veřejným statkem.

Až do dnešních dnů vše vypadalo, že boj místních samospráv je úspěšný. V těchto dnech míří do vlády ČR materiál určující pravidla pro převod tratí vypracovaný státní organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ačkoliv předchozí verze materiálu obsahovala možnost prioritně nabídnout předmětné dráhy obcím v podobě převodu majetku, konečná verze materiálu navrhuje, že:

„před pokračováním v již zahájených řízeních a před eventuálním zahájením řízení o zrušení dráhy v případě dalších železničních drah se jeví proto jako vhodné přednostně prověřit možnost převodu vlastnictví dráhy na jiný právní subjekt, který bude ochoten i nadále dráhu provozovat, a teprve v případě nezájmu o převedení vlastnictví dráhy ve správním řízení rozhodnout o jejím zrušení. S ohledem na riziko poskytování nedovolené veřejné podpory byly ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže identifikovány dvě doporučené možnosti převodu majetku ze strany SŽDC na kraje, obce či soukromé společnosti, a to převod majetku za cenu zjištěnou znalcem, nebo za cenu vzešlou z procesu zjišťování a výběru zájemce o koupi majetku (dále jen výběrové řízení).“

Tedy SŽDC nabídne každou trať za stanovenou cenu ve veřejné soutěži, což je ovšem pro jakoukoli obec finančně naprosto nereálná varianta.

Když trať nikdo nekoupí, bude nabídnuta Ministerstvu obrany a pokud ani toto ministerstvo nebude mít zájem, dojde k jejímu zrušení. Teprve po zrušení dráhy bude při „při dalším postupu prodeje majetku přihlédnuto k zájmu samospráv“ a obce se tak bezplatným převodem dostanou pouze k pozemkům po bývalé dráze. Tento postup lze charakterizovat také větou „v každém případě je nutné zabránit tomu, aby se obce dostaly k tratím jako provozovatelným drahám“. To celé je umocněno stanovením podmínek pro získání dotací od státu na údržbu tratí a stanovením minimálního rozsahu provozu. „Paradoxem je, že SŽDC chce dnes tratě prodávat, i když v roce 2003 stát převedl na SŽDC majetek zcela bezúplatně a jehož výše se dnes odhaduje okolo tisíc miliard korun,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Michal Skala z Konzultační dopravní společnosti k tomu doplňuje: „Celý tento proces na mne působí, jako by kdysi někdo někomu slíbil nějakou zakázku, která by profitovala ze zrušené tratě. Proto se určité kruhy snaží železnici zlikvidovat stůj, co stůj. Další možností je, že se určité zájmové skupiny brání eventuálnímu vzniku alternativní veřejné dopravy neposvěcené kraji a jejich optimalizátory. Náznaky zrodu takových systémů najdeme například na Ústecku, kde z popudu obcí začaly ožívat krajem odmítané tratě“

Situace kolem regionálních tratí nenechává klidným ani Bohumila Augustu z KŽC – Doprava s.r.o. „Jakákoliv politická reprezentace není oprávněna likvidovat kolejovou síť České republiky, která vznikala evolucí po staletí a je plně využitelná i v dnešní době. Jediným částečně přípustným argumentem je zbavení se zátěže periodické údržby železniční infrastruktury z důvodu dlouhodobě špatného hospodaření SŽDC, s. o. a tím pádem přispívání k napjatému stavu státního rozpočtu. Ale i v tom případě prioritou převodu drah ze státního vlastnictví, správy a provozování musí být zachování možnosti dalšího provozování dráhy a drážní dopravy“, dodává Augusta.

„Nastalou situaci považuji za velmi nebezpečnou ukázku arogance a zvůle, a to kupodivu nikoliv proti dopravcům či “konkurenci”, ale vůči veřejné ruce, venkovským městům a obcím. A nejsou to zdaleka jen bezvýznamné vesničky. Momentálně pracuji pro děčínský magistrát ohledně tzv. Kozí dráhy. Bohužel snaha SŽDC není bez šance na úspěch, protože se jedná o poměrně hluboce odborný problém, který potřebuje širokou diskusi a vysvětlování souvislostí a vazeb. A rovnice “zrušíme = ušetříme” se na první pohled zdá velmi lákavá. Už na druhý pohled, kdy do rovnice zakalkulujeme náklady na demontáž a likvidaci dráhy, je to úplně opačně (pokud samozřejmě stát v tichosti nepočítá s tím, že to zůstane ležet a nechá se to být – to snad ale nikdo nemůže myslet vážně…)“, říká Jan Šatava, zakladatel první soukromé železnice v Čechách, známých Jindřichohradeckých místních drah.

„To, že na trati aktuálně není objednána doprava krajem, není z pohledu významu tratě jako rozvojového prvku regionu podstatné. Existuje řada případů tratí před několika léty prakticky odepsaných, které se staly významými (například Lysá nad Labem – Milovice nebo Nýřany – Heřmanova Huť), nehledě k tomu, že existuje i jiná než závazková doprava (například nákladní, kterou však vládní materiál vůbec nebere v úvahu)“, doplňuje zkušenosti z praxe pan Šatava.

Význam regionálních drah – už podle názvu – netkví v celostátním pohledu, ale pro region, proto je nepřijatelné, aby se centrálně rozhodovalo, kam povedou koleje. To je popření elementárních principů demokracie. Regionální dráha zůstává veřejným stakem bez ohledu na vlastníka či provozovatele.

Na závěr je nutné dodat, že v okolních státech v současnosti existuje celá řada ukázkových převodu regionálních železnic (bezúplatného či za symbolickou cenu) ze státu na samosprávnou veřejnou ruku: na Slovensku nyní finišuje převod tratě Trenčianska Teplá – Trenčianské Teplice na obce, z Rakouska to je třeba případ tratě Zell am See – Krimml (ze státu na zemi Salzburg) nebo celé řady tratí o délce v sumě okolo 800 km ze státu na zemi Niederösterreich, v Polsku trať Sklarzska Poreba – státní hranice na okres. I u nás máme dobře fungující precedens, a to jak dlouhodobě stabilní a zajištěnou Železnici Desná, tak slibně se rozvíjející provozy v severních Čechách, které jsou však na budoucnosti infrastruktury životně závislé. O tom se nikdo nezmiňuje.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (17 votes cast)
Zase likvidujeme železnici, pořád dokola ..., 4.7 out of 5 based on 17 ratings
Share


Autor:


21 komentářů

 • Napsal bimbo, 7. 3. 2012 @ 17:10

  Možná by stálo za to, přestat se handrkovat s našimi zlatokopy a zvážit možnost společného postupu soukromých dopravců na půdě EU nebo přímo žalobu u Evropského soudu na stát, který nedodržuje nařízení EU ohledně podpory železniční dopravy.
  Nevím, je-li to právně možné, jsem jen člověk, který upřednostňuje komfort železnice a nerad by se o něj nechal připravit stádem vyžírků.
  A to ještě nedávno proběhlo v televizi, že by se na SŽDC měly převést i vojenské vlečky a nádraží. No tak to by to dopadlo.
  Například pokud Němci přejedou Desirem hranice u Vejprt a pojedou až do Chomutova, asi jim vypadnou oči z důlků, jak taky může vypadat železnice. Není tam na 60 km jediné nádraží, které nechátrá nebo se nelikviduje. A to obě země měly přibližně stejné výchozí podmínky před 20 lety.

 • Napsal Domažličák, 7. 3. 2012 @ 22:56

  Na EU bych se moc nespoléhal. Momentálně (podobně jako předloni solární elektrárny) jsou dnes v kurzu bohaté dotace do přestaveb železnic na cyklostezsky. Díky těmto dotacím se nyní po celé Evropě mnoho tratí předělává na cyklostezsky (viz zejména Belgie). Dotace na solární elektrárny se staly vděčným zdrojem peněz pro mnoho spekulantů a totéž může být nyní s cyklostezkama. Nechci malovat čerta na zeď, ale je velmi pravděpodobné, že současné zvýšené snahy o rušení tratí jsou jen příprava pole na příjem dotací od EU na stavbu cyklostezek po zrušených tratích. U nás se tento model vyzkoušel na staré trati do Sázavy u Žďáru, kde se majiteli vlečky bohatě vyplatilo svou vlečku zrušit.

 • Napsal bimbo, 8. 3. 2012 @ 7:56

  Tak to potom nevím, co proti tomu dělat. Jestliže to takhle projde, tak určitě nebude tolik peněz na koupi tolika tratí najednou. Taky záleží na tom, kdo v které obci zrovna vyhraje volby a podle toho se bude každých 5 let měnit řístup k tomuto problému. O nějakém odkladu o měsíc a jednání s jednotlivými subjekty si nedělám iluze. To taky může být jen divadýlko. Nehledě na to, že každý rok se ten seznam může doplňovat o další a další úseky a tratě. O jakých 11 tratí teď momentálně jde, nikdo nezveřejnil.

 • Napsal Pražan, 8. 3. 2012 @ 9:16

  Ad “bimbo” = 08.03.2012 – 07:56:
  Přehled (byť poněkud nepřehledný) tratí, o nichž se nyní jedná, je k dispozici například ve zprávě České televize = viz:
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/167230-regionalni-trate-se-zatim-prodavat-nebudou/
  – docela podivný mi přitom připadá návrh na zrušení trati Čejč – Uhřice u Kyjova v kontextu s informací dostupnou zde:
  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=736213
  – ta trať by jistě byla docela dobře využitelná třeba jako vlečka k tomu zařízení = ať už při jeho výstavbě, nebo pak i za provozu …

 • Napsal arj, 8. 3. 2012 @ 10:07

  bimbo 8.3., 7:56: O jakých 11 tratí teď momentálně jde, nikdo nezveřejnil.

  Stačí se podívat do odkazů dole na tomto webu: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/nevyuzivane-regionalni-trate-se-zatim-prodavat-nebudou-rozhodla-vlada–1028689
  Tam je jejich mapka.

  určitě nebude tolik peněz na koupi tolika tratí najednou

  Pokud projde varianta převodu na obce “skoro zadarmo”, tak nepůjde o problém peněz na “nákup”; pravděpodobně by se dala získat i nějaká EU podpora (z fondů na “kulturní dědictví” – takhle vznikla řada muzejních tratí v DE, BE, UK, tedy daleko bohatších státech) na první velkou revizi.
  Ale spíš mám pochybnosti o penězích na pravidelnou údržbu. Kolegové Mužík i Šatava mluví řádově o 400 tisících/km/rok … rozpočty obcí jsou přitom v řádu 10 tisíc Kč na obyvatele. Takže 10-km trať (4 MKč) s tisícovkou obyvatel kolem (10 MKč) vysaje z obecních rozpočtů minimálně třetinu … a pochybuji, že pod to se nějaký starosta – zastupitelstvo podepíše.

 • Napsal bimbo, 8. 3. 2012 @ 10:29

  O tom nechci polemizovat, nemám s tím zkušenosti. Ale jen údržba, že by stála skoro 35 tisíc měsíčně jeden kilometr? Vždyť se přece neopravují všechny úseky každý rok. Navíc spousty prací neodborných, jako třeba nálety nebo sekání trávy, můžou dělat nezaměstnaní v rámci veřejné služby, nebo přímo technické čety měst a obcí. Jejich zaměstnanci se stejně musí každý měsíc platit, ať už železnice je nebo není. I nějaké menší opravy může dělat menší místní firma. No ale asi to tak je, to se nehádám. Pak taky něco materiál a hlavně zloději. Tam, kde se nebude jezdit denně, se asi lecos ztratí.

 • Napsal Pražan, 8. 3. 2012 @ 11:01

  Ad “bimbo” = 08.03.2012 – 10:29:
  Jen měsíční “MOON” na jednoho zaměstnance činí právě těch cca 35 tisíc Kč – a materiál i pracovní nástroje (a stroje) také nejsou levnou záležitostí: zdaleka ne vše lze efektivně dělat pouze ručně, materiál je třeba převážet, atd., atd., atd. … Navíc lze pochopitelně očekávat, že právě tyto de facto “privátní” tratě by byly cílem důsledného dohledu státních drážních orgánů, takže jejich provozovatelé by si nemohli dovolit zanedbávat cokoli, co by mohlo nějak souviset s bezpečností provozu dráhy i drážní dopravy na ní.
  Když kdysi skupina lidí okolo Honzy Šatavy zachraňovala “jindřichohradecké úzké” před jim hrozící likvidací, dělala leccos téměř zadarmo jako součást svého nadšení pro věc – to ale lze jen těžko očekávat nyní (kdy je už zcela jiná doba a nejde o “raritu” v podobě úzkorozchodek) od lidí, kteří mají mnoho jiných a pro ně mnohem důležitějších starostí, než pečovat “za hubičky” o nějakou lokálku. Pokud tedy Honza Šatava tvrdí, že reálná potřeba finančních prostředků na (řádnou) údržbu kilometru délky trati činí v současnosti cca 400 tisíc Kč ročně, pak bych mu rozhodně věřil: dobře vím, jak se na JHMD snažili snížit náklady na uvedení tratí do řádného stavu na minimum poté, kdy je od státu dostali za “symbolickou korunu”, a proto nepochybuji, že dobře ví, k čemu se takto vyjadřuje.

 • Napsal Domažličák, 8. 3. 2012 @ 11:37

  1. bych rád doplnil Arje s těma muzejníma tratěma v BE, tam se právě nyní tyto tratě, do kterých se před pár lety mnoho investovalo do jejich zachování, opět mění a to na cyklostezky.
  2. údržba tratí: uváděná čísla jsou předpisové hodnoty, kdy skutečnost je, jak to tak bývá, někde úplně jinde. Ale to jinde nemusí být jen výrazně nižší částka, ale pokud je na trati nějaký vážný problém (starý most, sesouvající se náspy), může to být i výrazně vyšší částka. Obecně však platí, že každý si bude trať udržovat za výrazně nižší částku, než SŽDC, která údržbu nebo nějaké subdodávky zadá spřízněné firmě jako “outsourcing”, což má pochopitelně značný vliv na cenu.
  Jak už jsem psal výše, já mám nyní větší obavu v tom, že se najde (pokud už není) nějaký spekulant, který rád zaplatí za trať pár ušmudlaných milionů, které se mu bohatě zúročí v podobě dotací z EU na stavbu cyklostezky. Tady budou důležité podmínky, co s koupenou tratí bude smět dělat poté, co ji koupí.

 • Napsal arj, 8. 3. 2012 @ 12:35

  Domažličák: každý si bude trať udržovat za výrazně nižší částku než SŽDC

  Proto jsem taky psal, že kolegové Mužík a Šatava (kteří se už o nějaké své koleje starají”) mluví o 400 tisících … a náklady SŽDC odhadují na trojnásobek této částky. A já si pamatuji z doby před 15 lety, kdy “mně patřil” 1,5 km trati, 1 most přes Jizeru, 11 výhybek a 1 mašinka T211, že každoroční “nutné podpisy” stály skoro půl mega (aniž se dělalo víc než nalití oleje).
  Ale třeba to muzejníci zvládají ještě laciněji – nevím.

  bimbo: údržba, že by stála skoro 35 tisíc měsíčně … můžou dělat nezaměstnaní

  Já s tím nepolemizuji, ale … tuší někdo, jaké budou podmínky “zprovoznění” tratě? Bude inspektorát BOZP chtít upravit nástupiště podle norem roku 2010/2015 nebo povolí půlmetrový “skok” mezi posledním schodem a uplácanou hlínou na nástupišti? A když povolí, budou rodiče nevychovaného spratka – pardon “hravého dítěte”, které si při tom zlomí nohu, chtít odškodné 2 miliony nebo jen 200 tisíc?

  D: muzejní tratě v BE se právě opět mění a to na cyklostezky

  Může se zeptat které … to nemyslím ve zlém, ale zda jsem je stihl navštívit.
  Což je ale další věc, které se bojím … jako dopravní fanda, který ale má další pracovní a rodinné povinnosti, se na nostalgickou trať podívám jednou-dvakrát. Pak za pár let jednou s dětmi – ale to už jen na trať v dosažitelné blízkosti, někdy se mi povede “utrhnout” na víkend do vzdálenějšího místa. Místní “nešotouši” přijdou s dětmi jednou za 2-3-5 let.
  Ale uživí tohle trať (ale i tu cyklostezku) v místě, které není v hustém osídlení ani jinak není turisticky atraktivní? Takže vlastně i z tohoto důvodu by mne zajímal seznam těch definitivně zrušených belgických tratí – jak daleko byly od potenciálních “zákazníků”.

 • Napsal Domažličák, 8. 3. 2012 @ 22:41

  Nedávná návštěva Belgie mě vyšokovala astronomickým počtem zrušených tratí a to i hlavních mezinárodních. Konkrétně mě vyděsilo kompletní zrušení všech tratí do kdysi důležitého uzlu Bastogne. Poslední zrušená trať je z Libramontu, kterou zrušili nedávno, jsou na ní ještě koleje a má se v brzské době předělávat na cyklostezsku. Další cyklostezsku dělají z muzejní tratě do Kalterherbergu, po které se ještě nedávno proháněla velovozítka. Výčet všech zrušených belgických tratí by vydal na román na pokračování.

 • Napsal bimbo, 9. 3. 2012 @ 9:19

  Potom je třeba říct, že pokud provozování jedné vlečky stojí půl milionu jenom za razítka, tak je asi něco špatně nastavené. Předpokládám, že pravidla stanovil nějaký státní úřad a nějaký jiný státní úřad, nebo státem pověřená firma, kontroly provádí a zároveň si stanovuje cenu. Vychází mi to zhruba 300,- za jeden metr ročně pokud dobře počítám. Za ty peníze by se to ještě nedávno dalo postavit.

 • Napsal Busman, 10. 3. 2012 @ 8:48

  Žádný “spekulant” trať nekoupí, aby na ní s přispěním EU postavil a provozoval cyklostezku do té doby, než bude moci od každého cyklisty vybírat 100 Kč za průjezd (dotace nekryje 100 % nákladů). To právě udělají jen obce či sdružení obcí, které si koupí trať za korunu a požadají o dotaci na stavbu cyklostezky. Vyjde je to levnějšc než na trati objednávat osobní dopravu. Takhle to udělají i kraje – viz plánované cyklostezky na tratích převedených Dolnímu Rakousku (Waidhofen-Fratres, Göpfritz-Raabs). Turistické vláčky nejsou řešením pro všechny tratě, JHMD do velké míry žijí z toho, že jsou úzkokolejné a jediné. Bylo-li by takových tratí v regionu víc, cílová klientela se rozmělní. A kdo ví, jak to s JHMD bude, když pan Šatava odešel…

 • Napsal Domažličák, 10. 3. 2012 @ 18:38

  Busman, proč myslíte, že jsou u nás stavby tak strašně drahé? Myslíte, že u nás je dražší materiál nebo pracovní síla? Ne, je to tím, že je všechno záměrně nadhodnocené, aby si spekulanti dostatečně vydělali. Myslíte, že někoho z těch, co postavili solárky trápilo to, že od nich ČEZ nebral elektriku? Spekulanty to rozhodně netrápilo, poněvadž si dostatečně vydělali už tím, že solárku postavili. Skutečná cena stavby byla mnohem nižší než deklarovaná a dostatečně nízská, aby ji “částečné” dotace z EU nejen pokryly, ale aby zbylo i do kapes spekulantů. U jedné takové solárky jsem se ochomýt a když ČEZ prohrál soud s teplárnama a musel od nich nadále brát elektriku, hrozilo, že nebude odebírat elektriku ze solárek, vůbec je to netrápilo.

 • Napsal Neetatista, 15. 3. 2012 @ 11:40

  bimbo napsal: “Nevím, je-li to právně možné, jsem jen člověk, který upřednostňuje komfort železnice a nerad by se o něj nechal připravit stádem vyžírků.”

  To jako, že Vaše pohodlí má být pro ostatní rozkazem?? Kdo je pak vlastně vyžírka? :)))

 • Napsal bimbo, 16. 3. 2012 @ 11:14

  Jelikož dávám státu na různých daních zhruba polovinu svých příjmů. nepřipadám si jako vyžírka, pokud žádám, aby si stát plnil základní povinosti mezi které patří dopravní obslužnost. A to obslužnost pro všechny občany, nejen pro obyvatele velkých aglomerací.

 • Napsal arj, 16. 3. 2012 @ 14:26

  dávám státu na různých daních zhruba polovinu svých příjmů

  Ale to dává většina lidí, kteří pracují jako zaměstnanci

  stát plnil základní povinosti mezi které patří dopravní obslužnost

  Kde je napsáno, že “zajištění dopravní obslužnosti” patří mezi základní povinnosti státu – resp. spíš bych se zeptal, kde je napsáno, že “dopravní obslužnost patří mezi práva občana” (mezi “základními lidskými právy”, zaručenými ústavním zákonem, se o dopravě nic nepíše)?

  člověk, který upřednostňuje komfort železnice

  A už vůbec nikde se nepíše o dopravní obsluze železniční dopravou. Jinak si myslím, že nadpoloviční většina lidí (rodin) považuje za “komfort” své vlastní auto – zejména pro nepravidelné cesty = na dovolenou, na chatu. Jiná, taky velká skupina lidí, považuje za komfort to, co jim nabízí žlutý dopravce (bez ohledu zda ve vlaku nebo v autobuse) a modré vlaky považuje naopak za nekvalitní “socku”.

  obslužnost pro všechny občany, nejen pro obyvatele velkých aglomerací

  Jak chcete definovat “obslužnost pro řídce obydlené oblasti”? Kdo ji zaplatí … místní občané (několik obcí se 100 obyvateli každá), občané většího celku (regionu, kraje) nebo celého státu?
  A máte jistotu, že ti místní občané si při volbě mezi školou (ZDŠ) – zdravotním střediskem – veřejnou dopravou vyberou tu dopravu?

 • Napsal bimbo, 19. 3. 2012 @ 10:58

  No kdo by to zaplatil? Stát z daní nás všech. Tedy aspoň těch, kteří platí poctivě. Pokud Vám tedy něco říká solidarita velkých s malými, bohatších s chudšími apod. Asi moc ne, že?
  Taky nikdo neříká aby, tam něco jezdilo každých 5 minut jako MHD. Ale jednou nebo dvakrát za den je opravdu nepoužitelný interval.
  Mimochodem pokud je pro nějakou tu rodinu, jak říkáte, větší komfort auto, tak podle vaší teorie by si měla ta rodina platit opravy silnic ve svém okolí sama ne?

 • Napsal bimbo, 19. 3. 2012 @ 11:01

  Jo a s tou ústavou tu nemávejte.
  Stát by chtěl na daních čím dál víc a zajišťovat čím dál míň. Občane dej prachy a postarej se o sebe sám. To je podle Vás dobře? Zřejmě budete trochu do modra:)

 • Napsal Neetatista, 20. 3. 2012 @ 13:41

  bimbo napsal: “No kdo by to zaplatil? Stát z daní nás všech. Tedy aspoň těch, kteří platí poctivě. Pokud Vám tedy něco říká solidarita velkých s malými, bohatších s chudšími apod. Asi moc ne, že?”

  Vy klidně můžete být bohatší než já. Já nemám ani vlastní bydlení.

 • Napsal Michal Skala, 20. 3. 2012 @ 14:20

  Neetatista: Já nemám ani vlastní bydlení.
  Děkuju za potvrzení mé teorie, že nejvíce tzv. rozpočtově odpovědní jsou ti, kteří jsou ve skutečném životě živeni někým jiným, tím pádem ani rozpočtově odpovědni být nemohou, neb o skutečné ekonomice nemají ani páru.

 • Napsal bimbo, 20. 3. 2012 @ 15:32

  Já vlastní bydlení sice mám, ale jsem taky jen zaměstnanec:)
  Ale kupodivu mi vůbec nevadí, že se z mých daní opravují krucifixy, financují azylové domy, staví silnice nebo provozují železnice někde na druhým konci republiky atd atd…
  Vadí mi jen financovat např. pánům Řebíčkovi, Dalíkovi, Topolánkovi a mnohým dalším, abych nikoho neopomenul:), jejich vily!

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*