5 144 přečtení
Zář 26 2009

Dopravní podnik v Ostravě investuje více než 700 milionů korun do vozidlového parku

Nová nízkopodlažní tramvaj Vario LF3/2 v Ostravě

Nová nízkopodlažní tramvaj Vario LF3/2 v Ostravě

„Renovace vozového parku drážních vozidel,“ je název projektu, na nějž získal Dopravní podnik Ostrava a.s. podporu z evropských fondů více než 230 mil. Kč. Celkové investice do obnovy vozového parku v letech 2010 až 2013 jsou vyčísleny na 703 milionů korun.

Projekt „Renovace drážního vozového parku,“ je naplánován na období od roku 2010 do roku 2013. „V těchto letech zakoupí dopravní podnik sedm dvanáctimetrových trolejbusů, tři osmnáctimetrové trolejbusy a jednu vysokokapacitní tramvaj. Dále pak dojde u 23 tramvajových vozů k jejich renovaci,“ upřesnil ředitel Dopravního podniku Ostrava a.s. Ing. František Kořínek s tím, že cílem projektu je zvýšení komfortu při cestování v MHD, snížení ekologické zátěže, obnovení zastarávajícího vozového parku a v neposlední řadě zvýšení počtu nízkopodlažních vozidel, které mohou využívat občané s omezenou možností pohybu a orientace. „Všech 34 drážních vozidel, které budou díky tomuto projektu nově zakoupeny nebo renovovány, musí být a budou nízkopodlažní. Mimo jiné nám to umožní provozovat také větší množství zaručených bezbariérových spojů,“ doplnil František Kořínek.

V rámci regionálních operační programů (ROP) podpoří EU tento projekt více než 230 mil. Kč, což představuje 40 % způsobilých výdajů projektu, tj. náklady spojené pouze s pořízením nebo renovací vozidel. Celkové výdaje dosáhnou částky 590 mil. Kč.

„Nechceme zůstat jen u drážních vozidel, tedy tramvají a trolejbusů. Očekáváme, že začátkem příštího roku bude EU vyhlášen obdobný program týkající se autobusové dopravy, již nyní intenzivně připravujeme podklady pro tento autobusový projekt, který nám umožní obdobným způsobem renovovat autobusový park,“ uzavřel ředitel Dopravního podniku Ostrava a.s. Ing. František Kořínek.

Regionální operační programy (ROP) jsou vedle tematických operačních programů, dalším typem programových dokumentů určených pro podporu a rozvoj regionů ČR. Jejich cíle podporované oblasti jsou především – podpora měst a venkovských sídel, rozvoj cestovního ruchu, zlepšování dostupnosti měst a regionu. ROP jsou tak zaměřeny na konkrétní region soudržnosti a řešení jeho typických problémů.

V rámci regionálních operačních programů tak mají možnost kraje, obce i regionální provozovatelé veřejné dopravy získat podporu při modernizaci hromadné dopravy. Prostředky mohou čerpat například na obnovu vozového parku, na rekonstrukci nevyhovujících zastávek a železničních stanic, jejich bezbariérový přístup, zavádění ekologických technologií veřejné dopravy apod. Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro celou Českou republiku a všechny ROP je více než 4,6 miliardy EUR.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*