Lis 24 2008

Hamburk železniční II

Hafenbahnhof Unterelbe

Hafenbahnhof Unterelbe

Takže předcházejí pindání Hamburk železniční I bylo o tom, jak se dostat do Hamburku mašinkou, tohle pindání zase bude pro změnu o té ostatní železnici na území tohoto velkoměsta.

Stručný úvod pro neznalé do němčiny:

Bahn – Jakákoliv dráha, nejen železniční. Pro můj účel předpokládám Eisenbahn, neboli železnici, překvápko? 😉

Zug – většina lidí neněmců si myslí, že to je vlak. Ale není to jen vlak, je to cokoliv, co má jízdní řad a plazí se to, většinou, po zemi. Čili to může být vláček osobní, nákladní, tramvaj ale taky autobus jedoucí konkrétní linku a jsou to schopni použít i dokonce pro loď … Ostatně se to podobným způsobem Němcům plete i do angličtiny a pak takový autobus klidně nazvou train …

Anschlußbahn – přípojná dráha alias vlečná dráha alias vlečka … Ostatně ty pojmenování mohou býti ještě i další, např.:

Hafenbahn – přístavní dráha, neboli koleje po přístavu. Na rozsahu kolejiště zase vcelku nezáleží, klidně to může býti i jen jedna kolej délky řádově desítek či stovek metrů, podstatný je opět ten přístav u toho. Hamburská hafenbahn na Wikipedii.

Gütterbahn – dráha, v tomto případě samozřejmě železniční, pouze s nákladní dopravou

Museumsbahn – dráha, v tomto případě samozřejmě železniční, pouze s příležitostným provozem pomocí historických vozidel, tj. takových, které dnes už většinou u hlavních dopravců nepotkáte v pravidelném provozu. Sem tam některé bývají kombinované s předchozím typem dráhy.

Zase něco zkratek:

Bf – Bahnhof. Nádraží, co k tomu dodat ? Snad jediné, pod tento pojem se vejde vše, kde zastavuje něco, co se dá označit bahn a zároveň zug. Může sloužit jen pro potřeby osobní dopravy, ale i pro nákladní dopravu.

Hbf – Hauptbahnhof. Viz předešlé, jen je v dané oblasti považované za hlavní, bůh ví proč …

Gbf – Gütterbahnhof. Nákladní nádraží, pokud chcete na takovém vystoupit, musíte se nechat poslat jako balík. Ale v současné době typ nádraží, volně napsáno, na odstřel … pardon … na vybagrování …

Rbf – Rangierbahnhof. Seřaďovací nádraží, kdo neví co to znamená, nechť se zajede podívat třeba do České Třebové, nebo Olomouce …

Ubf – Urnschlagbahnhof. Jak to nazvat česky, překládací nádraží ? Nebo jen překladiště ? V každém případě se jedná o nádraží, které slouží pouze pro potřeby překládky mezi železnicí a silnicí a samozřejmě při použití tzv. moderních přepravních technologii – kontejner, kombi doprava, … Při použití “starých” technologii, v podstatě Gbf …

??? – Hafenbahnhof. Nádraží sloužící pro obsluhu přilehlého přístavu. Na velikosti přístavu a příslušného toku nezáleží, ať je to třeba i na nějakém větším potoku, podstatný tam je ten přístav. Kdo zná zkratku ?

Bw – Bahnwerke. Železniční dílny s potřebným kolejištěm, občas nemalým.

No a další nějaké popisy možných typů nádraží a podobně se dají, jak jinak, najít na německé wikipedii.

Dále ještě něco:

Klappbrücke – zdvihací mosty v různých podobách a i použití.

Industrialgebiet – průmyslová zóna, pokud se tam nachází koleje, obvykle má kolejová doprava univerzální přednost.

Tak, úvodní pindy máme za sebou. Až u nám moc místa na článek nezbývá, že ? Nebo snad máte jiný pocit ? 😉

No dobře, dobře, nějak to zkusím popsat. A bo zase spousta čtverečních kilometrů, bude lepší, když se přidržím pro tentokrát provozovaných kolejí. O těch co už nejsou, snad někdy zase jindy, i když … nejsou … ?

Vývoj německé železniční sítě a i vývoj, bych tak napsal, a i myšlení o využitelnosti tohoto dopravního prostředku tu rozepisovat nebudu, bo by to nemuselo dopadnout dobře, zejména ne v navazující diskuzi.

Asi bude nejlepší začít největší koncentrací potenciálního kovového odpadu na zemí a to prej i nejen v Hamburku či v Německu, ale i v Evropě či snad světa a to je právě Rbf. Maschen. Překládat tento článek s wikipedie nebudu, to se na mě nezlobte, nepřijde mě to totiž smysluplné. K tomuto megakolejišti snad jen tolik, že po jeho zprovoznění zanikly původní Rbf, které se nacházely více či méně v Hamburku – Billwerder, Rothenburgsort, Wilhelmsburg a i jiné. Nemluvě případné o redukcích dalších nádraží po přesunu příslušných úkonu tamtím směrem. Některé s těchto prostor jsou znovu využity pro železniční záležitostí – Ubf Billwerder, oblíbený to cíl pro kombi dopravu. Případně zvolna zarůstají nálety či městem, samozřejmě po jakési úpravě kolejišť.

Co se týče kategorie Gbf, tak ty jsou už dneska pomalu minulostí, teda už nejsou žádné, až na jedno – Gbf Wandsbek, které je ale v současnosti je využívané jako základna pro elektrifikaci tratě Hamburg – Lübeck a to už jest taktéž hotovo a tak prochází pozvolna redukcí … eee pardon …. modernizací ….

Pokud vynechám už zmíněné Ubf Billwerder, tak ostatní podobné prostory, teda technologicky poplatné době vzniku, už jsou taktéž minulosti a pomalu tyto prostory pohlcuje buď vegetace, nebo město …

Tak a čeho je tu nejvíc ? No ? No přece přístavu, prej dokonce je největší v Německu, takže s toho plyne, že nejvíc jest tu nádraží kategorie Hafenbahnhof, samozřejmě pokud vynecháme nádraží pro lidi a ty tu teď neřešíme.

Hafenbahnhof jsou tu čtyři – Süd (haupthafenbahnhof, hlavní přístavní nádraží), Unterelbe. Waltershof/Süderelbe a Höhe Schaer. Samozřejmě, dalších nádraží (bezirkbahnhof a bo nevim jak to přeložit, tak se to pokusím přejít mlčením) v přístavu jest tu více, ostatně ale některé už taky prochází “modernizací”. Tyto nádraží si vcelku co do rozlohy nezadají o moc s rbf Maschen, ale údajně prej taky nestíhají. Zvláštní jest, že pokud člověk prozkoumá třeba Google Earth, tak se zda, že tyto nádraží mají podstatně více kolejí, než posléze přilehlé nakládací místa v přístavu.

Co se týče komodit, tak kontejnerové vlaky směřují na Süd a Waltershof. Co se týče sypkých materiálu (uhlí, rudy), tak to zřejmě vede Waltershof. Ostatně v jeho sousedství se nachází překladiště uhlí na a z lodí, přece jenom ne všechny tepelné elektrárny nacházející se v dosahu vody mají dnes funkční, či vůbec nějakou, vlečku. Dále se zde nachází zdejší Aluminiumwerke, neboli hliníkárna a pak ještě fabrika na zpracováni železa, ale to nevím, o co přesně se jedná.

Co se týče zemědělských náležitostí, tak to zřejmě vyhrává Höhe Schaer.

Co se týče rafinerii, tak ty se nachází tak různé po přístavu, takže tam je to Unterelbe (výhradně, ostatní nákladiště v přilehlém přístavu už nemají kolejové připojení, nemluvě o stavu tohoto přístavu), Höhe Schaer a Süd.

Zvláštnosti při cestě nákladního vlaku od severu a Berlína s cílem Waltershof, s důvodu jinak nutné úvrati v bf Harburg, jest průjezd přes Höhe Schaer a následně přes Kattwybrücke (most přes Süderelbe/Jižní Labe), kde se jedná o most, jenž se na rozdíl od většiny ostatních mostu kategorie klappbrücke nezvedá otáčením okolo nějakého čepu, ale dochází k jeho zvednutí v podstatě stejně jako u výtahu. Zajímavé na tomto mostě jest mimo systému zdvihání taktéž to, že se jedná o kombinovaný silničně-železniční most, kde se kolej nachází uprostřed vozovky a tato trať jest elektrifikována. Bohužel, tento most se nachází mimo dosah jakékoliv MHD či VHD. Podobny most se nachází ještě přímo v přístavu, ale tam se jedná pouze o neelektrifikovanou vlečku/spojovací trať mezi hafenbahnhof Höhe Schaer a Süd. Dále se v přistavě dá najít ještě pár dalších klappbrücke, leč už pouze silničních s jednou výjimkou (Harburg) a ta už má před sebou červený trojúhelník … ostatně i přilehlá část přístavu už vypadá tak spíše na zasypání v tomto případě …

Co se týče bw pro lokomotivy používané na posun v těchto nádražích, tak toto se nachází v prostorech bf Wilhelmsburg. Kde by se snad mělo i nacházet nějaké muzeum, ale tím si nejsem moc jist.

Dále, čeho tu jest taktéž nemálo, to jest průmyslové zóny, bohužel, některý v životě neviděli ani kousek kolejí, další o ty své už i přišli. Leč je tu jedna výjimka a tou je Bilbrook. Leč tento prostor jest obsluhován náležitostmi firmy AKN. Smutné na tomto prostoru jest, že zde kdysi začínali dráhy směr Trittau a Zoolspieker. Zatím co s druhé jmenované dneska zbyly akorát náspy, používané cyklisty a podobně, tak s prvně jmenované zůstala aspoň část do Glinde (guterbahn) s vlečkou do tamější průmyslové zóny a ten zbytek v rámci možnosti viz předešlé. Ostatně i v tomto prostoru dochází k jakési “modernizaci” přeprav a následné redukci kolejišť a kolejí. Ostatně společnost AKN má s daném prostoru i jednu ze svých bw.

Co se tyče společnosti AKN, tak ta provozuje ještě jednu dráhu a to Bergedorf – Geesthacht – Krümmel + nějaká vlečka (guterbahn + museumbahn). Na této trati ještě podstatné, že na konci je jaderná elektrárna + energy park, kde jsou realizované různé způsoby získávání elektrické energie (přečerpávací elektrárna) a to i ty tzv. obnovitelné (solární panely) a dále na této trati spolek s dloooouhym názvem muzejní parní provoz. Ostatně na jejich webu najdete aktuální jízdní řád. Akorát drobnost, jezdí s ex Dánskou průmyslovou parničkou, ale to je detail. A další muzejní věci si nechám, jak překvapivé, na někdy jindy …

A na závěr to nejdůležitější, teď si něco povíme o provozu – je prostě velký …. 😉

Ne, vážně, jezdí toho tu dost. Jak vlaků všech typů přeprav, tak i dopravců, jejích vyjmenovaní by bylo na dlouhou a tak hold se na to vykašlu, hold lenost zlá nemoc. Snad jen tolik, že tu jsou k vidění vozidla, jak tažená (vagóny) tak hnací (lokomotivy) osobní i nákladní přepravy, různých dopravců nejen s Německa. Bohužel, žádnou českou mašinku jsem tu ještě neviděl a zřejmě ani neuvidím, na rozdíl třeba od rakouské, ostatně jsem tu ještě ani neviděl třeba polskou, či dánskou (vyjma motorových jednotek), takže zase, vcelku pohoda. Samozřejmě, velký provoz se týká tratí v Hamburku, vyjma tratí via Glinde a Krümmel, tam je to mírně napsáno bída, ale to je o jiném povídaní.

Osobně si myslím, že by to mohlo v dané chvíli stačit, ale možná si dáme ještě i trojku povídání o hamburské železnici, nebo že by aj čtverku ?

Fotky najdete, i s dalšími s Německa, na mých stránkách v fotogalerii na adrese http://jalbum.pjp.cz/Deutschland/.

Share

Můžete komentovat