Říj 10 2010

Brambory po železnici

Nákladiště Děbolín

Brambory jsou jednou z komodit, která se před sametovou revolucí běžně přepravovala po železnici, ale brzy po revoluci úplně přešla na silnici. V roce 1993 jste mohli ve vnitrostátní přepravě po železnici potkat poslední vagony ložené bramborami. To platilo až do 6.10. roku 2010.

Důvody proč brambory po železnici skončily jsou jednoduché. Díky dlouhé době přepravy docházely k zákazníkovi až z 20% znehodnocené. Zatímco za socialistického plánování byly plánovány i ztráty, současný systém vysoké ztráty při přepravě netrpí. Navíc železnice nebyla schopna garantovat průběžné dodávání vozů a tak jeden den nepřijel žádný vůz, zatímco druhý den přijelo třeba dvakrát tolik vozů, než byl příjemce schopen vyložit a tak se přeprava prodražovala i na poplatcích, jako je například tak zvané stojné vozů. Železnice nebyla schopna tyto potíže řešit a tak logicky vše přešlo na silnici.

Vykládka brambor v Horažďovicích

Tento stav přetrvává dodnes, ale loni se zablýsklo na změnu, když největší český výrobce škrobu Lyckeby Amylex v Horažďovicích kontaktoval společnost KDS Cargo, s.r.o., jestli by mu neprovozovala jejich neprovozovanou vlečku. Vzhledem k tomu, že KDS Cargo se zabývá zejména železničními přepravami, tak začala zjišťovat, jestli by se z neprovozované vlečky mohla stát vlečka provozovaná. Výsledkem je zatím sice jen zkušební přeprava jednoho vozu s bramborami, která se uskutečnila mezi nákladištěm Děbolín kde byl vůz naložen 6.10. a vlečkou Lyckeby Amylex v Horažďovicích, kde proběhla vykládka 8.10., ale s příslibem, že příští rok se bude po železnici přepravovat celá polovina dovážených brambor, což činí necelých 40 tisíc tun.

Tuto zkušební přepravu předcházela složitá jednání, kde se ve všech pádech skloňovala ekonomika a logistika. Jednání se krom Lyckeby Amylexu a KDS Carga, účastnily firmy ČD Cargo, Spedica a Zemont. KDS Cargo navrhlo technologii nakládky vozů, vybralo nakládací stanice, navrhlo způsob přepravy. Zároveň bude na vlečce Lyckeby zajišťovat posun s vozy a jejich vykládku. ČD Cargo přislíbilo přizpůsobit vlakotvorbu dle návrhu KDS Carga tak, aby přepravě brambor vyhovovala. Spedica celý projekt zajišťuje po obchodní stránce a Zemont dodá nové velkokapacitní vykládací zařízení na vlečku Lyckeby. Na vlečce tak bude možné vyložit celý ucelený vlak během několika hodin.

Vykládka brambor z automobilu

Brambory se budou nakládat v cca třiceti stanicích od Sedlčan přes stanice jindřichohradeckých úzkokolejek, až po Nové Město na Moravě. Manipulačními vlaky budou vozy přepravovány z jednotlivých stanic do sběrných bodů, ze kterých budou vypravovány ucelené vlaky do Horažďovic. Sběrné stanice budou Benešov u Prahy, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Jihlava a Havlíčkův Brod. Největší množství (15 000 t) se bude nakládat v žst. Pacov, kde bude KDS Cargo zajišťovat i nakládku. V ostatních stanicích bude KDS Cargo nakládku pouze koordinovat, ale nakládat vozy si budou zemědělci sami.

Všechny zúčastněné strany si dokázaly navzájem vyjít vstříc a projekt přivést do stavu, kdy vychází přeprava brambor po železnici výhodněji než po silnici a to nejen po finanční stránce, ale také po stránce provozní. S velkým množstvím aut a rozličných dopravců při vykládce brambor v Horažďovicích totiž souvisí i jistý chaos a problémy s tím spojené. Pro zákazníka bude mnohem výhodnější, když mu vykládku poloviny dovážených brambor zajistí jedna společnost.

Zdá se, že projekt již nemůže nic ohrozit. Jediná obava vznikla ohledně výměny vedení ČD Cargo, protože zatím není jisté, jak se ke změnám, na které muselo ČD Cargo přistoupit, nové vedení postaví.

Share

Můžete komentovat