Čvc 07 2010

Obnovená česko-polská železnice Harrachov – Szklarska Poręba bojuje s „úředním šimlem“

Slavnostní vlak nezahájil mezistátní provoz

2. července 2010 vyjel slavnostní vlak z polské Szklarske Poręby do Kořenova, vedený polskou motorovou jednotkou SA 134. Po 65 letech a zastavení provozu na podzim 1945 měla být jízdou vlaku (zatím pouze pro pozvané hosty) slavnostně zahájena a následující den, 3.července, obnovena pravidelná veřejná železniční doprava z Polska do České republiky přes Jizerské hory a Krkonoše. Slavnostní proslovy nejvýznamnějších hostů po návratu vlaku do Szklarske Poreby (za českou stranu pronesl zdravici předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka) byly poznamenány nepříjemnou okolností – nikdo z přítomných nedokázal říci, jestli 3. července pravidelný provoz přes státní hranici vůbec začne.

Slavnostní zahajovací vlak Szklarska Poreba - Kořenov ze 2.7., míjející výhybnu Jakuszyce a Novosvětský průsmyk ve výšce 885 m.n.m.

Polský „úřední šiml“ prozatím zvítězil nad železnicí a jejími cestujícími

Až po ukončení oficialit oznámil zástupce správce polské dopravní infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., že pro veřejnost vlaky jezdit nemohou, protože nejsou ani po dlouhých jednáních splněné podmínky provozu, mj. nesouhlasí s komunikací mezi výpravčími železničních stanic Tanvald a Szklarska Poręba Górna veřejnou telefonní sítí, protože polské tratě musí mít podle jejich předpisu samostatný traťový telefon, resp. telefonní kabel, který trať postrádá. V době mobilních, satelitních telefonů a GPS důvod neuvěřitelný, ale pro správce polské infrastruktury byl tímto slavnostně ukončen mezinárodní projekt revitalizace trati, podpořený Evropskou unií, když průjezdem vlaku se prokázala její sjízdnost bez ohledu na to, zda bude sloužit cestující veřejnosti.

Potichu zahájen vnitrostátní provoz Szklarska Poręba – Jakuszyce

Polský železniční dopravce PKP Przewozy Regionálne (PR) alespoň téměř utajeně a bez komunikace s českou stranou zavedl v sobotu 3.července provoz na bezmála 9tikilometrovém úseku Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce a přímo od nástupiště v Jakuszycích náhradní autobusovou dopravu do Harrachova a zpět, resp. k harrachovskému nádraží v místní části Mýtiny. Jízdní řády se objevily na internetu v pátek 2.července večer. Jedná se o provizorní stav do doby vyřešení problémů mezistátního provozu, ale způsob zabezpečení z polské strany budí rozpaky. S výjimkou jednoho vlaku ignoruje časy příjezdů a odjezdů vlaků Českých drah v Harrachově, navazuje jen na vlaky v Jakuszycích do a od Szklarske Poręby. I tak je zahájení provozu mezi Sklarskou Porebou a Jakuszycemi (v nadmořské výšce 885 metrů) polskými motorovými jednotkami SA 134 s navazující náhradní autobusovou dopravou do Harrachova malým zázrakem a významným svátkem. Osobní doprava na kolejích v tomto úseku nebyla 62 let.

Náklady a financování

Projekt Revitalizace železniční tratě Szklarska Poreba – Harrachov je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Dotace z tohoto programu činí 85% způsobilých výdajů, zbylých 15% je spolufinancováno z národních zdrojů. Náklady na celý projekt jsou 5 061 250 €uro (cca 160 miliónů Kč), z čehož je podíl české Správy železniční dopravní cesty 800 000 €uro (cca 20 miliónů Kč). Realizace projektu začala v prosinci 2008, práce na obnově trati byly zahájeny 8.5.2009 a ukončeny v červnu 2010. Délka opraveného úseku česko-polské trati je cca 15,4 km, na polské straně v rámci projektu 13,3 km ve vlastnictví Dolnoslezského vojvodství, na české straně 1,1 km. Mimo projekt opravily PKP Polskie Linie Kolejowe svůj zbylý 1 km trati, přilehlé k železniční stanici Szklarska Poreba Górna. Traťová rychlost je 50 km/h, na četných nechráněných přejezdech vlak zpomaluje na 10 km/h.

Ohlédnutí do historie trati

Původně významná spojnice průmyslového Liberecka se západním Slezskem, bohatým na nerostné suroviny, byla otevřena v roce 1902, v roce 1923 byl úsek z Polska do tehdejší pohraniční přechodové stanice Kořenov elektrifikován a po válce na podzim roku 1945 provoz ukončen. V roce 1959 připadla polská stanice Tkacze, dnešní Harrachov, v rámci vyrovnání hranic na Odře a Nise k Československu. Až tam vlaky jezdily z Polska do roku 1948.

19 let pokusů o zprovoznění

Po roce 1989 došlo ke vzniku a v roce 1991 sjednocení aktivit za zprovoznění železnice na české straně a byly zároveň zahájeny práce dobrovolníků na českém úseku trati ke státní hranici, kam 15.8.1991 přijel první zvláštní vlak v rámci česko-polského mítinku „Za zprovoznění železničního spojení mezi stotisícovými městy Liberec a Jelenia Góra“. Následně pokračovaly práce na polské straně směrem k Jakuszycím a po dodatečném zapojení polských železnic PKP se podařilo provizorně zprovoznit celý úsek, když 31.5.1992 projel z Kořenova do Szklarské Poreby jako první pracovní vlak – motorový vůz 810.260. V létě 1992 se rozjely mezistátní vlaky pro veřejnost v trati Kořenov – Szklarska Poręba, v září téhož roku dokonce v celé 87 km dlouhé trati Liberec – Jelenia Góra. Následovala série občasných jízd mimořádných vlaků zhruba jednou do roka, zakončená oslavami 100.výročí trati Tanvald – Harrachov – Szklarska Poreba ve dnech 5. až 7.7.2002.

(Bližší informace o česko-polském spojení vlaky a náhradní autobusovou dopravou PR na webu Železniční společnosti Tanvald www.zubacka.cz a www.przewozyregionalne.pl )

Share

Můžete komentovat