Úno 20 2010

Boj o železniční trať č. 326 z Nového Jičína do Hostašovic pokračuje

Tento příspěvek je 2. částí z 3 článků Trať 326

Trať 326 po ničivé povodni v roce 2009

Přepravu cestujících z Nového Jičína do Hostašovic namísto vlaků dočasně zajišťuje ve výlukovém jízdním řádu náhradní autobusová doprava. Otázkou budoucnosti této povodněmi poškozené železniční tratě se v uplynulých dvou týdnech zabývaly zastupitelstva v Novém Jičíně a v Hodslavicích. Klíčové projednání krajští zastupitelné Moravskoslezského kraje ve středu 17. února odložili na další zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo Hostašovic projednalo bod týkající se obnovy železniční tratě také ve středu 17. února. Po rozsáhlé diskusi s občany a za účasti Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a životní prostředí nezměnili své původní stanovisko z července loňského roku a tedy nejsou pro zrušení tratě, ale netrvají na obnově. Pro obnovu tratě hlasovalo pouze šest z patnácti zastupitelů, a to i přesto, že v obci podepsalo petici za obnovu tratě více než 500 občanů starších 18 let.

Naopak na obnovení loňskými povodněmi poškozené železniční trati trvají členové městského zastupitelstva v Novém Jičíně. Na posledním zasedání 11. února již potřetí potvrdili své stanovisko z července loňského roku. Zastupitelé se takto rozhodli i po přednesení nových, avšak ne zcela objektivně prezentovaných informací ze strany náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a zástupce Správy železniční dopravní cesty, kteří se jednání také zúčastnili.

Zastupitelstvo v Novém Jičíně v únoru tímto problémem zabývalo již potřetí. Poprvé zastupitelstvo města přijalo usnesení již loni v červenci, ve kterém žádají obnovení železniční trati z Nového Jičína do Hostašovic, kterou poničila červnová povodeň. V listopadu pak byl bod z jednání zastupitelstva stažen a přeložen na prosincové jednání.

Zastupitelé v prosinci opět potvrdili červnové stanovisko pro obnovu tratě a pro získání dalších informací byla vytvořena komise, jenž měla za úkol zahájit rozhovory s krajským úřadem a Správou železniční dopravní cesty o ekonomické budoucnosti trati. Do komise byli určeni místostarosta Milan Šturm (ODS), radní Petr Orel (Strana zelených) a zastupitel Břetislav Gelnar (ČSSD).

Poslední zasedání zastupitelstva města proběhlo za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka a státní organizaci Správu železniční dopravní cesty zastupoval pan Ing. Libor Tkáč. Oba tito pozvaní hosté přednesli na únorovém zasedání zastupitelstva celou řadu nových informací, které však nebyly z jejich strany zcela objektivně prezentovány.

Další podrobnosti přineseme v dalším článku.

Related Images:

Share

Můžete komentovat