Pro 22 2008

Schválena státní podpora ke snížení externích nákladů na Slovensku

Nižná Slaná

Nižná Slaná

Evropská komise opravňuje Slovensko k poskytnutí státní podpory ve formě osvobození od spotřební daně a jejím snížení na paliva používaná ve vnitrozemské plavbě a železniční dopravě po dobu 10 let. To je v souladu s ustanoveními o zdanění energií a klade si za cíl omezení negativních externalit v dopravě.

Vzhledem k tomu, že železnice a vnitrozemská plavba neumožňují dodávky door-to-door, jsou tímto konfrontovány dodatečné náklady, zejména náklady na překládku. Nicméně má vláda za to, že nižší externí náklady, pokud jde o nehody, působení na změny klimatu a znečištění ovzduší a jejich použití je prospěšné pro celou společnost. Mohou hrát určitou roli při uvolňování přetížených silničních sítí a vnitrozemské vodní cesty mají značné nevyužité kapacity. Komise dospěla k závěru, že je vhodné, aby se snížily náklady kombinované dopravy tak, aby se čístší druhy dopravy dostaly na stejnou úroveň se silniční dopravou. Slovenská republika se rozhodla pro tento druh podpory proto, aby se snížily rozdíly v nákladech, se kterými se setkávají různé druhy dopravy.

Share

Můžete komentovat