Led 31 2010

Sezonní autovlak Jadran Express letos z Prahy do chorvatského Splitu nepojede

Nádraží ve Splitu

Nádraží ve Splitu

Podle mluvčího drah Petra Šťáhlavského autovlak Jadran Expres v letošní sezóně nevyjede. Důvodem je rozhodnutí maďarských a chorvatských železnic, které odmítly na vlak přispívat a veškeré zvýšené náklady by tak musely uhradit České dráhy. Podle Šťáhlavského by se vyšší náklady na provoz nutně promítly do cen jízdenek či provozních nákladů. Přitom ještě v loňském roce jezdil autovlak mezi Prahou a chorvatským Splitem denně od 19. června do 5. září.

Letos se však zahraniční železnice rozhodly změnit statut Jadranu a převedly ho z pravidelného závazkového spoje v komerční charterový spoj. Ani přes usilovnou snahu Českých drah a jednání, která trvala až do poloviny letošního ledna, se toto rozhodnutí nepodařilo zvrátit.

Zatímco dříve se o náklady dělily všechny země a jejich národní železnice, nový systém by znamenal převedení všech nákladů na České dráhy, a to by se promítlo do značného zvýšení ceny jízdenky. Češi by tedy museli uhradit zahraničním železnicím veškeré náklady, které by byly spojeny s jízdou expresu Jadran na území Maďarska a Chorvatska. Náklady na úhradu služby provozu tohoto vlaku při pouhých cca 10 jízdách představují pro České drahy při současných cenách jízdenek nejméně 5 milionů korun navíc. Ktomu zahraniční železnice nabídly novou horší trasu pro vedení vlaku, která by znamenala prodloužení jízdy nejméně o dvě hodiny. Také tím by došlo ke snížení konkurenceschopnosti Jadranu proti letecké či autobusové dopravě.

Jadran Express byl poprvé zaveden v roce 2003 pouze jako sezónní spoj s týdenní frekvencí. Protože ani po několika letech nevydělal na svůj provoz, byl v sezóně 2006 zrušen. V nové podobě a s řadou změn jej dráhy znovu zavedly o rok později. Narozdíl od předchozích let byl veden nikoliv přes Rakousko a Slovinsko, nýbrž přes Slovensko a Maďarsko. Tato změna znamenala oproti minulosti prodloužení cestovní doby. Vlak byl ale v letní sezóně provozován denně jako běžný vlakový spoj v závazku veřejné služby. Využívaly ho tak cestující i na kratší trasy, např. z Prahy do Pardubic nebo do Brna a na úhradě této služby ve veřejném zájmu se podílely veřejné rozpočty všech zúčastněných zemí. Díky tomu bylo možno provozovat express Jadran ekonomicky vyrovnaným způsobem.

České dráhy se proto rozhodly v rámci snižování nákladů a soustředění se na zlepšení kvality vnitrostátních spojů express Jadran v letní sezóně 2010 neprovozovat.

Autovlaky na Slovensko v Rakousku a Německu

V ČR nyní zůstávají v provozu již jen dva autovlaky na Slovensko. Noční vlak euronight Slovakia zajišťuje přepravu automobilu z Prahy do Popradu a Košic. Denní vlak eurocity Košičan pak veze přímý vůz s automobily pouze z Prahy do Košic a zpět. Podrobnější informace naleznete na webu www.cd.cz/autovlak.

I přes zrušení sezónního autovlaku do Chorvatského Splitu mohou zájemci alespoň na části trasy z ČR do Chorvatska přepravit automobil vlakem, který pravidelně provozují rakouské dráhy ÖBB z Vídně do Villachu. Více informací o provozu autovlaků v Rakousku naleznete na webu www.oebb.at.

Mnoho pravidelných vlakových spojů s přepravou automobilů provozují také německé dráhy. Ty nabízejí kromě vnitrostátních linek také přímé spojení do Rakouska, severní Itálie či jižní Francie. Jednotlivé trasy, jízdní řády i ceníky jsou k dispozici na webu www.dbautozug.de.

A zde můžete shlédnout fotogalerii Jadran Expressu z doby, kdy ještě jezdil.

Maďarsko - Pápa Primorski dolac Jadran Express
Jadran Express na nádraží ve Splitu Nádrazi Split Split - Vozy na přepravu automobilů
Share

Můžete komentovat