Led 28 2010

RegInnoMobil – výzkumný projekt o nekonvenčních dopravních prostředcích na venkově

Automated People Mover pro regiony

Automated People Mover pro regiony

Jak známo, mají ekologicky šetrné a sociálně dostupné dopravní prostředky, tedy veřejná a nemotorizovaná doprava, svou nejhorší pozici ve venkovských regionech: Kvůli menší poptávce jsou jízdní doby, intervaly a přípoje veřejné dopravy řádově horší, než ve městech, zatímco automobilová doprava není omezena kongescemi a nedostatkem prostoru na parkování. Přesto není automobilová doprava na venkově bezproblematická – právě spotřeba energie a nehodovost jsou ještě horší, než ve městech a značné části obyvatelstva, které nemají stále k dispozici vlastní auto, mají velmi omezenou mobilitu.

Výzkumný projekt „RegInnoMobil“, který je financován Rakouským ministerstvem dopravy, inovaci a technologie, se zabývá možnými směry vývoje nových technologických řešení pro ekologicky a sociálně údržitelnější dopravu na venkově. Přítom jsou uvažovány především nové, motorizované a nemotorizované individuální vozidla pro zvětšení příjatelných přístupových vzdálenosti stanic veřejné dopravy, a taky automatizované systémy přepravy osob, které mají umožnit značné zkrácení intervalů, zhuštění sítě a zlepšení přípojů.

Další podrobnosti můžete najít na webových stránkách projektu

Share

Můžete komentovat