Led 05 2010

Ve Smržovce začala sloužit nová železniční zastávka

Spěšný vlak Tanvald - Dresden zastavil v nové zastávce

Spěšný vlak Tanvald - Dresden zastavil v nové zastávce

S příchodem Nového roku začala sloužit nová železniční zastávka Smržovka-Luční na železniční trati číslo 036 Liberec – Tanvald – Harrachov. Město Smržovka vyšla včetně projektové dokumentace na cca 6 mil. Kč, ale jeho název se tak nově v jízdních řádech a železničním zeměpisu objevuje od letošního roku čtyřikrát. Vedle smržovského nádraží několik desítek metrů nad radnicí a náměstím T.G.Masaryka se Smržovka pyšní dalšími zastávkami Luční a střed, navíc také dolním nádražím. Smržovské „hlavní“ i dolní nádraží začaly s příchodem nového jízdního řádu od poloviny prosince sloužit zároveň jako přestupní dopravní terminály na navazující linkovou autobusovou dopravu.

Výstavba nových železničních zastávek je součástí projektu Zlepšení dopravní obslužnosti Mikroregionu Tanvaldsko, který podpořila Evropská unie 25,7 mil.Kč a společně jej podávala města Desná, Smržovka a Velké Hamry. Projekt celkově za zhruba 29 milionů korun počítá nejen s výstavbu čtyř nových zastávek na železnici, ale také s modernizací 19 autobusových zastávek, která je postupně realizována.

V Jizerských horách, kde hrozil v roce 1997 výrazný útlum železnice nejen skandálním zastavením osobní dopravy na trati Tanvald – Harrachov, začala renovace kolejí projektem Jizerské dráhy z roku 1998, který jako nový progresivní model organizace železniční dopravy s pravidelnými intervaly včetně obnovení provozu na trati Tanvald – Harrachov převzaly znovu České dráhy (CD) pod jiným vedením na přelomu let 1998 a 1999. Po stagnaci zájmu o železnici, vyvolané nešetrnou tarifní politikou ČD a zdražením osobní dopravy v roce 2002, pomohl renomé železnice projekt Regiotram Nisa, který počítal s novými technickými řešeními, poprvé aplikovanými v České republice, a tzv. vlakotramvajemi, které by využívaly železniční i tramvajové tratě jako tomu běžně je ve vyspělejší Evropě a dokonce i podobných lokalitách. Projekt přes četné proklamace a uzavřená memoranda nezískal podporu Vlády ČR, avšak jeho součástí byly od počátku nové železniční zastávky.

První vlaštovkou mezi realizovanými zastávkami v novodobé historii se v Jizerských horách stala před čtyřmi lety nová železniční zastávka v blízkosti oblíbeného a stejnojmenného lyžařského areálu Tanvaldský Špičák na trati Smržovka – Josefův Důl. Už od počátku a nejen v rámci projektu Jizerské dráhy sehrály významnou pozitivní roli ve vztahu k železnici zúčastněné obecní samosprávy nejdříve v rámci Zájmového sdružení obcí Jizerská dráha a později aktivitami mikroregionů jako je současný příklad Tanvaldska.

Rok 2010 je pro železnici nejen na jižní straně Jizerských hor významným mezníkem a zároveň předpokladem její větší perspektivy do budoucna. Co se týká trati 036 Liberec – Tanvald – Harrachov, před dokončením (závislá jen na přírodních podmínkách) je zastávka Jablonec nad Nisou centrum, financovaná městem, v rámci již zmíněného projektu Mikroregionu Tanvaldsko vzniknou nové železniční zastávky Desná Riedlova vila a Desná Pustinská, na trati 035 Železný Brod – Tanvald ve Velkých Hamrech vyroste v blízkosti sídliště i náměstí zastávka Velké Hamry město. Zlatou tečkou a pro mnohé velkým překvapením je předpokládané obnovení pravidelné osobní dopravy z Harrachova do Polska po neuvěřitelných 65 letech od jejího skončení v roce 1945. To se předpokládá po náročné rekonstrukci překrásné železnice přes Novosvětský průsmyk v květnu tohoto roku zavedením 4 párů osobních vlaků Jelenia Góra – Kořenov a 1 páru Szklarska Poreba Górna – Kořenov.

A tak šťastný rok 2010 pro železnici a její zákazníky ! Měl by znamenat celkem 5 nových železničních zastávek na železnicích Jablonecka, resp. bývalých tratích Jizerské dráhy, která byla v roce 1997 utlumována, z toho 2 nové zastávky a obnovení provozu do Polska na trati Tanvald – Harrachov , kde byla téhož roku osobní doprava nesmyslně zastavena.

Share

Můžete komentovat