Lis 23 2009

Připravované změny v tarifu Českých drah od 13. prosince 2009

cestující čekají na vlak

cestující čekají na vlak

Se začátkem platnosti nového jízdního řádu od 13. prosince 2009 připravuje největší železniční dopravce také změny tarifu pro přepravu cestujících a zavazadel. I když nedochází k žádným úpravám hlavních ceníků Českých drah, tj. obyčejného, zákaznického či zpátečního jízdného, novinek a změn v tarifu je celá řada. Od zrušení síťových jízdenek Klasik až po výraznější úpravu ceny i použití mezikrajské jízdenky eLiška…

V oblasti základního tarifu Českých drah nedochází k žádným zásadním změnám. Ceny obyčejného, zákaznického i zpátečního jízdného zůstanou zachovány a to i přes zvýšení DPH z 9 na 10 % od 1. ledna 2010. České dráhy se boudou snažit tyto změny vyrovnat svými podnikatelskými aktivitami a úsporami.

K výrazným změnám ale dojde u síťových jízdenek a u akčních nabídek. Jejich cílem je podle Českých drah mimo jiné zjednodušení tarifu a upřednostnění využívání elektronických dokladů na zákaznické In-kartě.

Síťové jízdenky

Síťové jízdenky Klasik

Dochází ke zrušení síťových jízdenek Klasik (týdenní, měsíční, čtvrtletní), které byly dosud vydávané v papírově podobě. České dráhy doporučují jejich dosavadním uživatelům nově pořídit některý z typů elektronických jízdenek In-gold, které jsou výhodnější, avšak je k jejím použití je potřeba vlastnit plastovou zákaznickou čipovou IN-Kartu.

Například cestující, kteří dosud využívali čtvrtletní síťovou jízdenku Klasik pro 2. třídu (v papírovém provedení), nově zaplatí za čtvrtletní jízdenku In-gold přibližně o 1 000 Kč méně a navíc budou moci využívat také 1. třídu a další výhody související s vlastnictvím In-karty/Rail plus.

In-gold

Podle informací Českých drah u síťových jízdenek In-gold dochází k úpravě cen pouze v řádu stokorun. Realita je však jiná. Například celoroční síťová jízdenka IN-gold podraží o tisíc korun jak ukazuje naše tabulka:

In-gold s platností 1 rok: 22 000 Kč (současná cena: 21.000 Kč)
In-gold s platností 3 měsíce: 10 500 Kč (současná cena: 9.900 Kč)
In-gold s platností 1 měsíc: 4 500 Kč (současná cena: 4.200 Kč)
In-gold s platností 1 týden: 1 300 Kč (současná cena: 1.200 Kč)

ČD Net

Výrazným změnám se nevyhnula ani jednodenní síťová jízdenka ČD Net. Bude zrušena její varianta pro 2 až 5 osob, která byla výhodná pro malé skupiny. Těmto cestujícím doporučují České dráhy podle charakteru cesty nově využívat jízdenky typu REGIONet, SONE+ nebo skupinovou slevu. U nabídky ČD Net budou nově zvýhodněni věrní zákazníci s In-kartou/Rail plus, neboť pro ně bude zachována cena jízdenky za 450 Kč. Pro ostatní cestující jednodenní síťová jízdenka ČD Net podraží na 600 Kč. Pro častější cestování v jednom týdnu, např. krátkodobé dovolené, bude cestujícím nabídnuta nová verze síťové jízdenky ČD Net s týdenní platností v ceně 940 Kč pro držitele In-karty/Rail plus a nebo za 1 250 Kč pro ostatní zákazníky.

Akční nabídky – eLiška

Asi k nejvýraznějším změnám dochází od 13. prosince 2009 především u akční časově i množstevně omezené nabídky eLiška, kterou je možné využít jen pro cestování mezi krajskými městy. Nákup těchto jízdenek bude i nadále možný jen přes eShop ČD nebo ve vybraných prodejních automatech na jízdenky.

Nově však bude omezena nabídka těchto jízdenek pouze na jeden kus na jednu In-kartu/Rail plus a jeden den. To znemožní cestujícím využít tuto nabídku pro cestu například z Ostravy do Prahy a zpět ve stejný den – pro zpáteční cestu budou cestující nucen využít jiného jízdního dokladu.

Nově nebude cestujícímu cena automaticky vrácena. Pokud si totiž majitel zakoupenou jízdenku eLiška nevyzvedne, jízdenka mu propadne. Prodej na danou relaci bude ukončen po vyprodání kontingentu.

Od 13. prosince dojde také k výrazné cenové i množstevní diferenciaci podle vzdálenosti, konkurenceschopnosti Českých drah vůči jiným dopravcům, především vůči autobusové dopravě, vytíženosti spojů, kvalitě spojů a zájmu o dopravu na jednotlivých trasách.

Cena se bude pohybovat od 60 korun např. na relaci Olomouc – Zlín přes 80 korun např. na relacích Jihlava – Brno nebo Olomouc – Brno až po 430 korun na trase Ostrava – Karlovy Vary. Cena eLišky na nejfrekventovanějších trasách Praha – Brno bude 170 korun a eLiška Praha – Ostrava bude stát od 260 korun.

Zvýhodnění držitelů In karty/Rail plus na lanovce na Ještěd

České dráhy nově zvýhodní majitele In-karty/Rail plus také na lanovce Liberec-Horní Hanychov – Ještěd. Jízdenky zde budou nabízeny v cenové hladině pro majitele zákaznické karty a ostatní cestující. Jednoduché jízdné bude se slevou za 55 korun, bez In-karty za 75 korun. Zpáteční pak za 90 respektive 120 korun.

Sleva IN-Junior pomalu končí

Od začátku platnosti nového jízdního řádu dojde k znevýhodnění studentů a mladších cestujících ve věku od 16 do 26 let, neboť sleva IN-Junior pomalu končí a Ti kdo si v minulosti IN-kartu nepředplatili s touto nabídkou ji v současné době už nemohou využívat. Jedinou výjimkou je sleva na IN-kartu/Rail plus s platností na 3 roky, kterou si mohou zákaznicí ve věku do 26 let zakoupit se slevou za 330 korun na místo běžné ceny, která činí 990 korun. Bohužel ale dle zkušeností redakce dopravního webu si v drtivé většině případů o tuto nabídku musí zákazníci požádat sami a ještě přitom přesvědčovat paní v pokladně, že taková sleva opravdu skutečně existuje. Pokud o tom cestující neví, je mu nabídnuta IN-karta za běžnou cenu.

Původní sleva IN-Junior nabízela cestujícím do 26 let slevu ve výši 50% z obyčejného jízdného, což byl tarif ještě o třetinu nižší než zákaznické jízdné. Vydávání aplikace IN-Junior však bylo zastaveno na konci jízdního řádu 2007/2008 a poslední nákup této aplikace IN-karty mohli cestující uskutečnit 13. prosince 2008.

Share

Můžete komentovat