Úno 14 2021

Ministerstvo dopravy lže o konzervaci dráhy

Opuštěná Kozí dráha v zimě.

V posledních dnech vyvolal značnou diskuzi návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO) o zavedení institutu tzv. konzervace dráhy. Návrh by znamenal, že pokud po trati projede méně než 1500 osobních a 12 nákladních vlaků za rok, nebude mít vlastník dráhy povinnost udržovat trať provozuschopnou. Nyní se Ministerstvo dopravy (MD) pokouší uklidnit znepokojenou veřejnost, ale pomocí nepravdivých informací. Pojďme si některé lži MD rozebrat do detailu.

V následujícím textu jsou citace z rozhovoru, který vyšel na webu Zdopravy.cz (vyznačeno kurzívou).

V návrhu je v paragrafové části návrhu zákona spojka „a“ u minimálního počtu objednaných vlaků, současně v důvodové zprávě ale u tohoto samého spojka „nebo“. Bude tedy nutné splnit počty pro oba typy dopravy, nebo pouze pro jednu?
Bohužel jsme se s poukazem na domnělou chybu setkali již poněkolikáté. Podle ministerstva dopravy je však návrh napsán v souladu s pravidly českého jazyka a výrokové logiky. Dráha může být konzervována, pokud nejsou splněny podmínky pro dostatečný počet vlaků osobní dopravy a nákladní dopravy. Opačným způsobem lze číst návrh tak, že konzervace nemůže být povolena, pokud na dráze jezdí vyšší počet osobních vlaků než 1 500 za rok a/nebo vyšší počet nákladních vlaků než 12 za rok. Zde postačí splnit pouze jednu z podmínek, tzn. vyšší počet vlaků nákladní nebo osobní dopravy, aby dráha nemohla být konzervována.

S tvrzením uvedeným výše nelze souhlasit. Jestliže by mělo stačit splnit pouze jednu z podmínek, tak by v návrhu změny zákona byla napsána spojka „nebo“. Stačí si to rozebrat pomocí matematické logiky.

Spojka „a“ znamená tzv. konjunkci (v matematice zapisujeme pomocí symbolu ∧). V matematické logice pro konjunkci musí být oba výroky pravdivé (v našem případě obě podmínky splněny), aby pravdivostní hodnota konjunkce vyšla 1. V našem případě by bylo možné tyto výroky zapsat následovně:

  • výrok A: Po trati musí projet 1500 osobních vlaků za rok, aby nedošlo ke konzervaci.
  • výrok B: Po trati musí projet 12 nákladních vlaků za rok, aby nedošlo ke konzervaci.

Pokud chceme, aby pravdivostní hodnota celého výroku A ∧ B byla 1 (tedy ke konzervaci nedojde), musíme se podívat do tabulky pravdivostních hodnot.

A B A ∧ B
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Zde vidíme, že pokud máme konjunkci, musí být splněny obě podmínky, aby pravdivostní hodnota vyšla 1.

Naopak spojka „nebo“ znamená tzv. disjunkci (v matematice zapisujeme pomocí symbolu ∨). Pro disjunkci musí být pravdivý alespoň jeden výrok (v našem případě splněna aspoň jedna podmínka), aby pravdivostní hodnota disjunkce vyšla 1. Jednotlivé výroky uvažujeme stejné jako v předchozím případě.

Pokud chceme, aby pravdivostní hodnota celého výroku A ∨ B byla 1 (tedy ke konzervaci nedojde), musíme se podívat do tabulky pravdivostních hodnot.

A B A ∨ B
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Zde vidíme, že pokud máme disjunkci, musí být splněna alespoň jedna z podmínek, aby pravdivostní hodnota vyšla 1.

Doporučuji úředníkům z ministerstva, aby si zopakovali učivo z matematiky pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nějakou střední školu.

Pojďme k další části rozhovoru.

Byla novela projednána i s Asociací krajů a Svazem měst a obcí? Kdy a s jakým výsledkem? Prosíme rovněž o zápis.
Návrh konzervace drah jsme se zmiňovanými subjekty neprojednávali, neboť případné (ne)zakonzervování dráhy lze ze strany krajů (obcí) či krajských (obecních) objednatelů železniční dopravy výrazným způsobem ovlivnit prostřednictvím případné deklarace (ne)zájmu o provoz na dané konkrétní dráze převtělené do odpovídající objednávky příslušného počtu vlaků.

Velmi pěkné. Ministerstvo dopravy se tímto přiznalo, že návrh jde proti vedení jednotlivých krajů. Kdo ví, zda v tom nelze hledat i pomstu hnutí ANO za to, že po krajských volbách v roce 2020 skončilo ve většině krajů v opozici. Hnutí ANO má hejtmana jen ve třech krajích, v Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Většinu krajů by tedy tento návrh poškodil, zvláště ty, které na některých tratích objednávají pouze víkendový provoz.

Lze se domnívat, že hnutí ANO bojuje proti rozvoji železnice, viz třeba i nedávno oznámené plánované škrty v Ústeckém kraji, kde ANO vládne. Tamní hejtman Jan Schiller pravděpodobně plní pokyny ze stranické centrály Agrofertu. A Martin Kolovratník, autor návrhu o konzervaci dráhy, kandidoval v roce 2020 na hejtmana v Pardubickém kraji.

Použité zdroje

Related Images:

Share

Můžete komentovat