Zář 09 2020

SŽ(DC) to s likvidací lokálek myslí vážně

Železniční nehoda ve Kdyni 9.9.2020

Ačkoli na tratích provozovaných podle předpisu SŽ(DC) D1 se stávají nehody skoro denně (naposled dnes ve Kdyni), nikdo s tím nic nedělá, ale jedna jediná tragická nehoda na trati D3 vyvolala absolutní hysterii v podobě maximálních snah omezit (zrušit) provoz na mnoha lokálkách. Skoro to vypadá, jako by SŽ(DC) přesně na tohle čekalo, aby mohlo s nechtěnými lokálkami jednou provždy skoncovat.


Například trať 162 Rakovník – Kralovice. Tato trať bude převedena na D1 s tím, že všechny dopravny budou převedeny na nákladiště. To zapříčiní, že se na trati úplně znemožní provoz v hodinovém taktu a samozřejmě i všech mimořádností včetně nákladních vlaků během dne. V zásadě to znamená, že na trať se nedostane jiný dopravce než ten, který tam bude provozovat pravidelnou krajem objednanou dopravu. To je ovšem v rozporu s právem přístupu na DC všem dopravcům.

SŽ(DC) se odvolává na fakt, že většina nehod je způsobena chybou lidského faktoru, ale co se pomíjí je důvod, proč najednou začal lidský faktor z ničeho nic tolik chybovat. A úplně se mlčí o tom, že jako druhá nejčastější příčina nehod je vinou SŽ(DC) a jejich řádné neplnění si svých povinností řádného správce.

Stav kolejiště žst Kdyně bezprostředně po nehodě

Není to sice zatím konečný a oficiální závěr, ale podle nejnovějších šetřeních, nehodu ve Kdyni s největší pravděpodobností nezavinil strojvedoucí, ale neposekaná tráva v kolejišti a následná neschopnost vozidla včas zabrzdit. Takže je klidně možné, že některá projetí stůj, „hozená“ na strojvedoucího, mohl ve skutečnosti zavinit špatný stav svršku, respektive jeho nedostatečná údržba a tudíž vina padá na provozovatele dráhy. SŽ(DC) už proto promptně zakázalo svým zaměstnancům diskutovat na sociálních sítích a poškozovat „dobré jméno“ SŽ(DC), protože si. uvědomují, že to „dobré jméno“ zas až tak dobré není a že ani vlastní zaměstnanci nemají co dobrého na adresu svého zaměstnavatele říct. Kdyby místo milionů investovaných do bourání budov (a jiných „byznysů“ vedení SŽ(DC)), investovalo SŽ(DC) do řádného starání se o svěřený majetek, nejspíš by se mnoha nehodám předešlo. Místo toho raději bude SŽ(DC) vymýšlet, jak na železnici provoz omezovat, aby těch povinností mělo co nejméně. Při tom pořád platí rovnice: čím méně vlaků, tím více aut. A čím více aut, tím více nehod a mrtvých na silnicích. Na železnici nehody nestrpíme (alespoň ne na lokálkách), ale na silnicích může být mrtvých kolik chce, to nám nevadí.

Related Images:

Share

Můžete komentovat