4 562 přečtení
Čvc 04 2009

Cestování po SH II

Flensburg

Po úspěchu Cestování po SH I je čas na druhé pokračování.

V první části jsem jel jen zkoumat oblast Niebüll a protože od té doby jsem se byl svézt dvakráte. Tak to vemu trošku zmatečně.

Při dalších cestách jsem chtěl i použít autobusu a to pro úsek cesty Tönning – Heide či Büsum, no, chtěl, mírně napsáno, prostě a sprostě jsem utřel …

Proč ? Protože jsem měl jednak problémy najít nějaké informace o nějakém autobusu na internetu, což jsem původně přičítal své neznalosti, leč při dojezdu do bf Tönning jsem se přesvědčil, že nalezené informace byli správné a spojení je prostě mizerné a je zcela evidentně orientováno pouze a jen na školní s do práce dojížděcí frekvenci (rozuměj tzv. ranní směna), ostatek nikoho nebere, o víkendech nemluvě. Takže ve výsledku, opět jen a pouze vlakem.

Takže prvotním cílem byli tentokráte lokálky Husum – Tönning (úvrať, původně zřejmě přes přívoz na zaniklou dráhu Karolinenkoog – Heide) – Bad St. Peter-Ording. Hodinový takt, dvě jednotky, cca 45km a při obratovém čase na obou koncích 8-12 minut to je akorát s křižování v bf. Tönning, kde je ovšem dneska už jediné používané kolejová rozvětvení. Druhé je v bf. Bad St. Peter-Ording, leč druhá kolej je už i s přilehlým nástupištěm beznadějně zarostlá. Ostatně i v bf Tönning jsou používané pouze dvě s pravděpodobných čtyr koleji (je to tam nějak moc zarostlé), ostatně tohle bf používá jako zabezpečovačku elektrodynamiku, přičemž je příslušné obslužné pracoviště pěkně vidět s nástupiště. Jediná další zvláštnost by se zde dalo považovat připojení lokálky, kdy je toto provedeno odbočkou na širé trati s dvoukolejné tratě, což samo o sobě ještě nic až tak zvláštního není (na Německo a mé okolí), leč proti obvyklému uspořádáni, kdy je jedna výhybka odbočky (bez odvratu !) a dvě výhybky kolejové spojky, zde právě tato spojka chybí. Což při traťovém kilometru 4.6, počítáno s bf Husum, které je zároveň i nejbližším následným kolejovým chaosem, může občas být zajímavé. Tuto lokálku obsluhuje svými náležitostmi NOB (Nord-Ostsee-bahn).

Další lokálka, jak už tak nějak bylo zřejmě i naznačeno byla Heide – Büsum. Zase, hodinový takt, jediné kolejové rozvětveni opět jen na konci (úvrať v tomto případě zapomněli udělat ;-)), při hodinovém taktu a cca 24km to stačí, nějaké pozůstatky mezilehlých kolejišť a vleček zde, na rozdíl od předešlého případ, ale jsou k vidění. Bf Büsum je kolejově triviální, jedna kolej s nástupištěm a druhá, která by se dala nazvat objízdnou, nic víc. Tedy, nic víc, ještě je tu kolej vlečky do přístavu, ale tam už zřejmě hodně dlouho nic neprojelo. Nemluvě o délce druhé koleje v bf Büsum a při opětovném akorát obratovém čase, bylo by to zajímavé, kdyby tam někdo něco chtěl dovézt, teda mimo tzv. dobu dopravního klidu. Tato lokálka je pod provozem SHB (Schleswig-Holstein-bahn), přičemž sem zajíždí soupravy s Neumünster, v bf Heide jim to akorát vychází na křižování. Zajímavost tak nějak ani žádná, snad kromě výrazně zajímavějšího města a přístavu jak v případě Bad St. Peter-Ording či Tönning, na Heide nebyl čas. Ostatně přístav Büsum je jednak stále ještě živým rybářským přístavem, ostatně jak třeba přístav Husum, ale taky odsud vychází lodní linky richtung Helgoland, ostatně jako z Cuxhaven či přímo z Hamburg. Ale vlastní linka je provozována pouze pasažérskou lodí, trajektové zařízení je už zřejmě opuštěno, ostatně podle jeho polohy před vjezdem do vlastního přístavu, lze usuzovat, že se jedná/jednalo o nějaké nouzové, či pomocné zařízení.

Bohužel v o trati Heide – Neumünster snad někdy příště, protože i když se jedná, s provozního hlediska, o pokračování tratě Heide – Büsum, tak ač na lokálce je hodinový takt, tak na pokračování do Neumünster je použit dvouhodinový takt, vyjma úseku Hohenwestedt, kde je opět “trvale” hodinový takt. Ostatně toto pravidlo není celotýdenní a kupodivu organizace provozu je ve prospěch volných dnů. Takže se mě nechtělo čekat v bf Heide hodinu a tak někdy příště.

Další má cesta vedla via Padborg, to už byl můj druhý pokus. První sice skončil cestovatelským úspěchem, leč dále do vnitrozemí Dánska byla výluka, takže to tehdy skončilo návratem do Flensburg a příslušným průzkumem. Bohužel, tentokrát se sice žádná výluka nekonala, ale vlastní nádraží bylo, až na soupravu SH-Express, kterou jsem přijel, prázdné. Tedy prázdné, nebylo prázdné, leč aspoň trošku zajímavé objekty byli prostě nedostupné, ať už pro topologii nádraží, tak i pro “uzavřené” areály, tak snad příště a hlavně možná dříve vyrazit s Hamburku, bo zřejmě čas cca 11.15 – 11.55 zřejmě není pro tamější železniční provoz bůhví co. Ostatně pár vlaku včele s dánskou “elektrikou” jsme potkali při cestě tam. Takže zpět jsem to vzal via Kiel und Lübeck. Při této cestě jsem nějak moc města, či jiné věci nezkoumal, vono s hbf Flensburg či hbf Lübeck to zrovna někam na zajímavé místo v přilehlém městě blízko moc není. Hbf Kiel je na tom výrazněji lépe. Dlužno dodat, že trať via Padborg je dvoukolejná elektrifikovaná s provozem jednotek ICE-TD dále do Dánského vnitrozemí, ostatní tratě jsou neelektrifikované jednokolejky, kromě trati Lübeck – Hamburg, kdy je to opět elektrifikovaná dvoukolejka. Snad jako doplněk k předešlému povídaní ještě trať Elmshorm – Heide – Husum – Neibüll – Sylt, kdy se jedna o většinou dvoukolejnou trať, která je v úseku Elmshorn – Itzehoe elektrifikována.

Zajímavostí v posledním cestování je snad i vícero, překonání Nord-Ostsee-Kanal u Rendsburg bylo zmíněno posledně, zvláštní je odbočení vlečky na širé trati v úseku Schleswig – Flensburg v traťovém kilometru 143.1km, bf Schleswig je 138.4km. Obsluhu už nepředpokládám, ostatně bf Schleswig zřejmě relativně nedávno prošlo “modernizací”, kdy bylo výrazně zjednodušeno, ostatně toto nádraží bylo společné i pro lokálku Friedrichstadt – Schleswig – Satrup/Süderbrarup – Kappeln, s které už zůstal do dnešních dnů pouze traťový úsek Süderbrarup – Kappeln v roli museumsbahn. Další je samozřejmě vlastní železniční uzel Flensburg, kde současné hbf slouží od cca 1929, kdy předešlé bylo velmi výrazně ve městě a blíže zdejšímu přístavu, ostatně příslušným prostorem koleje prochází dodneška při své cestě do přístavu, leč zřejmě už delší dobu bez provozu a v jedné větvi už i bez jakéhokoliv možného cíle. Druhá větev je v prostoru centra zadlážděna a je používaná jako vyhražený pruh pro městské autobusy ve směru centrum/ZOB. Případný provozní souběh by mohl být zajímavý, když o tom tak přemýšlím … 😉 Jinak Flensburg měl tramvaje a nějaké zaniklé tratě, trať Niebüll – Flensburg je pod drezínovým provozem v části své trasy. Souběžně s touto tratí by měl jezdit autobus společnosti NEG, tak třeba se v budoucnu dočká reaktivace, nebo taky nee … Vlastní řešení železničního uzlu je ve tvaru smyčky pro vlaky jedoucí ve směru Neumünster – Padborg, samozřejmě jen a pouze pro osobní vlaky, pro nákladní vlaky je tam spojka. Jinak jednotlivé kolejová chaosy prošly zřejmě v nedávné době opět redukci alias modernizací. O to je smutnější, že tzv. komerční obvod v prostorech žst Padborg nejen existuje, ale evidentně i žije. Ale je fakt, že v porovnání s prostory, které podobné prostory v hbf Flensburg a v bf Flensburg Weiche zabírali, se jedná o velmi chudého velmi vzdáleného příbuzného.

K trati Flensburg – Kiel se moc zajímavého napsat nedá, navazující museumsbahn Süderbrarup – Kappeln jsem už zmínil, tak pak snad akorát stále množství mechanických návěstidel a drátem řízených nádraží, ale v úseku Flensburg – Süderbrarup je prováděna modernizace (včetně redukcí kolejišť a to zejména v bf Süderbrarup). Ostatně podobna situace je i v okolí bf Husum na trati Elmshorm – Sylt. Snad pozornost zaslouží připojeni několika gutterbahn v prostoru železničního uzlu Kiel, které slouží pro obsluhu tamějšího přístavu, kupodivu jevily i stopy používaní, teda kromě jediné, ale ta už byla i kolejové odpojena a nevedla do přístavu, ale jednalo se o trať do prostoru městského gbf Kiel West. Přičemž obě funkční gutterbahn byli připojené přes nádraží jednotného schéma, kde příslušné bf mělo tři koleje, dvě pro odbočující trať a jedná průběžná pro trať Kiel – Flensburg, kde nebylo možné s této “traťové” koleje možné přejet na ostatní koleje ze strany Flensburg, pouze ze strany Kiel. Hbf Kiel je hlavové, taktéž v nové poloze, ale novějšího provedení. Obě trať “vedlejší” (Flensburg – Kiel und Lübeck – Kiel) mají přímé spojky jak do hbf, tak i do rbf, které se nachází při trati Kiel – Neumünster – Hamburg, která je jako jediná s nich dvoukolejná a elektrifikovaná. Snad jediná zajímavost je klappbrücke Boren Schleibrücke (traťový kilometr 44.6) přes Schlei (řeka, záliv, fjord ?), který slouží jak železnici, tak i silnici, bohužel fotka není, bo nejbližší bf jsou Süderbrarup (51.3km) a bf Rieseby (39.7km), to by bylo na delší procházku. Vlastní most je kryt mechanickými návěstidly pro železnici a přejezdovým zařízením ze zavory pro silnici.

Jak už jsem zmínil, hbf Kiel se nachází +- s centru města na břehu Kieler Förde, Kiel měl taktéž tramvaje, ostatně je zrušili jako poslední v Schleswig-Holstein a to až v roce 1985, ale údajně mají také jakési plány a záměry na jejich znovu výstavbu. Ostatně tramvaj jezdila i v případě města Schleswig, kde jsem to zapomněl zmínit. Jinak se jedná o trajektový přístav, je zde základna vojenského loďstva, loděnice s výrobním programem na ponorky a to jak pro Německou “marinu”, tak i pro spojence, vyrábí neatomové ponorky s podvodním pohonem pomocí palivového vodíkového článku. Ostatně historický je toto město spojeno právě s velkou ponorkovou základnou s druhé války, do jaké míry je toto zařízení stále v provozu, či nikoliv nevím. Další zajímavosti je zde gutterbahn/museumsbahn Kiel – Schönberger Strand, kde v bf Schönberger Strand se nachází i museumstraßebahn s ukázkou tramvají s různých měst a různých rozchodů. Ale to je taky jeden s mých stále přetrvávajících restů.

Dále cesta pokračovala směr Lübeck, kde byl zajímavý hned výjezd, bo odbočení tratě via Schönberger Strand je realizované na širé trati včetně úrovňového krížení o velkém úhlu ze spojkou s rbf krajinu nemá smysl popisovat, co se tyče nějaké zajímavosti, tak to jsou velké jezera v okolí Plön a Bad Malente-Gremsmühlen, což tu zas až tak neobvyklé taky není. Dále dvoukolejný úsek Bad Malente-Gremsmühlen – Eutin a zejména navazující lokalka v Bad Malente-Gremsmühlen via Lütjenburg, která sice podle Eisenbahnatlas Deutschland 2005/2006 neexistuje (jako ještě pár dalších tratí), ale v reálu existuje a momentálně probíhá její přerozchodováni s normálního (1435mm) na úzký (600mm) s mírným prodloužením na straně Bad Malente-Gremsmühlen, plánované ukončení prací je příští rok, tj. 2010. Pak už následuje bf Lübeck.

Současné hbf Lübeck je opět v jiné poloze, než původně, ale to už je opět delší historie, jezdili zde opět tramvaje, jsou zde nějaké hafenbahn, nějaké jiné bahn, něco porušili a jedná se o klasické nádraží průjezdného charakteru, které v posledních letech prošlo modernizaci v souvislosti s elektrifikaci tratě Hamburg – Lübeck – Lübeck Travemünde strand.

Všechny vlaky při cestě přes Padborg byli náležitosti DB, mám za to, že ve verzi DB Regio.

Jinak tyto cesty mě “navnadili” na jakousi úvahu na téma budoucí urbanizace krajiny, ale to příště. Ostatně “vizionářstvím” dneska trpí spousta lidi, tak proč bych to nezkusil i já ?

A ještě, abych nezapomněl, jedna “podivná” poznámka na závěr, ostatně jak posledně, že. Tentokráte se to (opět) bude týkat železničních přejezdů a chování “šoféru” na nich. Přejezdu jen s kříži jsem při těchto putovaní potkal x, že už jsem to ani nepočítal a to i na tratích pod správou DB, jen tak pro pořádek. Zaujala mě jedna situace, tuším-li dobře s tratě Flensburg – Kiel, kdy ve shluku budov, se nacházel přejezd jen s kříží, zatím co o kousek dál byl v polích polní přejezd ze světly, ale na druhou stranu je nutno podotknout, že ten v osadě se jevil vcelku přehledně, zatím co ten v poli byl v zářezu a v zatáčce, ostatně v té osadě nebyla železniční zastávka, aby si někdo nemyslel. Ostatně to že koleje prochází větším či menším shlukem budov, neznamená s pohledu umístění zastávky vůbec nic a že v pár takových místech jsou k vidění původní budovy železničních zastávek čí rovnou nádraží, ještě občas i s nápisy, a taky se tato “ignorace” neřídí dosažitelnosti MHD s nějakého většího města. Volně napsáno, človíčku starej se a neotravuj …

Ale zpět k přejezdům, zaujalo mě chování řidičů u přejezdu, nejmarkantnější to bylo u jedné zastávky na lokálce Tönning – Bad St. Peter-Ording, snad Katharinenheerd, nejsem si už jist, kdy se tato nachází těsně za přejezdem směrem k Bad St. Peter-Ording, kdy se jedná právě o přejezd jen s kříži. Když jsme jeli v obou směrech, tak nejen že počkali, ač s jedné strany vlak brzdil do zastávka a s druhé v ní dokonce zastavil, a nikoho nenapadlo hrdinně “skákat” přes koleje před vlakem, ale i zastavili dále od přejezdu, než jim dopravní značení přikazovalo, zřejmě se báli, co kdyby ta “zákeřná piksla” co pojídá koleje s nich vyskočila a odřela by jim jejich plechovku. Ostatně takovéhle chování je tu vcelku běžné, tj. že se chovají tak, aby jim nikdo ani omylem nemohl poškrabat lak, zřejmě proto, že bez auta by, zejména na venkove, byli v háji tak akorát a stalo by je to peníze a čas a ani jednoho není nazbyt, nemluvě o tom, že i čas jsou vlastně peníze. Kdy tohle dojde těm –pííííp– v Česku, chjo … ale abych byl upřímný, občas je tu možné potkat stejné namyšlené zamindrákované sebestředné blbce, kteří s oblibou ukazují co jsou vlastně zač a s čím je možné plně souhlasit, za volantem, jenže je jich menšina a o to je to následně, bohužel, zákeřnější …

A ještě jedna poznámka, cest po SH, NS či Německu, Česku a tak nějak i jinak, bylo a doufám že ještě bude, vícero, to jen tak pro pořádek, aby si někdo nemyslel, že si někam vyjedu a pak o tom musím hned něco “naslintat” někam na web …

Ostatně si myslím, že to ještě nějaké pokračování, nejen o SH, i dá …

Takže zase nějaké odkazy (odkazy s minula opakovat nebudu):

Schleswig Holstein Bahn

DB Regio

Angelner Dampfeisenbahn (museumsbahn Süderbrarup – Kappeln)

FKBG Feld- und Kleinbahn Betriebs gemeinnützige GmbH (schmalspur Malente – Lütjenburg)

Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V. (museumsbahn Schönberger Strand)

Fotky najdete, i s dalšími s Německa, na mých stránkách v fotogalerii na adrese http://jalbum.pjp.cz/Deutschland/.

Údajně byla nějaká připomínka, že bez mapy je to zmatečné, tak tady mate jeden pokus na základě GPS záznamu. Samosřejmě mapa platí i pro předchozí povídání.

A ještě jedna anketa (platná i pro první část)

Je tento typ článku pro Vás zajímavý ?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...
Share


Autor:


Můžete komentovat