Dub 23 2020

Správa železnic vlaky na Kozí dráhu nepustí

Pracovní vlak v zastávce Krupka město

Správa železnic zamítla objednávku KPT rail na letošní letní provoz vlaků Kozí dráze. A nikoliv proto, že by v souvislosti s koronavirem odložila termín objednaných jízd na dobu, kdy nastane zvýšený zájem o tuzemské turistické destinace…

V souvislosti s jarní údržbou úseku Teplice Lesní brána – Krupka/Telnice opakovaně prohlašovali v médiích zástupci Správy železnic, že zákonnou povinnost, kterou po několikaleté přestávce plní, rozhodně nedělají proto, aby tam mohly jezdit vlaky. Cílem prý je trať zakonzervovat. To je úsměvné samo o sobě, nicméně si v souvislosti s obnovením provozu připomeňme, že objednávka KPT rail platí pro úsek Děčín – Telnice. Tedy úsek, který je průjezdný a pravidelně tam také dle svědectví okolních obyvatel projíždí technické vozidlo. Stanovisko Správy železnic přesto vydává důrazný rezulát „vlaky pro veřejnost tam nepustíme“. Jejich informace k zamítnutí přidělení kapacity dráhy však nestojí na příliš pevném ledě.

Především stanovisko argumentuje rozhodnutím Drážního úřadu z roku 2010. V dané kanceláři Správy železnic zřejmě zaspali, protože Drážní úřad letos v lednu požadavek obnovení provozu podpořil, právě s odkazem na uvedený paragraf 38 (viz text petice). K tomuto kroku byl předtím víceméně vyzván Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a koneckonců mu nic jiného ani nezbylo, protože zákony hovoří jasně. Zástupci Správy železnic přesto mluví v neexistujících formulacích, o kterých se jim zřejmě v posledních deseti letech zdá.

Ti, kteří nespí, vydali mezitím Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 účinné od 1. 4. 2019. Podmínky, za kterých je provozovatel dráhy oprávněn nepřidělit dopravci kapacitu dopravní cesty, jsou jasně dané a o možnosti omezeného způsobu péče o trať se v kapitole 3.5.2 Omezení provozování dráhy (s. 42 – 43) rozhodně nedočtete. Anebo jsou oficiální pravidla Správy železnic jen velký aprílový žert.

Spánek ředitele bůhvíjakého odboru dokládá i zmínka o cca 9 letech, kdy nebylo možno trať využívat. V letech 2013 a 2014 jezdily o letních prázdninách v úseku Děčín – Telnice pravidelné víkendové vlaky. A dle svědectví místních rozhodně nebývaly prázdné, spíš naopak. Občasné vlaky jezdily ještě na jaře 2015, v létě už pak jen v neděli. Akce plánované na druhé pololetí již neproběhly. Týden před potvrzenou halloweenskou jízdou na trať kousek za Děčínem zčistajasna spadlo několik kamenů. Výluka téměř čtyřicetikilometrové dráhy byla oficiálně kvůli cca dvěma stům metrům vyhlášena od 26. října 2015, tedy před necelými pěti lety.

Jízdní řád z letní sezóny 2014

V roce 2020 jsou kameny z tratě dávno odklizeny, probíhá rozsáhlá jarní údržba a s péčí řádného hospodáře se prohánějí drezíny po téměř celé její délce. A přestože Správa železnic hospodaří především s penězi daňových poplatníků, veřejné vlaky na Kozí dráhu i nadále pustit odmítá.

Podpořte obnovení provozu podpisem a sdílením PETICE: Chceme vlaky na Kozí dráhu.

Se souhlasem autorky je zde diskuze k článku uzavřená. Diskutovat lze na jiných webech či sociálních sítích.

Share