Pro 11 2019

Výluka na Kozí dráze, pravda nebo vyšší zájem?

 

Nádraží Chlumec u Chabařovic.

Je zajímavé, že pokud dopravce projeví zájem provozovat drážní dopravu na trati z Děčína do Oldřichova u Duchcova, vždy se najde „dobrá duše“, která se snaží záměr překazit.

Správě železniční dopravní cesty, jakožto správci infrastruktury v majetku státu, ani nedochází, že Zákonem č. 266/1994 Sb., O drahách je jasně definováno, že provozovatel dráhy má za povinnost dráhu udržovat provozuschopnou.

Toto stanovisko zastává také Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, který vydal 31. ledna 2018 rozhodnutí k celkem devíti regionálním tratím, kdy konstatuje mimo jiné, že pokles přepravních potřeb není důvodem k tomu, aby trať nemusela být udržována sjízdná.

SŽDC se po projevení našeho zájmu vyjádřila tak, že na dráze je od roku 2010 zastavena doprava, na základě rozhodnutí Drážního úřadu ČR z roku 2010. Toto tvrzení je celkem zcestné, neboť ještě v roce 2015 zde byla provozována turistická doprava společností Railway Capital. Navíc výše zmíněné rozhodnutí mimo jiné doslova uvádí: „Rozhodnutí nevylučuje obnovení veřejné drážní dopravy pokud vznikne zájem dopravců na provozování drážní dopravy nebo vzniknou přepravní potřeby na dráze.“ Jinými slovy, pokud o provozování drážní dopravy někdo projeví zájem, musí mu správce infrastruktury umožnit na ni přístup. Ovšem toto se neděje.

V nedávné době jsme s několika kolegy provedli vlastní průzkum na Kozí dráze, kdy jsme se dotazovali místních na přepravní potřeby na dráze. Většina lidí nám sdělila, že by byla ráda za to, kdyby jezdil vlak. Obyvatel bydlící v blízkosti zastávky Děčín-Oldřichov nám přitom sdělil, že nechápe, proč se na dráze nesmí provozovat drážní doprava, když zde minimálně 1x za měsíc projíždí do Telnice drezína. Tato informace je pro nás klíčová, donutila nás k tomu si trať projít.

Začali jsme v místě výluky km 2,5 – 2,7, kde je trať údajně poškozena sesuvem. Při místním šetření jsme zjistili, že na trati se nalézá jeden balvan mimo průjezdný průřez vozidla. Toto zjištění nás velice zarazilo, neboť onen „sesuv“ je důvodem k vyloučení 22 km tratě.  V dalších úsecích jsme již nenalezli nic, co by bránilo bezpečnému provozování drážní dopravy, dokonce u zastávky Děčín zastávka přibyl radiovník GSM-R. Taktéž onen terč, který za zastávkou směrem na Telnici kdysi stával, zde již není.

Údajný sesuv u Děčína.

Opravdu je tato trať v tak špatném technickém stavu, anebo jsou zde nějaké „vyšší“ zájmy, které chtějí trať zlikvidovat? Toto nechám na posouzení každého z Vás, každopádně, já mám jasno. V úseku Děčín – Telnice není sebemenší důvod k tomu, aby se zde drážní doprava nemohla provozovat.

Autor je vedoucí provozu železniční dopravy u společnosti KPT rail s.r.o.

Odkazy

Related Images:

Share

Můžete komentovat