Zář 28 2019

Probouzení Vidnavy

Celkový pohled na kolejiště stanice

Trať Velká Kraš – Vidnava je jednou z tratí, kterou chce MD a potažmo SŽDC zrušit, protože ji považuje za nepotřebnou. Místní obce (zejména město Vidnava) však srdnatě bojují za její záchranu,
přestože na veřejnost prosákla fáma, že o trať nestojí. Tato fáma vznikla poté, co SŽDC nabídlo obcím převod tratě za tak nevýhodných podmínek, že by to přijal jen blázen. Obce logicky za takovýchto podmínek nemohly nabídku akceptovat.

Trať ovšem podle drážního zákona zrušit nelze, protože na ní navazuje jiná dráha. Jedná se o vlečku bývalé šamotky, která je v současné době díky nezájmu posledního předešlého vlastníka v nezákonném stavu neprovozuschopnosti. Tato vlečka sice postrádá platné úřední povolení, ale není zrušená. SŽDC po neúspěšných pokusech prodat trať již zahájilo proces zrušení tratě. Opomnělo však jak u prodeje, tak u rušícího procesu, kontaktovat současného majitele vlečky, díky čemuž je tento proces v podstatě neplatný. Aby mohla trať být zrušena, musí mít souhlas vlastníka návazné dráhy. To že je dráha v současné době neprovozuschopná přitom nehraje žádnou roli.

Jediná mezilehlá zastávka na trati

Současný vlastník bývalé šamotky a tudíž i vlečky areál koupil teprve nedávno a ještě nestihl napravit šlendriánství bývalého vlastníka. Nicméně na tom usilovně pracuje. A to jak na obnově areálu, tak i vlečky. Dokonce projevil zájem i o koupi trati, jen to neučinil, během oficiálních nabídek SŽDC, protože o nich nevěděl. SŽDC trať totiž nabídlo jen obcím a jinak tuto nabídku vyvěsilo na místech, která žádný běžný podnikatel nesleduje.

Fakt, že je trať ohrožena zrušením se vlastník šamotky dozvěděl až od firmy, kterou si obce objednaly na zajištění záchrany tratě a která je schopna trať i provozovat. Tato firma byla následně vlastníkem šamotky najata i na obnovu samotné vlečky. Přičemž vlečka má být obnovena ještě letos, protože se s ní počítá při návozu stavebního materiálu na obnovu areálu šamotky. A samozřejmě poté na přepravu vytěženého materiálu. Těžit se zde má kaolin, o který je v přilehlém polském pohraničí obrovský zájem a je velmi nedostatkovým zbožím. Kaolínu je zde ještě několik milionů tun a plánovaná těžba je na mnoho desítek let.

Jistě vás teď napadalo, k čemu firma potřebuje železnici, když trať z Vidnavy nevede do Polska. Né opravdu se neplánuje vozba ucelených vlaků přes Lipovou lázně jeskyně a Glucholazy, to by nebylo konkurenceschopné.

Konec tratě směrem do Polska a náklaďáky se dřevem na bývalém nákladišti, kde se už nedá nic nakládat, protože tady byla zlikvidovaná nakládková kolej.

Součástí plánu je obnova polského železničního přechodu Vidnava a navazující polské tratě. Vzhledem k tomu, že začátek těžby kaolínu je plánován až za tři roky, není obnova přechodu nereálným cílem. Obce by zase přivítaly alespoň víkendové spojení Velké Kraše s polskou Nysou. V pracovní dny by se na trať osobní doprava vzhledem k plánované četnosti nákladních vlaků moc nevešla.

Příběh polského Tlumaczówa dokladuje, že se Poláci obnovování hraničních přechodů kvůli nákladní dopravě nebojí. Tam obnovu přechodu Otovice – Tlumaczów zhatilo OREDO. Ve Vidnavě však žádná antiželezniční organizace naštěstí neoperuje a pokud by se podařilo trať do Vidnavy od SŽDC koupit, nebránilo by v obnovení přechodu už vůbec nic.

Related Images:

Share

Můžete komentovat