Dub 10 2009

Iniciativa za záchranu rakouské úzkorozchodky Ybbstalbahn

V sousedním Rakousku se pod vedením organizace Probahn Österreich jako nadstranické skupiny působící po celém Rakousku v oblasti ochrany životního prostředí a železniční dopravy a ve spolupráci s „Inititiative Ybbstalbahn” rozjela akce na záchranu a zvýšení atraktivity úzkorozchodné trati Ybbstalbahn (Waidhofen an der Ybbs – Lunz am See / Ybbsitz). Ani ÖBB, ani spolková země Dolní Rakousko v minulosti neměly zájem na modernizaci této trati a nyní je třeba, aby své opomenutí napravily. Dráha má pro celý region silný rozvojový potenciál, který je třeba podpořit a dále rozvíjet.

Probahn Österreich a Iniciativa Ybbstalbahn proto požadují:

  1. Stát má dle smlouvy z Gösingu za povinnost se postarat o řádný stav trati – 10 úseků s pomalou jízdou o celkové délce 12 km (ze 60 km délky trati) odhaluje neplnění této smlouvy. Sanaci je třeba financovat ze státního rozpočtu. Tím by během několika měsíců byly splněny předpoklady pro zavedení atraktivního hodinového taktu z Waidhofen an der Ybbs do Lunz am See s přípojem do Ybbsitz.
  2. Spolková země Dolní Rakousko by měla sanaci trati vymáhat resp. zažalovat u státu.
  3. ÖBB mají v úmyslu se zbavit všech úzkorozchodných drah včetně Ybstalbahn. Předání dráhy by mělo být samozřejmostí.
  4. Z pravidel fair play vyplývá, že nový vlastník resp. provozovatel dráhy by měl dostat k dispozici dostatečný počáteční kapitál. Případné snesení trati by ÖBB stálo nemalé náklady. Vzorem by měla být smlouva o předání úzkorozchodné dráhy Pinzgauer Lokalbahn (Zell am See – Krimml). Nabídka státu, předat trať spolkové zemi Dolní Rakousko za symbolické 1 euro je třeba vzhledem k opomenuté údržbě ze strany státu a ÖBB odmítnout jakožto nemorální.
  5. Spolková země Dolní Rakousko by měla zahájit jednání se státem a s ÖBB o převzetí dráhy a neprodleně zahájit hledání nového provozovatele. Existují domácí i zahraniční zájemci. Je třeba, aby spolková země stanovila zkušenou a kompetentní osobu, která by vedla jednání.
  6. Je nutno zpracovat perspektivní koncept mobility pro region, který bude zahrnovat koordinovaný systém železniční a autobusové dopravy pro oblast ohraničenou obcemi Waidhofen, Ybbsitz, Gresten , Scheibbs, Lunz, Göstling, Hollenstein a také Weyer v sousedním Horním Rakousku a Palfau ve Štýrsku. Těžištěm by se mělo stát propojení důležitých přepravních tepen, které tvoří Dráha korunního prince Rudolfa, dráha údolím řeky Erlauf a Ybbstalbahn.
  7. Analogicky k Pinzgauer Lokalbahn je nutno vytvořit marketingový koncept pro Ybbstalbahn, na kterém budou kromě zástupců obcí spolupracovat také zástupci turistiky, místního průmyslu, hlavních skupin cestujících a také obou zúčastněných iniciativ.

K požadavku záchrany Ybbstalbahn se můžete připojit svým podpisem i vy, a to zde


Share

Můžete komentovat