Srp 28 2019

Vyjedou vlaky na Kozí dráhu?

Kozí dráha cyklistická. Krupka – Bohosudov pod lanovkou

Tradičním zdůvodněním zastaveného provozu na trati 132 /Děčín – Oldřichov u Duchcova/ bývá špatný technický stav a absence pravidelné objednávky. Kraj tvrdí, že objednávka nebude, dokud SŽDC trať neopraví, SŽDC říká, že ji neopraví bez objednávky. Slepice nebo vejce…? Otázka je v kurníku Ústeckého kraje zavřená už (ne)hezkou řádku let. A mezitím se čím dál hlasitěji ozývají ti, kteří by koleje na Kozí dráze rádi viděli v propadlišti dějin.

Mediálně viditelný záměr zástupců Děčína a Teplic vybudovat na tělese trati cyklostezku je veřejnosti zásadně prezentován jako nejlepší využití neprovozovaných kolejí. Nerentabilita železničního provozu zastánce asfaltové stezky silně trápí a rozhodně nepochybují, že daleko víc se vyplatí rekreační projížďky na kole. Projekt bude přece financován z dotací EU… Ani náznak nepřipouští možnost provoz obnovit, popř. vést cyklostezku podél železnice. Hlavním zájmem je vytrhat koleje a trať navždy zlikvidovat.

V souvislosti s propagací myšlenky „Kozí dráha = cyklostezka“ bylo v médiích opomenuto, že na příští rok, konkrétně na velikonoční zelený čtvrtek 9. dubna 2020 jsou na Kozí dráze v úseku Děčín – Telnice objednány dva páry vlaků dopravce KŽC. O přidělení kapacity železniční dopravní cesty rozhodne SŽDC do konce listopadu 2019.

S odkazem k Zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 23b Omezení provozování drah, kde je uvedeno, že provozovatel dráhy je oprávněn omezit provozování dráhy nebo její části pouze na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu (více zde) je zarážející, že na téměř čtyřicetikilometrové Kozí dráze je Rozkaz o výluce vydán již čtvrtý rok. Ve stejném smyslu platí též Zákon 183/2006 Sb.  Technický stav trati proto nemůže být zákonným argumentem pro zamítnutí objednávky na rok 2020 (podané s ročním předstihem v dubnu 2019). Uvidíme, zdali příští rok na Kozí dráhu vlaky vyjedou…

Andy Primusová, režisérka projektu Záhada lokálek

Related Images:

Share

Můžete komentovat