Dub 16 2009

Od roku 2010 pojedou vlaky z Prahy do Mnichova rychleji

Králův Dvůr

Rychlík z Mnichova

Železniční doprava ve směru z české metropole na západ by měla od nového jízdního řádu 2009/2010 zaznamenat výrazný posun k lepšímu. Cestující v rychlících z Prahy do Mnichova nebo Norimberku se v prosinci dočkají lepších vozů i rychlejšího cestování, dohodlo se na tom české ministerstvo dopravy s Bavorskou železniční společností. Standard vlaků na těchto trasách, kde bude dopravu zajišťovat německý dopravce Arriva spolu Českými drahami, by se měl postupně přiblížit úrovni vlaků EuroCity.

Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR a na žádost Bavorské železniční společnosti (BEG) budou na rychlících z Prahy do Mnichova a Norimberku nasazeny moderní klimatizované vozy od Siemensu, které České dráhy nakoupily v letech 1999 a 2006 společně s bistrovagony s oddíly první třídy, které se v současnosti rekonstruují ve Vrútkách. Jízdní komfort se tak na těchto trasách přiblíží standardu vlaků kategorie EuroCity.

Na rychlících budou řazeny moderní dieselové lokomotivy Siemens ER20. Ty budou nově zajíždět až do Plzně, čímž na cestě odpadne jeden přepřah v pohraniční stanici Furth im Wald. Vlak také pojede v úseku Regensburg – Mnichov zvláštní, rychlejší trasou. Na základě těchto změn dojde od nového jízdního řádu na trase mezi českou a bavorskou metropolí ke zkrácení jízdní doby přibližně o dvacet minut. Přičemž cesta vlakem z Prahy do Mnichova dnes trvá šest hodin, do Norimberku o hodinu méně. Během několika let, po modernizaci třetího tranzitního železničního koridoru mezi Prahou a Plzní, dojde ke zkrácení jízdní doby i na české straně.

V uplynulých letech procházely linky dálkové železniční dopravy z Prahy do Mnichova a Norimberku složitým vývojem. V 90. letech tam jezdily vlaky Eurocity a Intercity Albert Einstein, Franz Kafka a Karlštejn. S výjimkou posledního, který jezdil přes Cheb do Norimberku, resp. Dortmundu, byly spoje zrušeny v roce 2001. Po skončení provozu komerčních vlaků EC/IC české ministerstvo dopravy a Bavorská železniční společnost hledaly společně s dopravci způsob, jak železniční dopravu na uvedených tratích zachovat.

Zpočátku museli cestující přestupovat z českých do německých souprav ve stanici Furth im Wald, postupně se ale podařilo dosáhnout alespoň dvakrát denně přímého spojení Praha – Regensburg, které bylo rozšířeno na přímé spojení z Prahy přes Furth im Wald do Mnichova i Norimberku v roce 2005, kdy přestaly jezdit vlaky Karlštejn a později zavedený Egrensis na trase Praha – Cheb – Norimberk.

Od roku 2005 jsou rychlíky z Prahy do Bavorska vedeny na německém území jako regionální spoje a uznávají se v nich německé jízdenky Bayern-Ticket či Schönes-Wochenende-Ticket, což umožňuje výrazně levnější cestování těmito mezinárodními vlaky.

A od roku 2008 jezdí dva páry vlaků denně z Prahy do Mnichova a další dva do Norimberku, přičemž nyní jezdí pod označením Alex (Arriva-Länderbahn-Express) spoje do Mnichova a o provoz rychlíků na trase Praha – Norimberk se stará společnost DB Regio. Od jízdního řádu pro rok 2010 bude v Německu provozovat všechny rychlíky z Prahy do Bavorska společnost Arriva.

V současné době jezdí vlaky ve čtyřhodinovém taktu, mimo nočních hodin, po celý den. Odjezd vlaků z Prahy je po 5., 9., 13. a 17. hodině, návrat do Prahy před 11., 15., 19. a 23. hodinou. Spojení je zajištěno jak do Mnichova, tak i do Norimberku s tím, že u poloviny spojů je zajištěn okamžitý přestup v městě Schwandorf. Na českém úseku mezi Plzní a Prahou jsou vlaky začleněny do taktového jízdního řádu, kde během dne jezdí dálkové spoje v hodinovém intervalu.

Připravovaný železniční jízdní řád 2009/2010 bude platit od 13. prosince 2009. V průběhu května by měl být hotov jeho první návrh, který dostane k dispozici ministerstvo dopravy a kraje, jenž dopravu objednávají, k možným připomínkám. Krajské úřady nebo organizátoři integrované dopravy v jednotlivých regionech většinou tyto návrhy zveřejňují na svých internetových stránkách, kde se k nim mohou formou připomínek vyjádřit obce, případně samotní cestující.

Share

Můžete komentovat