Dub 02 2019

SŽDC: Klidná dráha, dobrá správa

Trať, která byla ještě před rokem určená k likvidaci, letos odbaví desítky nákladních vozů denně.

S péčí řádného hospodáře usiluje Správa železniční dopravní cesty o zavedení zvláštní kategorie pro dráhy, které v rozporu se zákony dlouhodobě neudržuje a udržovat nehodlá. Plán dlouhodobých výluk není schválený Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, přesto jsou na daných tratích vydány rozkazy o výluce. Leckde doba „nutného omezení provozu“ přesahuje desetiletí.

Na Ministerstvu dopravy se řadu let schází komise, která se snaží prosadit porušování zákona jako normu. Respektive zařadit tratě, které chce SŽDC „zaříznout“, do zvláštní kategorie k tomu určené. Pokud se podaří tento záměr v Parlamentu ČR prosadit, vytipované dráhy budou v legislativním vakuu prakticky určeny k odpisu. Slovy výkonného ředitele Sdružení železničních nákladních dopravců Oldřicha Sládka: „To je zas jen snaha o legalizaci „postupného zchátrání“, aby mohla následovat fáze „zrušit, protože oprava se nevyplatí“.“

Při budování silniční sítě a opravách stávajících komunikací se o rentabilitě nemluví, zatímco v případě rozvoje železnice platíme miliardy za studie k chimérickým vysokorychlostním tratím a nesmyslné kilometry modrých zábradlí. Když však dojde na údržbu kolejí, začne se zkoumat, zdali se to vyplatí.

Termín „zkoumání“, který začali častěji používat soudruzi od šedesátých let, nahrazuje dnešní politická garnitura a vedení SŽDC slovem „zklidnění“. Generální ředitel Jiří Svoboda SŽDC prosazuje rušení těch regionálních tratí, „kde už dnes rostou stromy a těleso dráhy je částečně sneseno“. O jejich opravě, popř. odstranění náletů přitom nemůže být ani řeč a se zákony si šéf správy české železnice hlavu nedělá: „Samozřejmě můžete namítnout – a v komentářích se to také často objevuje – že SŽDC má povinnost udržovat rozsah sítě. Ale SŽDC má také povinnost udržet v první řadě koridorové tratě a nelze vše udržet ve stoprocentním stavu, což se od nás občas očekává.“ Přestože nelze podřadné tratě udržet ve stoprocentním stavu, nechce je Svoboda svěřit nikomu jinému: „Jsem velmi obezřetný k tomu, když se třeba nějaké tratě chce ujmout sdružení obcí či někdo jiný. Pro dotace si totiž potom stejně chodí do stejného měšce, tedy do Státního fondu dopravní infrastruktury.“ (zde)

Šéf SŽDC Svoboda: Do pěti let bychom se mohli svézt na prvním úseku dvoustovkou

Pohádku o kouzelném měšci najdete ve Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury uzavřené pro období 2017 – 2021. SFDI poskytuje Správě železniční dopravní cesty prostředky „pro krytí ekonomicky oprávněných nákladů příjemce, jež mu vzniknou při zajišťování provozuschopnosti a provozování železniční dopravní cesty a při udržování a provozování zařízení a služeb po dobu trvání Smlouvy…“. K zajištění plynulého provozování železniční dopravní cesty činí výdajový finanční rámec pro pětileté období 74, 5 miliardy v rozsahu celostátních a regionálních drah, s nimiž příjemce hospodaří. Podrobný seznam je samostatnou přílohou Smlouvy.

Jsou v něm uvedeny všechny ty zarostlé koleje, nad kterými pan generální ohrnuje nos, rád by je „zklidnil“ a projel se po nich na kole. A s péčí řádného hospodáře nebude plýtvat státní prostředky na údržbu či opravy tratí, které „nejsou zajímavé“. Prostě dobrá správa.

Share

Můžete komentovat