Zář 03 2018

Možnosti rozvoje Kozí dráhy

Kusé nástupiště Kozí dráhy v Děčíně.

Tento článek se pokouší stručně popsat, jaké přínosy by mělo obnovení provozu na Kozí dráze z Děčína přes Telnici a Krupku do Oldřichova. Na této trati byl pravidelný provoz vlaků zastaven již před 11 lety, a tento krok je dodnes považován za velmi kontroverzní.

Stávající stav

V úseku Děčín – Telnice je trať udržovaná a teoreticky sjízdná. Naopak v úseku Telnice – Oldřichov u Duchcova je trať momentálně zcela nesjízdná, v některých místech už zarůstá náletovými dřevinami, leckde chybí i šrouby nebo části výhybek. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na této trati má zavedenou nepřetržitou výluku, zatím všechny pokusy o obnovu provozu na trati skončily neúspěchem. Hodně propíranou kauzou byl pád kamení na trať poblíž Děčína připisovaný údajné nestabilitě svahu nad tratí. Někteří kritici však tento důvod zpochybňují, a vidí za tím snahu za každou cenu zabránit obnovení provozu.

Zarostlé koleje na zastávce Krupka město.

Oficiální postoj Ústeckého kraje je pro obnovu turistického provozu o víkendech, nicméně Ústecký kraj podmiňuje objednávku vlaků obnovou trati. Nicméně, aspoň podle posledních vyjádření a reálných činů, se SŽDC k tomu příliš nemá. Je otázka, zda politický tlak na obnovu trati je dostatečný.

Přínosy turistické

Město Krupka je nechvalně proslulé nepřizpůsobivými obyvateli. Ti však obývají pouze dvě ulice – Karla Čapka a Dukelských hrdinů. Málokdo v Česku ví, že v Krupce a okolí existují také zajímavá a hezká místa. Několik jich vyjmenuji níže:

  • historické centrum města (podél Husitské ulice)
  • hrad Krupka
  • štola Starý Martin
  • bazilika Panny Marie Bolestné (Bohosudov)
  • lanovka na Komáří vížku

V neposlední řadě je v okolí Krupky široké množství turistických tras vedoucích na hřebeny východních Krušných hor.

Hrad v Krupce.

I přes nefunkčnost Kozí dráhy je město Krupka napojeno na železniční síť. Nachází se zde nádraží Krupka-Bohosudov na hlavní trati Ústí nad Labem – Chomutov. Vlaky zde jezdí každou hodinu, ve špičkách pak každou půl hodinu, což činí z tohoto místa důležitou zastávku příměstské vlakové dopravy kolem Ústí nad Labem. Nádraží se však nachází v průmyslové čtvrti, daleko od centra města. Není až tak problém vzdálenost, jako spíš vzhled okolí nádraží. Místní jsou na to zvyklí, ale když si to prohlédne turista po výstupu z vlaku, tak nadšený rozhodně nebude. Kdo ví, jestli se neotočí zpátky na vlak…

Cesta průmyslovou čtvrtí od nádraží do centra Krupky.

Naopak okolí stanic na Kozí dráze je většinou klidné a přívětivé, jedná se o rezidenční oblasti s rodinnými domy. Zastávka Krupka město se dokonce nachází na okraji parku. Vzdálenosti k turistickým cílům jsou od Kozí dráhy mnohem kratší. Třeba stanice lanovky na Komáří vížku se nachází jen 150 metrů od zastávky v Bohosudově, od zastávky Krupka město se historické centrum města s hradem nachází jen 600 metrů daleko. To vše může přispět k tomu, že turista si z Krupky odnese mnohem lepší dojem.

Dolní stanice lanovky na Komáří vížku, jen 150 metrů od Kozí dráhy.

Víkendový vlak, vedený třeba historickým motorovým vozem, má daleko větší šanci vzbudit zájem veřejnosti než obyčejný příměstský vlak, kterým se cestuje do práce nebo do školy. Cestující takové víkendové spojení vnímají jako unikát, jako něco navíc, další zážitek. I z pohledu podpory cestovního ruchu má tedy vlak po Kozí dráze větší potenciál než příměstský vlak po hlavní trati.

Obnova Kozí dráhy by mohla také podpořit rozvoj malého a středního podnikání ve městě, zejména restaurací a penzionů.

Kolem Kozí dráhy se však nenachází jen Krupka, ale i třeba zámek v Jílovém, lyžařské středisko Zadní Telnice nebo vodní nádrž Barbora. I pro tyto místa by obnovení provozu byla vítaná vzpruha.

Přínosy pro dojížďku

Od zastavení provozu na Kozí dráze došlo ke kritickému nárůstu automobilové dopravy na silnici č. 13 v úseku Libouchec – Děčín, a to i přesto, že vlaky byly nahrazeny autobusy. Podle intenzit dopravy z roku 2016 projede nejvytíženějším úsekem přes děčínskou čtvrť Bynov až 12 998 automobilů – to je dvojnásobné množství oproti dálnici D8 v přeshraničním úseku do Německa. Když se podíváme na interaktivní mapu, vidíme, že počet vozidel klesá s rostoucí vzdáleností od Děčína. Z toho jasně vyplývá, že provoz aut je zejména lokálního charakteru a má charakter dojížďky.

Tato alarmující dopravní situace, která je politiky a také leckterými odborníky naprosto ignorována, vede až k těmto zoufalým protestům:

Tento dům ničí značný provoz tolerovaný státem (Libouchec).

Vzhledem k charakteru automobilové dopravy kolem Děčína není možné řešit situaci nějakým obchvatem, protože cesty autem začínají v samotném Jílovém či Libouchci. Chceme-li zlepšit kvalitu života v údolí Jílovského potoka, musíme nabídnout alternativní způsob dopravy. Autobusy sice jezdí, ale k řešení situace, aspoň podle statistik, příliš nepřispívají.

Jako zajímavé řešení problému se nabízí právě Kozí dráha. Avšak aby o vlaky byl opravdu zájem, musí mít nějakou přidanou hodnotu. Ať už jde o rychlost, kterou by bylo záhodno zvýšit, nebo také o zásuvky, Wi-Fi a další vymoženosti dnešní doby. Naprosto nezbytnou podmínkou je integrace do systému DÚK (Doprava Ústeckého kraje). V případě splnění těchto podmínek může být Kozí dráha spolehlivou, stabilní a využívanou součástí příměstské dopravy v okolí Děčína.

Motorová jednotka RegioShark splňuje všechny dnešní požadavky.

Kozí dráha má naprosto ideální polohu zastávky v centru Podmokel. Přímo u ní se nachází vchod do obchodního centra v bývalém pivovaru. Poblíž se nachází také magistrát města, divadlo a několik škol. Je opravdu velká škoda, že tento potenciál zůstává dosud nevyužit…

Železniční zastávka před vchodem do OC Pivovar.

 

Závěr

V pátek 5. října a v sobotu 6. října proběhnou komunální volby. Ptejte se kandidátů, jak se staví k problému Kozí dráhy, zda jako zvolení zastupitelé budou usilovat o obnovu provozu. A to nejdůležitější, o co vás prosím – přijďte k volbám!

Tyto strany nedoporučuji volit – viz bod 4.

 

Použité zdroje

Share

Můžete komentovat