Úno 24 2016

Ministerstvo dopravy chce zablokovat rozvoj železnice do roku 2034

Regionální doprava

Regionální doprava

Na dnešním programu jednání Vlády České Republiky je zařazen materiál Způsob řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019. V případě jeho schválení dojde ke konzervaci stávajícího stavu rozsahu dopravní obslužnosti, což výrazně omezí další rozvoj příměstské a regionální železniční dopravy v České republice až do roku 2034.

Materiál si klade za cíl zajistit stabilní financování regionální železniční dopravy v letech 2020 až 2034, avšak ve dvou bodech je pro regionální železniční dopravu zcela kontraproduktivní. Ministerstvo dopravy navrhuje, že krajům nebude přispívat ze státního rozpočtu, pokud na trati objednají vlaků příliš málo. Ještě větší problém je nenavyšování příspěvku při dalším zvyšování rozsahu vlakových spojů.

Úředníci ministerstva dopravy argumentují subjektivním a nijak nedoloženým názorem, že na tratích, kde vlaky nezajišťují dopravu alespoň v šesti párech spojů denně, se nejedná o dopravní obslužnost regionů,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Podmínkou použití prostředků ministerstva dopravy pro provozování drážní dopravy je alespoň v rozsahu šesti párů spojů denně v pracovní dny, což je v rozporu s postupem ministerstva dopravy při prosazování zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Ten totiž definuje dopravní obslužnost mj. jako zabezpečení dopravy k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb,“ upozorňuje Vyka.

Diskuse není o tom, zda se vyplatí provozovat šest párů vlaků, ale rozhodně úředník ministerstva dopravy nemůže předjímat, že se to nevyplatí nikde. Nutno dodat, že s navrženým omezením na financování nejméně šesti párů vlaků denně v pracovní dny rovněž nesouhlasí Asociace krajů ČR, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj a výhrady má také Hospodářská komora České republiky.

Pro srovnání – vláda v roce 2012 schválila materiál k prodeji regionálních železničních tratí. V podmínkách je uvedeno, že nový vlastník bude mít možnost čerpat finanční prostředky na údržbu, opravy nebo investice ze Státního fondu dopravní infrastruktury pouze tehdy, když na této dráze zajistí dopravní obslužnost, a to po celé délce dráhy v minimálním rozsahu nejméně dvou párů vlaků denně, příp. v odpovídajícím počtu vlaků za rok, tedy přibližně 730 párů vlaků ročně.

Předkládáný materiál najednou přichází s číslem šesti párů vlaků denně v pracovní dny, což ukazuje, že levá ruka neví, co dělá pravá a potvrzuje nekoncepčnost celého resortu ministerstva dopravy.

Skutečně největším problémem je „zastropování“ finančních prostředků na regionální dopravní obslužnost protože, že návrh odmítá připustit zvyšování podílu státního příspěvku krajům na zvyšování rozsahu dopravní obslužnosti, což je zcela v rozporu s rozvojovými plány a generely dopravy většiny regionů.

Zejména v aglomeracích jako je Praha a Středočeský kraj nebo Jihomoravský či Moravskoslezský kraj, počítají rozvojové plány s další modernizací a rozvojem infrastruktury a s tím souvisí i potřeba navyšovat rozsah vlakových spojů, které jsou klíčem k úspěchu moderní příměstské železniční dopravy – materiál může tyto plány výrazně přibrzdit nebo zcela zablokovat,“ doplňuje člen komise dopravy v Karlovarském kraji Miloslav Zítka.

Celkově to tedy vypadá, že materiál připravený ministerstvem dopravy jde sám proti sobě. Na jednu stranu ministerstvo dopravy krajům vzkazuje, že na více vlaků Vám finance nepřidáme, ale zároveň pokud příspěvek na vlaky chcete, tak jich musíte na každé trati objednat minimálně v rozsahu šesti párů.

Materiál nastavuje nové bariéry, které budou omezujícím faktorem dalšího rozvoje veřejné dopravy v regionech, a jen potvrzuje dlouhodobě špatnou dopravní politiku ministerstva dopravy zejména ve vztahu k veřejné dopravě v České republice.

Ministerstvo dopravy potvrzuje svůj úhel pohledu na dopravu jako na ryze technicistně logistickou záležitost, avšak trvale opomíjí její hlavní smysl – rychlou a pohodlnou dopravu občanů, která je alternativou k automobilové dopravě a hlavním nástrojem k udržitelnosti regionů,“ uzavírá Vyka.

Related Images:

Share

Můžete komentovat