Zář 27 2014

Petice za urychlené obnovení provozu na trati 076 v úseku Mělník-Mšeno

Výstup cestujících ve Mšeně 19.9.2014

Výstup cestujících ve Mšeně 19.9.2014

V souvislosti se zastavením dopravy na části trati 076 Mělník-Mšeno-Mladá Boleslav podniká město řadu kroků k tomu, aby byl provoz vlaků co nejdříve obnoven. Jedním z nich je i petice, kterou schválilo dne 24.9.2014 Zastupitelstvo města Mšena a kterou tímto na četné žádosti příznivců trati zveřejňujeme. Její papírovou verzi je zatím možné podepsat na MěÚ Mšeno v knihovně, podatelně a o víkendech v Infocentru. Další podpisová místa budeme zveřejňovat průběžně.

Správa železniční dopravní cesty dlouhodobě zanedbávala údržbu této trati, až tato dospěla do havarijního stavu. Důsledkem je zastavení osobní dopravy v úseku Mělník-Mšeno a nejasný výhled jejího obnovení.

Tato dráha má zásadní význam pro život a rozvoj venkovských částí okresů Mělník a Mladá Boleslav, zejména pro mikroregion Kokořínska. Zabezpečuje dopravu žáků do škol základních i středních, slouží k dojíždění za prací do regionálních průmyslových center, zajišťuje základní dopravní obslužnost a pomáhá rozvoji cestovního ruchu.

Pro vzdálené příznivce trati je vytvořena elektronická verze na adrese http://www.petice24.com/kokorinska_draha_076. Zde je text petice ke stažení a k volnému šíření

Pokud zřídíte další veřejné podpisové místo, prosím informujte nás e-mailem.

Běžná obsazenost vlaku na lokálce.

Běžná obsazenost vlaku na lokálce.

Podrobnější informace v článku: Trať z Mělníka do Mšena je ve špatném stavu, zastavuje se provoz

Děkujeme za Vaši podporu !

 

Martin Mach
starosta města Mšeno

Share

Můžete komentovat