Čvc 04 2014

Z Opavy do Jakartovic vyjede Hvozdnický expres

Jakartovice

Jakartovice

Opava – V sobotu 5. července bude zahájen pravidelný víkendový provoz na železniční trati z Opavy do Jakartovic pod hlavičkou mikroregionu Hvozdnice. Vlaky pojedou o sobotách a nedělích třikrát denně v každém směru až do 28. září. Dopravu na trati objednaly obce z mikroregionu Hvozdnice, které společně s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Opavou přispívají na provoz Hvozdnického expresu.

Kraj původně v dubnu letošního roku železniční dopravu na trati zastavil a rozhodl se ji částečně nahradit autobusovou dopravou. Zrušení vlaků vyvolalo mezi občany vlnu nevole, na kterou zareagovali starostové dotčených obcí a začali hledat možnosti, jak vlaky do Jakartovic zachovat.

Pod hlavičkou mikroregionu Hvozdnice a za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje a statutárního města Opavy se nakonec podařil obnovit alespoň letní víkendový provoz. Vlaky pojedou na trati mezi Opavou a Jakartovicemi o sobotách a nedělích v obou směrech třikrát denně až do 28. září. Dopravu bude zajišťovat soukromá společnost Railway capital, a. s.

Protokolární vlak

Slavnostní zahájení provozu proběhne v sobotu 5. července v 8.20 hodin ve stanici Opava východ. Odjezd protokolárního vlaku do Jakartovic, který zahájí provoz Hvozdnického expresu je stanoven na 8.40 hodin dle platného jízdního řádu.

„V sobotu, kdy bude provoz Hvozdnického expresu zahájen, jsme připraveni na velký zájem ze strany veřejnosti, proto jsme připravili vlakovou soupravu s pěti vozy o kapacitě 280 míst k sezení,“ říká Jan Šatava, člen představenstva společnosti Railway Capital a.s. – společnost místních drah.

Protokolární vlak bude na trase vypravován starosty obcí za doprovodu hudby Sboru dobrovolných hasičů z Dolních Životic. Na každé stanici bude vyhrávat dechovka a ve stanici Mladecko bude připraveno malé občerstvení. V protokolárním vlaku bude rezervován vůz pro zvané hosty. Jízda protokolárního vlaku může být ovlivněna průběhem programu, a proto se organizátoři předem omlouvají za případné zpoždění. Následující vlakové spoje pojedou z Opavy dle pravidelného jízdního řádu v 10.40 a 16.40 hodin.

PROGRAM ZAHÁJENÍ PROVOZU

8:20 žst. Opava východ – přivítání účastníků u vlaku

8:40 žst. Opava východ – odjezd protokolárního vlaku

9:09 přivítání vlaku žst. Mladecko, občerstvení, kulturní program

9:40 odjezd vlaku do Opavy (příjezd v 10.14 hodin)

Hvozdnický expres – provoz léto 2014

„V dalších dnech provozu bude dopravu zajišťovat motorový vůz řady 810, tedy vozidlo stejného typu, které na této trati do dubna, než byl provoz ukončen, provozovaly České dráhy. Změnou pro cestující bude způsob prodeje jízdenek, který bude zajišťovat vlakový personál přímo ve vlaku,“ dodává Šatava.

Starostové obcí podél trati si od zahájení provozu slibují lepší dopravní dostupnost mikroregionu Hvozdnice a tím zvýšit jeho atraktivitu pro turisty. Je důležité, aby lidé vlaky na trati z Opavy do Jakartovic podpořili a jezdili během léta co nejvíce, protože podle letošního výsledku se bude rozhodovat o provozu v dalších letech.

„Pevně věřím, že vlaky pomohou podpořit turistický ruch v regionu a provoz bude zajišťován ke spokojenosti místních obyvatel i turistů, kteří do mikroregionu Hvozdnice zavítají,“ konstatoval předseda svazku obcí Vladimír Chovanec.

Aktuální informace o Hvozdnickém expresu jsou dostupné na internetových stránkách hvozdnickyexpres.cz a také na sociální síti Facebook.

Zdroj: Hvozdnický expres, Mikroregion Hvozdnice

Share

Můžete komentovat