Čvn 12 2013

Pendolina denně na západ. Slast nebo strast?

Pendolino v úseku Chrást - Plzeň

Pendolino v úseku Chrást – Plzeň

Před několika dny byl zveřejněn společností ROPID prvotní návrh jízdního řádu 2013/2014. Z tohoto návrhu je jasně viditelné, jakým směrem uvažují České dráhy o expanzi provozu své vlajkové lodě (SC Pendolino) do západních Čech. Z víkendových výletů Pendolin na západ by se mělo stát denní pravidlo.  Tento článek má být mimo jiné jakýmsi výčtem rizik, které navrhovaný systém přináší a tedy i včasným varováním pro všechny, kdo pouze slepě jásají nad dobrým nápadem.

Jak to bude po novu?

Čtyřikrát denně (s výjimkou soboty) pojede Pendolino do Františkových Lázní, respektive do Chebu. Konkrétně první dva spoje od Prahy pojedou do Františkových Lázní a další dva, z nichž ten druhý nepojede v sobotu, budou mít konečnou stanici v Chebu. Kromě těchto čtyř párů spojů pojede na západ ještě v pátek a v neděli jeden pár vlaků, jehož konečnou a výchozí stanicí bude Plzeň.

Současně se zavedením pendolin má dle návrhu grafikonu dojít ke zrušení rychlíků v úseku Plzeň-Cheb jedoucích v podobných časových relacích jako nové spoje SuperCity. Pendolina namísto rychlíků obslouží všechny nácestné stanice, kde by rychlík zastavoval, tedy: Stříbro, Planou u Mariánských Lázní a Mariánské Lázně (zde ale Pendolina již zastavují). Mezi Prahou a Plzní pojedou Pendolina v podobných časech jako rychlík, ale na rozdíl od rychlíků nebudou naklápěcí jednotky mezi Prahou Smíchovem a Plzní zastavovat v nácestných stanicích. Úsek z Plzně do Prahy urazí pendolino za 1:24 minut, tedy o 13 minut rychleji než rychlíky zastavující na nácestných zastávkách. Směrem z Prahy do Plzně ušetří cestující použitím Pendolina pouhých 9 minut (jízdní doba 1:26) oproti klasickému rychlíku, který v tomto směru trasu stíhá za 1:35 minut. Nutno podotknout, že tento stav jízdních dob rozhodně není ani pro jeden druh vlaků cílovým a je dán tím, že na trase budou během platnosti grafikonu probíhat výlukové činnosti. Za všechny jmenujme stav, kdy je grafikon pro úsek Chrást u Plzně – Rokycany konstruován tak, aby se v případě zavedení jednokolejného provozu (plánovaná stavba rekonstrukce trati Rokycany-Plzeň) mohly vlaky na jedné koleji prostřídat bez následků zpoždění.

Slast?

Příchod Pendolin na trasu, kde dosud dominují vozy s koženkovými kupé (typ B249), respektive půl na půl s jejich revitalizovanými variantami, bude obrovským skokem v komfortu, který je na lince dnes nabízen cestujícím. Z Prahy do Chebu začaly v roce 2012 Českým drahám navíc konkurovat autobusové spoje Student Agency. Nasazení Pendolin je tak celkem nekompromisní odpovědí na otázku: „Pojedeme vlakem nebo autobusem?“ Dalším přínosem může být mírné zkrácení cestovní doby, to ale přichází za cenu diskutabilních faktů.

Strast?

Asi hlavním problémem, který do systému organizování dopravy Pendolina přináší je rozbití určité pravidelnosti. Současný stav je takový, že každou sudou hodinu mezi šestou hodinou ranní a osmou večerní, odjíždí z Plzně rychlík ve směru na Cheb. Jak jste již mohli číst. Některé navrhované spoje Pendolin pojedou jen do Chebu, jiné do Františkových Lázní, jeden spoj vynechává sobotu a namísto něj v tento den pojede do Chebu klasický rychlík. To jsou negativa věci, která já osobně považuji za ty menší. Za větší problém považuji nesoulad jízdních dob rychlíků a Pendolina, ten spolu s nesystematičností provozu (tím myslím že někdy jede rychlík, někdy Pendolino) může vnést do života pravidelných cestujících, kteří si jen chtějí pamatovat odjezdy, chaos. Celorepublikově je grafikon vlakových spojů stavěn tak, aby vlaky ze stanic odjížděly v určitých pravidelných periodách. Že je to někdy na škodu už se psalo několikrát i na tomto webu, v tomto případě zastávám názor, že je naopak škoda tento systém narušit.

Kromě časů odjezdů si také cestující budou muset pamatovat ve který čas žádat o místenku na spoj, a kdy jí potřebovat nebudou. O tom budou-li cestující platit za místenku pro úsek Stříbro-Plzeň příplatek se raději neodvažuji polemizovat. Předpokládám, že v tomto ohledu zaujmou České dráhy vstřícný přístup. Každopádně s příchodem Pendolin na některé spoje přichází také poměrně složitý systém rozpoznávání kdy jedu kterým vlakem.

Opatření pro lepší symbiózu rychlíků a Pendolin

Je jasné, že Pendolino zvládne projet trasu z Plzně do Chebu rychleji, celkově trať Praha-Cheb je pro tento typ vlaků jako stvořený, protože zde využijí devizu rychlejšího průjezdu oblouků, kterou na trase Praha-Ostrava ušetří pouze několik jednotek minut. Osobně bych ale považoval za srozumitelnější stav, ve kterém by odjezdy ze stanic Stříbro, Planá u Mariánských Lázní a Mariánské Lázně byly shodné (v taktu), případě pozdější oproti rychlíkům. Pozdější odjezd ze stanice oproti taktu je neškodný. Pokud někdo přijde na rychlík do Chebu odjíždějící z Plzně ve 20:06, Pendolino odjíždějící ve 20:08 mu vrásky na tváři nevykouzlí. Opačně by to bylo horší. Mezi Mariánskými Lázněmi a Chebem může být jízdní doba taktéž kratší, protože dřívější příjezd maximálně zapříčiní, že uvítací delegace pro tetičku z Olomouce dorazí k vlaku s domněnkou, že má vlak přijet až o pár minut později. Žádné větší škody se nekonají. Minuty, o které se kvůli sladění jízdních dob s časy rychlíku prodlouží cestovní doba Pendolina, mohou být využity jako časová rezerva. V Plzni totiž vlaky směrem do Chebu poměrně pravidelně čekají na přestup od zpožděných rychlíků z Českých Budějovic. Dalším krokem pro lepší sblížení světu rychlíků a Pendolin by mohlo být zrušení povinných místenek pro Pendolina v úseku Františkovy Lázně – Plzeň. To je pravda velký zásah do určité jednoty konceptu Pendolina, ale ruku na srdce… Je vlastně konceptem Pendolina zastavovat ve stanicích jako Stříbro (sídlo, cca 8000 obyvatel)?

Osobní názor

Na závěr si dovolím přidat stručný osobní názor na zajíždění Pendolin na západ. Já sám fandím modelu pravidelného provozu Pendolin (každé dvě hodiny) pouze do Plzně s rozšířením do Chebu v případě, že souprava by v Plzni nechyběla na obratový spoj a pro spojení Pendolinem v určitý čas by byla poptávka.

Děkuji všem, kdo se se mnou v tomto článku zamysleli nad důsledky a možnými řešeními provozu Pendolin na západ. Vaše názory a postřehy rád přivítám v komentářích.

Related Images:

Share

Můžete komentovat