Dub 27 2012

Železnorudská žába na prameni

Přechodová stanice Bayerische Eisenstein - Železná Ruda, Alžbětín

Železniční přechod Železná Ruda-Alžbětín – Bayerisch Eisenstein je zvláštní místo. Je to jediný český železniční přechod, tvořený jen jednou přechodovou stancí, všechny ostatní sestávají ze dvou stanic, po jedné na naší straně a jedné zahraniční.

Bývával tam vesměs čilý mezistátní provoz. To se změnilo vytvořením železné opony, kdy se pohraniční přechod uzavřel. Nicméně vlaky do této stanice jezdit nikdy nepřestaly a to ani z jedné strany. Po celou doby uzavření přechodu totiž do stanice jezdily české nákladní vlaky, posunující ve stanici vozy na vlečku pily. Na německé straně se nákladní vlaky zastavily již dávno, ale osobní dojížděly do Bayerisch Eisensteinu po celou dobu.

Mezitím se celkem logicky zrušilo rozsáhlé kolejiště sloužící výhradně mezistátní nákladní dopravě a zbyla po něm jen širá pláň po kolejích a výtažná posunovací kolej na německé straně, která je dnes však odpojena.
Průjezdé jsou jen 4 koleje, z nichž jen po jedné je možné přejet z Čech do Německa v režimu vlak. Dvě jsou dopravní jen na české straně a jedna je manipulační z obou stran a odbočuje z ní na německé straně kolej do bývalého depa, dnes muzea bavorských lokálek. Po depu na české straně už zbyla jen kruhová jáma po točně. Tohle ovšem jsou informace, které jsou o této stanici všeobecně známé. Já bych chtěl psát o nákladní dopravě.

Po revoluci na české straně fungovala nákladní doprava do doby, než se na plzeňsku prosadil tzv vlečkový tarif, který zlikvidoval nákladní dopravu na většině našich lokálek. V Alžbětíně se vždy jen nakládalo dříví a po „vlečkovém“ pogromu se nákladní doprava na chvíli rozjela jen při „Kyrilu“. Na německé straně se do relativního nedávna jezdilo do Regenu a občas do Zwieselu, kde do dnešních dob fyzicky přežila poměrně dlouhá vlečka do sklárny (samozřejmě bez provozu). Na trati se nakládalo zejména dříví a v Regenu dodnes funguje vojenská čelní rampa.

Na obou stranách hranice se trať optimalizovala k neprospěchu nákladní dopravy, zejména v Německu se nákladka téměř znemožnila, respektive odsoudila do nočních hodin, kdy nejezdí osobní vlaky. Otázkou je, proč se tam nákladní doprava zrušila. Že by o ní nebyl zájem? Ze strany přepravců zájem je, na české straně tomu brání jen stále trvající vlečkový tarif. Alžbětín nemá výpravní oprávnění a v Železné Rudě město a na Špičáku SŽDC nakládkové koleje zrušilo.

Nakládat se dá tak jen na jediné vlečce, která na trati od Nýrska je, a to v Alžbětíně na vlečce lesů Železná Ruda. Vlečka je kupodivu nejen nezrušená, ale dokonce plně provozní a funkční. Její majitel patří mezi ty prozíravé, kteří nelikvidují vše jen proto, že momentálně se to nevyplatí.

Na německé straně funkci prozíravého majitele vlečky plní jen sklárna ve Zwiesellu. Avšak je to hlavně německá strana, která má nejen eminentní zájem na obnovení nákladní dopravy, ale ona je zároveň i tou, která obnově brání. Na straně zájmu stojí obří papírna v Plattlingu, která z Čech bere velké množství dříví a má zájem do Čech i dodávat své produkty a odpady (odpadem je míněna papírensky nezpracovatelná dřevní kůra, jíž je zájem vozit do Čech na spálování v teplárnách).

Z Čech se tak po železnici dá dřevo do Plattlingu vozit jen přes Domažlice a Regensburg nebo přes Horní Dvořiště a Linz, což je několikanásobně dražší varianta, než přes Železnou Rudu, naprosto nekonkurenceschopná ke kamionům. Na straně odporu stojí DB Cargo (Schenker), který před lety ukončil veškerou nákladní dopravu na této trati v Deggendorfu, kde obsluhuje přístav a pilu v Hengersbergu, obojí na bývalé trati Deggendorf – Kalteneck, čímž umožnil optimalizaci tratě se zrušením takřka veškeré nákladní infrastruktury.

Jediné použitelné veřejné nákladiště v regionu přežilo ve Viechtachu a vojenská čelní rampa v Regenu a téměř znemožněna je i tranzitní doprava. Téměř ovšem neznamená úplně. Schenker se ovšem obnovení dopravy zoufale brání a veškeré zájmy o nákladní dopravu ignoruje.
První velký vážný pokus o „prostřelení“ Železné Rudy učinila papírna při Kyrilu, kdy se z Čech přepravovalo do papírny extrémě velké množství dříví a dělaly se velké zásoby. Ani vidina denního uceleného vlaku s dřívím DB nehla.

Na české straně byla hlavním dodavatelem dříví a propagátorem železnice společnost Wood a Paper a ani tento velký nadnárodní hráč však s DB nepohnul. Byly i pokusy se soukromými dopravci (např Viamont). I tyto pokusy DB úspěšně zhatilo. Vlečku v Plattlingu totiž nevlastní papírna, nýbrž město Plattling, které vlečku postavilo z dotací pro celou přilehlou průmyslovou zónu a DB je smluvně jediný dopravce, jež smí vlečku obsluhovat. Soukromý dopravce by tak svůj vlak dostal jen do Plattlingu na nádraží, kde by se muselo dříví překládat, což vzhledem ke zrušenému veřejnému nákladišti není možné.

Snahy papírny trvají dodnes, tak doufejme, že se najde síla, která nepochopitelný odpor DB dokáže zlomit.

Papírna v Plattlingu s vlečkou:

Odkaz

Share

Můžete komentovat