Zář 20 2011

V Horním Slavkově se opět jezdí po kolejích !

V Horním Slavkově se jezdí

V sobotu 17. září se v rámci Dne železnic v Karlovarském kraji konaly oslavy výročí zprovoznění dvou tratí.

Trať Chodov – Nová Role – Nejdek (dnes v úseku Chodov – Nová Role označena číslem  143) slavila 130 let.  Druhá trať (144) – Nové    Sedlo – Krásný Jez slavila 110 let od zprovoznění. Trať je proti původnímu stavu částečně přeložena a vede z nového nádraží v Novém Sedle. Vlaky bohužel mohou jezdit jen do zastávky Loket předměstí. Ve zbytku tratě je od května 1997 zastaven provoz.

Oslava začala na ochozu karlovarského dolního nádraží krátkým projevem „císaře Františka Josefa I“, náměstka hejtmana Navrátila, vedoucích představitelů ČD a SŽDC v Karlovarském kraji. Poté již VIP hosté i všichni ostatní nastoupili do soupravy zvláštního vlaků, složeného z parní lokomotivy 354.195 a čtyř vozů řady Bai, tzv. osmidveřáků.  Poté se již vlak vydal na svou pouť.

Na první zastávce – ve stanici Karlovy Vary – se všichni shodli, že „s tím nádražím se fakt už musí něco udělat“. Po několika minutách jízdy po hlavní trati „Buštěhradské dráhy“ vlak na odbočce Sedlec uhnul na trať 142, po které pokračoval do Nové Role. Ve stanici Stará Role došlo ke křižování s pravidelným osobním vlakem a rovněž ke konfliktu „Veřejné bezpečnosti“ s místním občanem. K zatčení nakonec nedošlo a „soudruzi“ věc řešili domluvou.

Na nádraží v Nové Roli uvítal protokolární vlak zpěv dětí z místní školy a představitelé města. Bylo možné si zde prohlédnout i vystavený pluh a sněhovou frézu. Lokomotiva objela soupravu, u přejezdu do porcelánky dobrala od místních hasičů vodu a najela zpět na soupravu. Poté vlak již na oslavované trati 143 pokračoval do zastávek Božičany a Mírová. V Božičanech se využívá vlečka do firmy zpracovávající kaolín. Dřevěný přístřešek zastávky byl nově natřen a tvořil důstojný rámec přípitku starosty obce s císařskou družinou. V Mírové bylo přivítání v režii místních hasičů. Poté vlak pokračoval náročným stoupáním přes kusou kolej do rychlíkové stanice Chodov.

V Chodově uvítala vlak početná skupina občanů, mnoho dětí a zastupitel města. Císař si všiml počínající opravy budovy místního nádraží. V této stanici došlo i k zajímavému setkání historie a současnosti na kolejích. Vedle soupravy historického vlaku přijela z Lokte nejčastější souprava na regionálních drahách – Regionova . Na další volné koleji se potom vystřídala souprava Regiosprinter společnosti VIAMONT REGIO na pravidelném spoji Zwickau – Kraslice – Sokolov – Karlovy Vary – Mariánské Lázně a rychlík Cheb – Praha v čele s dvousystémovou lokomotivou řady 363 a vagony s novým nátěrem typu Najbrt.

Cestou do další stanice na trati bylo možné vidět zaměstnance elektroúseku SŽDC při revizi a opravě vrchního vedení na první traťové koleji. Ve stanici Nové Sedlo mohli cestující z protokolárního vlaku vidět vystavené lokomotivy ve vlastnictví a používání společnosti Sokolovská uhelná. Zajímavá byla hlavně elektrická lokomotiva řady 127. Ta se samozřejmě na staniční kolej nemohla dostat vlastní silou (pro neznalé – důlní doprava používá stejnosměrný systém, ve stanici je systém střídavý), ale byla tam dopravena výkonnou dieslovou lokomotivou. Na kolejích vedle stojícího protokolárního vlaku pro změnu stály tři krásné elektrické lokomotivy řady 230 –  tzv. laminátky – každá v jiném nátěru. Po další zastávce dojel vlak do posledního nádraží na své trase – do stanice Loket. Zde byla výstava historických vozidel, prodej modelů, upomínkových předmětů, literatura apod. – vše samozřejmě s železniční tématikou. Poté, co lokomotiva objela soupravu a na přední stranu byla připojena motorová lokomotiva řady T444 – Karkulka, vlak projel tunelem, přejel řeku Ohře a ukončil svou pouť na zastávce Loket předměsti.

Zde bohužel muselo osazenstvo protokolárního vlaku vystoupit a nechat vlak odjet zpět. Koleje tratě 144 sice dále vedou, ale až do své konečné stanice jsou zarostlé a od května 1997 nepoužívané. Zájemci o další část cesty přestoupili do historických autobusů ŠKODA 706 RTO LUX a ŠKODA ŠM11, které na akci vyslal DPKV Karlovy Vary(provozující městskou dopravu v Karlových Varech a příměstskou dopravu) a AKV (Autobusy Karlovy Vary). Autobusy dojely do železniční stanice Horní Slavkov. Zde byl připraven bohatý doprovodný program nejen pro děti, občerstvení, kapela.

Překvapením pro nezasvěcené byla možnost po více jak 14-ti letech vidět v Horním Slavkově na kolejích vozidlo, a to dokonce při jízdě. Sice jen drezínu na lidský pohon, ale jela. Ještě před pár dny bylo celé kolejiště zarostlé vysokou travou a spoustou stromů. Na fotkách můžete vidět, jak se pracovníci ve veřejně prospěšných pracech zasloužili o přijatelný vzhled prostoru kolejiště této stanice.  Při projevech starostky města a náměstka hejtmana Navrátila zazněla naděje na zprovoznění části tratě z Krásného Jezu do Horního Slavkova s tím, že pokud to bude jen trochu možné, později i na druhou stranu kopce k Lokti. Město i podnikatelské subjekty – především místní výrobce kolejových vozidel LEGIOS – snahy velmi podporují.

Podobná slova zazněla i na nádraží v Krásném Jezu od starostky Bečova nad Teplou. Vždyť právě trať 144 a zde navazující trať 149 mají obrovský turistický potenciál pro spojení lázeŇských měst a hradu Loket, zámku Bečov, kláštera v Teplé. Regionu kolem Horního Slavkova by trať  pomohla i v lepší pracovní mobilitě zdejších občanů.

V Krásném Jezu místní baráčníci připravili i pietní akci – položení věnce a zapálení svíčky u kříže v kolejišti.

A já si kladu otázku – přibude na kříži k datu zahájení provozu v roce 1901 a datu ukončení provozu na trati 144 ještě datum třetí – obnovení železničního provozu?  Osobně věřím, že ano.

Fotogalerie z akce.

Share

Můžete komentovat