Kvě 23 2011

Kolik se platí za použití dopravní cesty

Soukromý dopravce Viamont na trati SŽDC u Potnova

Další ze série článků na téma ekonomiky v dopravě. Tentokrát se článek zaměřuje na poplatky za dopravní cestu na železnici v osobní i nákladní dopravě a jejich srovnání s rozsahem zpoplatnění a výši poplatků silniční infrastruktury.

1 Železnice (17, 18)

1.1 Pravidelná osobní doprava v rámci dopravní obslužnosti

1.1.1 Hlavní elektrifikovaná trať (celostátní dráha v evropském systému)

– elektrická lokomotiva řady 363 (1): Posádka 1 osoba, hmotnost 87 tun

– osobní vůz Bdmtee (2): Kapacita 96 sedících osob, hmotnost 48 tun (z toho prázdný vůz 40 tun)

==> vlak 1 x 363 + 5 x Bdmtee: Posádka 2 osoby + kapacita 480 sedících osob, hmotnost 326 tun (z toho 287 tun prázdný vlak), platba SŽDC 14,50 Kč/km (na pasažéra 0,0303 Kč/km)

1.1.2 Regionální neelektrifikovaná trať

– motorový vůz řady 810 (3): Posádka 2 osoby + kapacita 55 sedících osob, hmotnost 25 tun (z toho 20 tun prázdný vůz), platba SŽDC 5,91 Kč/km (na pasažéra 0,1075 Kč/km)

– přípojný osobní vůz řady 010 (4): Kapacita 56 sedících osob, hmotnost 20 tun (z toho 15 tun prázdný vůz)

==> vlak 1 x 810 + 1 x 010: Posádka 2 osoby + kapacita 111 sedících osob, hmotnost 44 tun (z toho 35 tun prázdný vlak), platba SŽDC 6,46 Kč/km (na pasažéra 0,0582 Kč/km)

1.2 Nákladní doprava

1.2.1 Hlavní elektrifikovaná trať (celostátní dráha v evropském systému)

– elektrická lokomotiva řady 363 (1): Hmotnost 87 tun

– nákladní vůz Falls (5, 6): Hmotnost (prázdný vůz) 26,6 tun/s uhlím 79,6 tun (třída C)

==> vlak 1 x 363 + 30 x Falls: Hmotnost (prázdný vlak) 885 tun/s uhlím 2475 tun, platba SŽDC 166,03 Kč/km (na tunu nákladu 0,1044 Kč/km)

1.1.2 Regionální neelektrifikovaná trať

– dieselová lokomotiva řady 731 (7): Hmotnost 68 tun

– nákladní vůz Falls (5, 6): Hmotnost (prázdný vůz) 26,6 tun/s uhlím 63,6 tun (třída A)

==> vlak 1 x 731 + 5 x Falls: Hmotnost (prázdný vlak) 201 tun/s uhlím 386 tun, platba SŽDC 48,52 Kč/km (na tunu nákladu 0,2623 Kč/km)

2 Silnice (19)

2.1 Osobní doprava

2.1.1 Autobus

– Irisbus Arway 12M (8): Posádka 1 osoba + kapacita max. 55 sedících osob, hmotnost 22,4 tun (z toho 18 tun prázdný bus), jen na dálnicích a silnicích 1. třídy mýtné od 0,79 do 3,59 Kč/km (na pasažéra 0,0143-0,0653 Kč/km) podle emisní normy, typu silnice a času (pátek 15:00-21:00 nebo ostatní čas), na silnicích pod 1. třídu se mýtné platit nemusí

2.1.2 Minibus

– Daily S2000 (9): Posádka 1 osoba + kapacita max. 19 sedících osob, hmotnost 6,9 tun (z toho 5,4 tun prázdný bus), platby identické se sekcí 2.1.1, na menší hmotnost vozidla není brán ohled – shodně s busem z kapitoly 2.1.1 je zařazen do kategorie „dvounápravových vozidel nad 3,5 tuny“.

2.1.3 Osobní auto

– Škoda Fabia (10): Kapacita max. 5 sedících osob, hmotnost 1,62 tuny (z toho 1,10 tuny prázdné auto), mýtné platit nemusí, jen na dálnici poplatek 1200 Kč/rok

2.2 Nákladní doprava

2.2.1 Kamión

– (11): Prázdný cca 14 tun, plný max. 40 tun, mýtné od 0,99 do 9,45 Kč/km (na tunu nákladu 0,0248-0,2363 Kč/km) podle počtu náprav, emisní normy, typu silnice a času (pátek 15:00-21:00 nebo ostatní čas), na silnicích pod 1. třídu se mýtné platit nemusí

2.2.2 Malé nákladní vozidlo

– Ford Tranzit (12): Nosnost (podle verze do max.) 1,7 tuny + hmotnost vozidla 1,8 tuny = celk. 3,5 tuny, mýtné platit nemusí, jen na dálnici poplatek 1200 Kč/rok

Porovnání osobní dopravy z hlediska cestujícího:

Například cesta mezi Pardubicemi a Moravskou Třebovou (zatím neplánováno zastavit osobní železniční dopravu na lokálce Třebovice-M. Třebová) vždy 1 x za 14 dnů v pátek odpoledne-večer tam a v neděli odpoledne-večer zpět:

Vlak (14): 86 km (60 km hlavní a 26 km regionální trať), jízdné 91,3 Kč (85 Kč jízdenka + 6,3 Kč poměrná část z „In karty 25“ 6 Kč na jednu jízdu), jeden navazující přestup, délka jízdy 78-106 min (podle délky čekání na přestupu) + 60 min chůze na nádraží a z nádraží, nejpozdější možné odjezdy v neděli v 19:06 z M. Třebové, v pátek v 21:51 z Pardubic. Vlaky jezdí po cca 2 hodinách (limitováno lokální tratí), ve špičce v pracovní dny i častěji.

Autobus (14): 91-117 km (kombinace spojů se liší a často jedou oklikami), jízdné minimálně 100-130 Kč + cca 20 Kč batoh (jízdné nelze přesně zjistit vzhledem k nejednotnosti tarifů dle jednotlivých dopravců, neuvádění cen na www.idos.cz a neuvádění cen ani jednotlivými společnostmi provozujícími autobusy, odhad podle dostupných ceníků jiných společností (13)), 1 nebo 2 přestupy, délka jízdy mezi 120 a 215 minutami (podle délky čekání na přestupech) + cca 55 min chůze na nádraží a z nádraží, nejpozdější možné odjezdy v neděli v 17:18 z M. Třebové (pak už nejede nic), v pátek v 17:35 z Pardubic (pak už nejede nic). Spoje jezdí po cca 2 hodinách v neděli a po cca půlhodině až hodině v pátek.

Osobní auto: 85 km, možnost jízdy kdykoliv, délka cesty dle (15) 68 minut (možný vliv husté dopravy na silnici I35 zřejmě nezapočítán), spotřeba paliva cca 6 až 8 l/100 km, tj. cena cesty jen v palivu 180 až 240 Kč (16), k tomu patří poměrná část povinného ručení na jednu jízdu cca 60 Kč (20), náklady na zakoupení, údržbu, opravy a kontroly vozidla a čas strávený řešením těchto záležitostí, řešení parkování a poplatky za něj – hrubým odhadem se tedy zakalkulováním všeho dostaneme na minimálně pětinásobek (spíše ale vícenásobek) ceny jízdného ve vlaku + množství stresu navíc (při řízení si nepospíte, nic si nepřečtete a na pivečko je nutno taktéž zapomenout). A: Nebude ušetřený čas cesty zcela spotřebován nebo převýšen časem stráveným péčí o auto? Na rozdíl od jízdy vlakem není sice jízda autem dotována, ale v ceně cesty autem není zahrnuto použití dopravní cesty a (jakkoliv se mohou zdát obtěžující) služby dopravní policie (pokuste si představit, jak by to na silnicích vypadalo, kdyby neexistovala).

Další komentáře

Je nelogické, aby mýtné za dálnice bylo vyšší, než za silnice první třídy, a aby mýtné na okreskách vůbec neexistovalo (u železnic je to odstupňováno přesně naopak). Jako bychom dopravcům chtěli říct: Jezděte pokud možno po okreskách (tj. přes obce), hlavním tahům se vyhýbejte. Vzhledem k tomu, že hlavní tahy vedou přes řadu obcí, které na obchvat nemají a nikdy mít nebudou, je s podivem, že tyto obce nezačaly ve velkém v rámci protestů silnice blokovat.

Dále je nutno vzít v úvahu:

  • poměr spotřeby silničního a drážního vozidla na 1 tunu díky nižšímu valivému odporu mezi železničním kolem a kolejnicí (opticky snižovaný porovnáním nových technologií používaných na silnici v porovnání se starými technologiemi používanými na železnici).
  • obtěžování okolí hlukem, prašností a záborem prostoru jednotlivými druhy dopravy.
  • zábor místa silnicí ve srovnání s výrazně nižším záborem místa železnicí.

Jde také o záležitost psychologickou, která je zásadní příčinou současného špatného stavu věcí. Silniční doprava je jak systémem tak trhem vehementně podporována z důvodu maximalizace zisku, růstu a podobných ukazatelů, které mají údajně vyjadřovat kvalitu našeho života. Auto (podobně jako zbraň) je symbolem moci a úspěchu, slouží často k tomu, aby si jeho majitel jeho velikostí/rychlostí/vzhledem/cenou kompenzoval jiné věci, ve kterých je nebo se (často zbytečně) cítí být nedostatečný. Místem, kde se objevuje mezi lidmi nejvíce agrese, jsou snad právě silnice. Současný způsob a nárůst individuální dopravy při neměnícím se počtu obyvatel ČR a nárůst spotřební a nárokové mentality populace je něco, za co bychom se měli všichni stydět – je to mnohem závažnější krize, než krize ekonomická (ta je naopak jen důsledkem stavu společnosti). Jedním ze smutných projevů tohoto stavu je např. to, že mladí lidé ve velkých městech po dostudování považují za nezbytnou a samozřejmou součást svého kariérního a společenského vzestupu pořídit si auto, přestože v jejich městě je systém MHD a město samotné leží na hlavní trati, zatímco obyvatelé venkova často možnost žít bez auta díky rozkladu systému veřejné dopravy nemají nebo ji mají výrazně ztíženou a to mimo nutnosti také často opět jen společenským klimatem a mediální masáží. Nemít auto a v případě potřeby si jej půjčit v půjčovně je považováno za něco nepředstavitelného, drahého, divného a jako argument do diskuse není obecně přijímáno.

Dále je zde vliv „automobilizace“ na zdravotní stav. Řada lidí není schopna nebo spíše ochotna ujít pěšky i relativně krátkou vzdálenost, k nákupu do supermarketů jezdí autem, kde obézní a uondaní štvaním se za spotřebou tlačí plné koše nezdravých výrobků, které by si za chudších časů coby nepotřebné nekoupili a vystačili by s normálními potravinami. Z práce po celodenním sezení a tloustnutí v kanceláři usednou nerozhýbaní a klepající se zimou do auta, místo aby se krátkou chůzí nebo jízdou na kole aspoň na chvíli rozhýbali, zahřáli a přišli na jiné myšlenky. Pro jejich stáří toto představuje hrozbu: Platí totiž jednoduchá zásada matičky přírody – jakmile si člověk uleví, začne se v nějaké normální neextrémní aktivitě šetřit, urychlí tím jen postup další fyzické degradace a na stáří se mohou stát natolik zlenivělými a fyzicky degradovanými, že neobslouží ani svoje základní potřeby.

Dalším aspektem je likvidace místní ekonomiky, obchodníků a kulturního života. Obyvatelé malých měst jsou schopni jet desítky kilometrů autem nakupovat do např. krajského centra, aby „ušetřili“, započtením celých nákladů na podniknutí takové cesty a ztráty času by však možná zjistili, že nákup v místě by je vyšel levněji. Tráví nedělní odpoledne tímto typem výletu, místo aby vyrazili pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou do přírody, za památkami nebo příbuznými.

Odkazy:

Share

Můžete komentovat