Kvě 18 2011

Adamův most

2,3 km dlouhý Rameshwaram bridge

Mnoha lidem tento pojem nic neřekne, jen ti znalejší zeměpisu ví, že Adamův most není žádný skutečný lidmi postavený most, nýbrž přírodní most mezi Indií a Srí Lankou.

Ale ani to už není pár století pravda, most byl působením přírodních sil na několika místech zalit vodou a Srí Lanka se stala ostrovem. „Most“ je natolik mělký, že je pro těžkou lodní dopravu obtížně průjezdný.

V nejhlubším místě mezi pevninou a ostrovem Pamban dosahuje při odlivu hloubka vody pouhé 4 metry. Ale jen ti nejznalejší ví, že Adamův most byl i lidmi vybudovaný železniční most spojující Indii a Srí Lanku. V době koloniální vlády Anglie nad Indií vybudovali Angličané v Indii rozsáhlou síť železnic a Srí Lanka (tehdy Ceylon) nemohl zůstat stranou. „Adamův most“ nebyl pro stavbu železnice žádnou velkou překážkou.

A tak jednoho krásného dne vyrazila z indického města Madurai stavba železnice na východ na ostrov Ceylon, kam dorazila léta páně …. Trať se dá rozdělit na 4 úseky: Madurai – Rameshwaram, Rameshwaram – Dhanushkodi, Dhanushkodi -Talaimannar a Talaimannar – Medawachchiya. První úsek je na indickém území a je dodnes provozován. Je něm nejdelší mořský indický most, kterým trať překlenuje jediný splavný průliv mezi pevninou a ostrovem Pamban. Most je 2,3 km dlouhý a nad nejhlubším místě průlivu má zdvihací zařízení, aby pod mostem mohly proplouvat lodě. Most byl postaven roku 1914. Druhý úsek je na ostrově Pamban a vede až k samotnému „Adamovu mostu“ a v roce 1964 ho jeden z nejhorších cyklónů srovnal se zemí (nebo spíše s vodou) stejně jako všechna města a vesnice na „Adamově mostě“. Po trati nezbylo prakticky nic, až na pár trosek nádražních budov. Dokonce prý byl do moře smeten i projíždějící vlak se všemi cestujícími. Od té doby trať nikdo znovu nepostavil a tak se Srí Lanka stala ostrovem podruhé, nyní i pro železnici.

Třetí úsek měl být železniční most přes malé ostrůvky a mělčiny mezi nimi, ale díky častým cyklónům a nestabilním dně nebyl nikdy postaven a tento úsek překonával trajekt. Čtvrtý úsek je na území Srí Lanky a pozbyl pro Srí Lanku zajímavosti a i když nebyl cyklónem vážně poškozen, provoz se na něm zastavil.

Mannar, trajekt do Indie v roce 1982

Dnes však železničnímu mostu svitla nová naděje. Indický ekonomický boom zapříčinil úvahy o obnovení této železnice. Indická vláda rozhodla o pomoci ekonomicky slabé Srí Lance a nový most mezi těmito zeměmi by právě byl jedním z důsledků této pomoci. Most by samozřejmě nesloužil jen železnici, postaveno má být i silniční spojení. Zatím je tento záměr jen ve fázi úvah, ale Srí Lanka už zpracovává studii obnovy svého „čtvrtého úseku“ této trati, jehož obnova i po letech neprovozu nebude zas tolik náročná. „Druhý úsek“, který je třeba vybudovat úplně nový, by pro ekonomicky silnou Indii neměl být vážný problém.

Nejvíce řešenou otázkou je „třetí úsek“, který by byl též na indických bedrech. V dnešní uspěchané době trajekt nic neřeší a postavit v tak přírodně nebezpečném místě most, který musí odolat nepříznivým podmínkám je technicky i finančně náročný úkol. V dnešní době na rozdíl od začátku minulého století však technologicky řešitelný. V minulém i tomto století bylo na podobně i více nebezpečných územích postaveno mnoho mostů.

Share

Můžete komentovat