Kvě 06 2011

Dlouhodobé spekulace o protihlukových stěnách se potvrdily

Protihlukové stěny jako smrtonosná past na III. koridoru

Aktualizace: fotky

Ve čtvrtek 5.5.2011 se v Plané nad Lužnicí konala zkouška proniknutí profesionálního hasičského sboru protihlukovou stěnou. Proniknutí stěnou „Heraklitovou“ se podařilo. Pokus proniknout stěnou betonovou, kterých je však na koridorech 90%, se stal naprostým, ale očekávaným, fiaskem.

Na tuto akci byli příslušníci sboru vybaveni veškerou dostupnou technikou. Pokus o roztroušení stěny motorovým rozbrusem byl po dvou minutách ukončen. Do panelu se podařilo vyříznout cca 15 cm zářezu,oba typy kotoučů byly opotřebeny tak, že nebylo možné další použití. Pokus o řez za pomoci elektrody za hoření kyslíku skončil za dvě minuty jakýmsi důlkem o velikosti husího vejce.

Dvě minuty řezání PHS

Co tedy výsledek přinesl?

Jedinou možností, jak se dostat k postiženým za protihlukovou stěnu,je její rozebrání jeřábem, podobné tomu jako když se tato buduje. Čas potřebný na tuto akci nelze počítat na minuty, ale spíše na hodiny.A to za předpokladu, že se jeřáb na místo vůbec dostane. Všichni víme, že s přibývajícím časem úspěšnost záchrany zraněných prudce klesá.

Je tedy zřejmé, a dnes již potvrzené,že tyto stěny snižují zásadním způsobem bezpečnost železniční dopravy. Zatím „pouze“ spolykaly miliardy z kapes daňových poplatníků. Závažnější bude, a zde již pouze nelze malovat čerta na zeď, až dojde k prvním obětem a to včasným neposkytnutím pomoci potřebným. Kdo bude ten, kdo prohlásí, ano je to naše vina? Bude to projektant, bude to vlastník, kdo bude odškodňovat pozůstalé? Tato aktuální otázka by se měla začít řešit.

Nástupem ministra Bárty na malou chvíli svitla naděje, že se posoudí a projedná nařízení vlády ČR 148 /2006, platné od 1.6.2006, které zpřísňuje požadavky na ochranu před hlukem a vibracemi Evropské unie. Navíc toto nařízení stanoví pouze limity, nikoli způsob ochrany. Tudíž výběr „opatření“ je na zadavateli. A způsobů ochrany je spousta stačí zajet do zahraničí. Bohužel zůstalo jen u naděje. A tak dále stavíme tyto stavby a na III Tranzitním koridoru v okolí Holoubkova chráníme před hlukem lesní porost, na IV TŽK u Bystřice u Benešova pastvinu, a na nedávno zahájené stavbě v Českých Budějovicích čtyřproudou městskou komunikaci.

Pokus pálení PHS kyslíkem

Čtvrteční prohlédnutí situace by mělo vyvolat základní reakce:

  1. Okamžitě zastavit výstavbu těchto staveb snižujících bezpečnost železniční dopravy.
  2. Projednat a zrušit výše uvedené nařízení vlády, uvést do souladu s předpisy EU.
  3. Posoudit oprávněnost těchto staveb, a to zejména tam, kde mají nulový efekt co se týče ochrany proti hluku, nebo tento dokonce zvyšují. A pouze snižují bezpečnost železniční dopravy.

Related Images:

Share

Můžete komentovat