Srp 09 2010

York

Tento příspěvek je 2. částí z 3 článků Cesta do Anglie

York = "Anglická Kodaň"

York se nachází na půl cesty mezi Londýnem a Skotskem. Město velikostí srovnatelné s Plzní s tím rozdílem, že většinu Plzně tvoří přerušovaná sídliště. U Yorku to jsou kompaktní předměstí tvořená typickými anglickými řadovými domky. Centrum města má velký historický význam. Do průmyslové revoluce bylo druhým největším sídlem po Londýně v Anglii. Stále je obehnáno hradbami. Město není příliš velké. Od kraje do centra je to maximálně pět kilometrů. Krátké vzdálenosti spolu s rovinatým terénem vytvářejí ideální podmínky pro cyklodopravu.

Read more »

Related Images:

Share