Čvc 04 2009

Změna linkového vedení U-bahn v Hamburku

HH Berliner Tor

Berliner Tor

Na začátku posledního týdne měsíce června a zároveň prvního měsíce července, tj. 29.06. byl po cca půlroční výluce, související s výstavbou nové linie U4, znovu zprovozněn traťový úsek linie U2 v úseku Berliner Tor – Gänsemarkt.

Read more »

Related Images:

Share