Úno 20 2010

Boj o železniční trať č. 326 z Nového Jičína do Hostašovic pokračuje

Tento příspěvek je 2. částí z 3 článků Trať 326

Trať 326 po ničivé povodni v roce 2009

Přepravu cestujících z Nového Jičína do Hostašovic namísto vlaků dočasně zajišťuje ve výlukovém jízdním řádu náhradní autobusová doprava. Otázkou budoucnosti této povodněmi poškozené železniční tratě se v uplynulých dvou týdnech zabývaly zastupitelstva v Novém Jičíně a v Hodslavicích. Klíčové projednání krajští zastupitelné Moravskoslezského kraje ve středu 17. února odložili na další zasedání zastupitelstva. Read more »

Share
Úno 19 2010

Ústecký kraj chystá další omezení železniční osobní dopravy na Podbořansku

Soumrak nad osobními vlaky v Podbořanech

Podle sdělení poskytnutého Krajským úřadem Ústeckého kraje byl dne 9. února 2010 na jednání obcí svazku Podbořanska představen návrh odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje na neobjednání osobních vlaků v úseku Blatno u Jesenice – Podbořany a rozšíření autobusové dopravy v tomto úseku s platností od 12. 12. 2010. Read more »

Share
Úno 04 2010

Ledová tramvaj slaví 115 let

Ledová tramvaj v Petrohradě

Ledová tramvaj v Petrohradě

V únoru 2010 uběhlo 115 let od zahájení provozu takzvaných ledových tramvají v ruském Petrohradu. Jednalo se o tramvajové tratě, které byly postaveny na zamrzlé řece Něvě. Na ledu byly postaveny celkem tři tratě. První byla trať spojující Senátní náměstí a Vasiljevský ostrov, další trať spojovala Palácové nábřeží a Mytninskaje nábřeží a třetí Suvorovovo náměstí a Vyborgské nábřeží. Read more »

Share
Led 15 2010

Spolková země Dolní Rakousy přebírá 600 km železničních tratí

Nádraží Mariazell s lokomotivou řady U NÖLB

Nádraží Mariazell s lokomotivou řady U NÖLB (1906)

Rakouskými médii nedávno několikrát proběhla zpráva, že 14. 1. 2010 byla mezi spolkovou vládou, zemí Dolní Rakousy a dosavadním provozovatelem uzavřena rámcová dohoda, podle které největší rakouská spolková země převezme provoz na přibližně 600 km železničních tratí.

Read more »

Share
Led 05 2010

Ve Smržovce začala sloužit nová železniční zastávka

Spěšný vlak Tanvald - Dresden zastavil v nové zastávce

Spěšný vlak Tanvald - Dresden zastavil v nové zastávce

S příchodem Nového roku začala sloužit nová železniční zastávka Smržovka-Luční na železniční trati číslo 036 Liberec – Tanvald – Harrachov. Město Smržovka vyšla včetně projektové dokumentace na cca 6 mil. Kč, ale jeho název se tak nově v jízdních řádech a železničním zeměpisu objevuje od letošního roku čtyřikrát. Vedle smržovského nádraží několik desítek metrů nad radnicí a náměstím T.G.Masaryka se Smržovka pyšní dalšími zastávkami Luční a střed, navíc také dolním nádražím. Smržovské „hlavní“ i dolní nádraží začaly s příchodem nového jízdního řádu od poloviny prosince sloužit zároveň jako přestupní dopravní terminály na navazující linkovou autobusovou dopravu. Read more »

Share
Pro 03 2009

Žehlím, žehlíš, žehlíme … (2)

Tento příspěvek je 4. částí z 6 článků Otázky železniční sítě
Osa (a)symetrie, společné čekání na společný rozjezd

Osa (a)symetrie, společné čekání na společný rozjezd

Minule jsme se podívali na tratě podle kategorií, které sice víceméně charakterizují vše, ale ve výsledku je stejně každá trať jiná a ač mám analýzy mnoha tratí, nelze z nich udělat oblíbený politický graf, jednoznačně vystihující naprosto vše.

Nyní se podíváme nikoli na trať, ale na jeden systém tratí. Vozidla jsou obvyklá jako na ostatních tratích našich železnic, standardní pracovní den, počasí také přeje, což samo o sobě slibuje bezproblémovou cestu. Pro senzacechtivé sděluji, že se opravdu žádná katastrofa nekonala 🙂 Nuže, nastupte, vlak je přípraven k odjezdu: Read more »

Share
Lis 21 2009

Žehlím, žehlíš, žehlíme … (1)

Tento příspěvek je 3. částí z 6 článků Otázky železniční sítě
Posun stopy tratě stojí miliardy, zkrátí však jízdní dobu o sekundy

Posun osy tratě stojí miliardy, zkrátí však jízdní dobu o sekundy

Občas, když navštívím nějakou odbornou konferenci, slyším plamenné přednášky o tom, jak je třeba „vyžehlit“ (rozuměj: narovnat) nějakou lokálku a jak po ní vzápětí budou svištět regionální vlaky 100, možná 120 km/h. Krásná představa, že …

Jenže přijdete na nádraží a tam na vás čeká rozhrkaný „šukafon“, v lepším případě takzvaná podbíječka s přepravou osob, čili regionova. Read more »

Share
Lis 19 2009

Zastaví Středočeský kraj od ledna 2010 skutečně osobní železniční dopravu na některých lokálkách?

Ruch na nádraží v Ledečku

Ruch na nádraží v Ledečku

V nedávných dnech pronikly z „obvykle dobře informovaných kruhů“ neoficiální zprávy o tom, že Středočeský kraj se – odchylně od toho, co odsouhlasil s ČD jako „objednaný“ rozsah regionální osobní železniční dopravy pro období platnosti jízdního řádu 2009/2010 – chystá zredukovat nejpozději od začátku ledna 2010 své požadavky na služby ČD o spoje na několika středočeských lokálkách. Read more »

Share